zondag 21 januari 2018

Lessons in planning a holiday/ Een les in het plannen van een vakantie

Om dit blogje te snappen, moet je ook de vorige gelezen hebben, waarin ik vertel hoe ik een reis ging plannen voor een vakantie naar Canada met mijn ouders. 
Vooral mijn vader ziet erg op tegen het vliegen, met een slechte ervaring als reden. Vooral ook voor hem, maar niet minder voor onszelf, wilde ik de voorste stoelen in een rij boeken. We doen dat zelf altijd, zodat je fatsoenlijk beenruimte hebt en normaal op kan staan zonder over andere heen te moeten kruipen. Natuurlijk, je betaald daar extra voor, maar het is me elke cent waard. 
Voor m'n vader, die heel lang en groot van postuur is, is het eigenlijk een vereiste om enigszins comfortabel te kunnen vliegen. 
To understand this blog, you'll have to have read the one before this one, where I told the tale of planning a vacation to Canada with my parents.
Especially my dad is very reluctant to flying, have had a bad experience with it before. Because of that, but also for ourselfs, I wanted to book the front seats in a row. We always do that ourselfs too, so that you can have a comfortable flight, with lots of leg space and be able to stand up when ever you want. Sure, you'll pay more for those seats, but it is worth every penny of it.
For my dad, who is very tall and big in stature, it's almost something of a requirement to be able to fly comfortably.
Nu, toen ik twee weken terug mijn moeders telefoontje kreeg dat ze mee wilde, was ik al wat huiverig voor de situatie die zich inderdaad voordeed. Toen de paspoorten binnen waren en ik eindelijk kon gaan boeken bleken al die voorste stoelen dus al volgeboekt. Ook de stoelen met welgeteld 10 cm meer beenruimte waren allemaal al weg....  Vier verschillende vluchten bekeken en allemaal hetzelfde liedje....  
Aangezien ook de prijzen hevig aan het stijgen waren, besloten mijn moeder en ik - in telefonische conferentie - dat we gewoon te laat waren met het boeken en we de reis dus uit gaan stellen tot volgend jaar.   
Well, when I got my mom's call that my parents would join us to Canada, I was already a bit apprehensive about the situation that unfolded like I feared it would. 
When their passports came in and I could finally get to booking the tickets all the front row seats turned out to be gone already. Even the chairs with no less than 4 inches more leg room were already sold out. I checked four different flights and they all had the same result.
Since the prices were skyrocketing too, my mom and I - in conference call - decided that we were just too late with booking our flight and that we would postpone our holiday until next year.
Het was die avond en de volgende dag echt een enorme domper en heb ook even met een brok in mijn keel aan tafel gezeten. We waren toch al enthousiast en ik had al zo veel mooie dingen gezien online die we voor onszelf gingen bekijken, dat zoiets best een teleurstelling is. 
Maar, wat in het vat zit verzuurt niet, zeggen ze, en we gaan gewoon volgend jaar september. 
Nu heb ik dus anderhalf jaar om een mooie reis voor te bereiden en kan ik de vliegtickets boeken zoals ik gewend ben; 11 maanden van te voren, voor de laagste prijs en met alle keus van stoelen die er zijn....  
That night and the following day were real downers and I did have a bit of a lump in my throat that evening. We already were so enthousiastic about our trip and I already saw so many beautiful sights online that we would be visiting ourselfs, that it was rather disappointing that we would have to wait a long time now to see it all. 
But, what's in the barrel does not sour, they say. (at least, in the Netherlands. I don't know if you know this saying? Meaning, something that is good and well preserved will not lose its value).
We will be going next year september and I will have lots of time to find the best spots, the best places to sleep, the best routes and when the time is there, the best seats on the flight, for the best price, about 11 months before we actually fly. Just like I always do. 
Vaten, vol met mooie dingen die we nog gaan zien....
Barrels, filled with all kinds of beautiful stuff we will get to see...

vrijdag 12 januari 2018

Planning a familytrip / Een familievakantie plannen

Canada staat al heel lang op het verlanglijstje van mijn ouders, maar mijn ouders zijn nu niet direct wereldreizigers. Eén keer zijn ze naar Zuid-Afrika geweest, maar alleen omdat mijn broertje daar destijds op stage was. Aan het eind van zijn stage zijn zij daar naartoe gevlogen, om samen met hem een vakantie van drie weken te vieren. Een geweldige reis, maar toch alweer 10 jaar geleden.
Al meerdere keren heb ik ze aangeboden een reis te boeken, plannen en uit te stippelen voor ze, zodat ze zelf weinig zorgen hoefden te hebben, maar pas toen Henk en ik aanboden om met ze mee te gaan en ik alles zou regelen en Henk zou rijden ging de knop om. En eergister kreeg ik het telefoontje; We gaan mee!
Dus, je snapt; ik zit weer helemaal in research/plan/boek-een-vakantie-stand....
Canada has been on my parents' wishlist for years, but they are not the most traveling kind of people. They went to South Africa once, but only because my brother spend half a year there for an internship. When his time there was up, my parents flew there to spend three weeks together, traveling this gorgeous country. They had a wonderful trip, but it's more than ten years ago now.
I have offered them to plan, book and organize a trip to Canada for them, so they wouldn't have to do that all theirselfs, but only when Henk and I offered to go with them, I would take care of everything and Henk would be driving, they were liking that idea. And two days ago I got a call; We are coming with you to Canada!!
So, you'll get it; I'm in research/plan/book-a-holiday-mode....
De datums staan nog niet helemaal vast, maar we gaan waarschijnlijk 3 september weg en komen dan 19 of 20 september weer terug. Voor de route die we willen doen - van Calgary naar Vancouver Island - is 18 dagen meer dan genoeg en niet al te lang. 
Ik heb al heel veel mooie dingen gevonden die we absoluut moeten bekijken. De Icefield Parkway bijvoorbeeld, Highway 93 van Lake Louise tot Jasper, is één van de mooiste wegen van Noord Amerika en staat zelfs op de Wereld Erfgoed Lijst. Dat wil toch wel wat zeggen.
Ook wil ik heel graag de kans benutten om alsnog Glacier Park te bekijken. Tijdens onze reis van 2014 was de weg door het park nog afgesloten door de sneeuw en hebben we het niet kunnen bezoeken. Nu we weer in de buurt zijn is dat natuurlijk een must. Ik weet zeker dat mijn ouders dat ook heel mooi zullen vinden. Zij zijn nog gekker op de natuur dan ik ben en steden bezoeken zullen we dan ook niet doen dit keer. Niet dat wij daar echt om geven.
The dates aren't set yet exactly, but it will be somewhere around september 3rd that we'll leave and come back around the 20th of september. For the region we will be visiting - from Calgary to Vancouver Island - 18 days is more than enough and not too long. 
I already found lots of gorgeous sites for us to visit. Like the Icefield Parkway for example, Highway 93 from Lake Louisse to Jasper, is one of the most scenic routes in North America and is even on the World Heritage List. That's no small matter I believe.
I also want to take advantage of this trip to visit Glacier Park for real this time. When Henk and I were there in 2014 the road through the park was still closed due to the snow and we didn't get to see it. Now that we are so close again, it really is a must. I'm sure my parents will love it too, being the great nature lovers they are.  We won't be visiting the big cities very much, but Henk and I don't care that much for cities neither. 
Ik hoop zo dat we nu ook beren gaan zien. En Elanden en Big Horn Schapen en Lynxen en Bergleeuwen en ...en...  Er zijn daar zo veel mooie wilde dieren en we zitten in het goede jaargetijden om ze ook te kúnnen zien. Meestal zien Henk en ik niet veel meer dan grondeekhoorns en vorige vakantie dan ook Wapiti's, maar echt spectaculaire beesten is ons nog niet gegund geweest.  Nu we een zeer geoefende jager en wild-spotter bij ons hebben, ziet hij misschien meer en kan ons op de mooie dieren wijzen die wij zo overduidelijk over het hoofd zien... De verrekijker gaat in elk geval mee!
Let's hope we will see bears this time too!!! And Moose and Big Horn Sheep and Lynxes and Moutainlions and.... and....  There are so many wonderful wild animals to see there and we will be in a good time of year to be able to see them too. Henk and I mostly see not much more than some squirrels and chipmunks and last year even Elk, but the really spectacular animals are still on my wishlist of things-to-still-see.  We do have the advantage of a skilled hunter and game-spotter, so our changes of actually seeing some large animals is much larger this time because he can point to them. We will certainly bring our binoculairs.


Ik heb al een globale route, maar deze keer moet alles in overleg natuurlijk, dus voor ik kan gaan zoeken naar hotels op de route, zal ik deze eerst voor moeten leggen aan de andere helft van de groep. Dat is wel gek, omdat ik normaal natuurlijk alles plan zoals het mij goeddunkt en het vaak voor Henk zelfs nog een verrassing is waar we terecht gaan komen. Anders, maar niet erg. 
Waar ik me wel zorgen over maak is de beschikbaarheid van betaalbare hotels rond Banff, Lake Louise en Jasper. Het is volgens mij de duurste regio waar we ooit zijn geweest. Vancouver Island is gek genoeg het tegenovergesteld. Veel goedkoper dan we gewend zijn. Ik had dat juist heel duur ingeschat.
Dus, er zullen wel weer verschillende blogjes voorbij gaan komen van de aanstaande reis. Ik heb verder ook niet veel anders om over te bloggen.
Als je ook al eens in deze regio bent geweest, ik hou me van harte aanbevolen voor tips voor dingen die we absoluut moeten zien of betaalbare hotels hoor!!
Hebben jullie al leuke zomerplannen??
I do have a global route already, but this time I have to plan together with my parents, so I have to show it to them before I can start looking of hotels on the route. Normally I plan everything alone and even to Henk it's often a suprise of where we'll end up. 
I do worry about the lack of affordable hotels in the region of Banff, Lake Louise and Jasper. This has to be the most expensive region we ever visited. Vancouver Island is the exact opposite, strangly enough. I thought the hotels would be much more expensive there, but it's actually cheaper than anywhere we visited yet. 
So, you can count on some more blogs about this oncoming trip. I don't have much else to talk about, like you could see lately on this blog...
For everyone visiting here and that has been to the region I mentioned, I really love good tips for sights to see or affordable hotels.
Do you have any summerplans already???