woensdag 13 december 2017

21 Jaar geleden // 21 Years ago

Dit zijn allemaal foto's van foto's, dus niet de beste kwaliteit, maar ik vind het gewoon leuk om even te delen vandaag...
These are all pictures of pictures, so not the best quality, but I just wanted to share them here today. 

zondag 3 december 2017

Bobbin storage tip // Spoeltjes netjes houden

Voor een creatieveling is het schijnbaar heel raar; houden van een nette werkomgeving en geregeld opruimen. Ik kan niet tegen rotzooi als ik naai (of elke andere klus klaar eigenlijk).  Ook als ik met Henk aan de auto aan het sleutelen ben/was, begon ik soms al halverwege op te ruimen, zodat het weer makkelijker te vinden was. Dat heeft wel eens wat wrijving veroorzaakt :-D
Ook tijdens het naaien ruim ik geregeld op. Ik kan nu eenmaal niet goed tegen rommel.
Nu zag ik vandaag op FB wat voorbij komen van iemand die een tip gaf over hoe je je spoeltjes georganiseerd kan houden. (in een ijsklontjesbakje voor als je t wilt weten.)
Persoonlijk vind ik mijn oplossing haast nog handiger, dus ik dacht dat ik dat misschien maar eens moest delen. Misschien heeft iemand er wat aan...
For a creative person it's apparently very strange; keeping a neat working environment and clean up regularly. I can not stand a mess when I sew (or any other job for that matter). Even when I'm working on the car with Henk, I sometimes started cleaning up halfway through, so that it was easier to find. That hás caused some friction :-D
I also regularly pick up during sewing. I just can not handle a mess...
Tdday I saw someone share a tip on FB on how you can keep your bobbles organized. (in an ice cube tray if you want to know.)
Personally, I find my solution even more convenient, so I thought I might share it. Who knows, maybe someone thinks it's handy too. 
De grootste frustratie is natuurlijk het afwikkelen van die spoeltjes. Mijn oplossing? PVC slang. Ik heb bij een kluswarenhuis een stuk blanke pvc-slang gehaald (zo'n 2 euro per meter) en heb daar met een scherp stanly-mesje smallen plakjes vanaf gesneden, ietsje smaller dan mijn spoeltjes zijn. Ook maakte ik nog een sneetje in dat afgesneden ringetje, zodat je een open ring krijgt en die zo om het gevulde spoeltje kan schuiven. Voilà, een spoeltje wat nooit meer afwikkelt! 
Je kunt ze nu opbergen zoals je gewend bent, in een la, in een bakje, aan een stokje, maakt niet uit. 
The biggest frustration is, of course, the unwinding of those bobbins. My solution? PVC hose. I bought a piece of clear PVC hose at a Home Depot (or simular store)  and cut a small slice  with a sharp stanley knife, cut off a bit narrower than my bobbins. I also made a cut in that ring, so that you get an open ring and you can slide around the filled bobbin. Voilà, a bobbin that never unwinds again! You can store them as you'd like now, in a tray, on a stick, in a bobbinholder, it doesn't matter.
En dan gelijk een tweede opruimtip, als bonus; Ook heb ik een paar meter bolletjesketting gekocht en heb daar kortere stukken van geknipt. Samen met een sluitstukje heb je dan een korte ketting waar je de spoeltjes aan kan hangen en bij elkaar houden. Ik heb ze op kleur en soort garen verdeeld, maar één grote ketting kan ook natuurlijk. Dit alles heb ik weer aan een mokken-houder gehangen, samen met al mijn scharen en schaartjes.  Alles voor t grijpen en toch netjes en georganiseerd.
And then a second organizing tip, as a bonus; I also bought a few meters of beaded chain and cut shorter pieces of it. Together with a connector piece you have a short chain where you can hang the bobbins and hold them together. I have divided them by color and type of yarn, but one big chain is also an option of course. 
All this I have hung on a mug holder, along with all my scissors. All neat and organized.