donderdag 30 november 2017

Winter is here / De winter is begonnen

De winter is begonnen en dat houdt in dat mijn dagen voornamelijk binnen zullen worden doorgebracht voor de aankomende maanden. Vanaf nu zal Henk de boodschappen weer doen in het weekend en kom ik niet buiten als het niet hoogst noodzakelijk is.
Ik heb een hekel aan kou, maar wat beroerder is, mijn lichaam gaat helemaal op slot door de kou.
Pijn in mijn handen, pijn in mijn hele lijf. Ik kan niet meer ontspannen en zelfs met de kachel aan heb ik er last van.  Ik haat de winter. Zo simpel is het.
Winter has started here and that will mean I will spend my days indoors for the next few months. From now on Henk will be doing the grocery shopping again and I won't go outside unless it's absolutely neccessarry. 
I hate cold weather, but what is even more horrible; my body goes in absolute shutdown mode because of it.  Pain in my hands, pain in my whole body. I can't relax anymore and even with the heating on full blast I hurt. I hate winter. It's that simple. 
Als het kon vertrok ik - in elk geval voor de koude maanden - naar een warm en prettig land. Het zuiden van de USA, of Zuid Afrika of ergens aan de andere kant van de evenaar waar het maar enigszins beschaafd is...  Maar ik ben getrouwd. En ik heb katten. Dus kan dat niet...
Flink stoken is het enige wat ik kan doen om deze tijd door te komen. Ik draag vingerloze handschoenen om mijn handen functioneel te houden en zit bij voorkeur op de bank onder een quilt om de rest warm te houden.
If I could, I would leave - at least for the cold months - to a warm and nice country. The south of the US or South Africa or someplace else on the other side of the equator where it's warm and somewhat civiliced. But I'm married. And have cats. So I can't....
Putting the central heating on full mode is the only thing I can do. I wear fingerless gloves to keep my hands somewhat functional and my favorite spot to sit is on the couch with a quilt over me to keep the rest of me warm too. 
Omdat mijn handen zo vaak pijn doen is quilten soms wat lastig, terwijl het juist in de wintermaanden zo'n heerlijke hobby is. Boven op de vide is het heerlijk warm en quilten vind ik op één of andere manier echt een winter-hobby. Misschien omdat ik zelf zo graag onder een quilt lig als ik het koud heb? In de zomer heb je nu eenmaal geen warme dekens nodig he?
Ik ben vorige week aan mijn zoveelste WIP (work in progress) begonnen. De ultieme winter-quilt gemaakt van allemaal flannellen vierkanten waar straks een nep-bonte achterkant aan komt. Een heerlijke quilt voor op de bank, nog warmer dan degene die ik nu gebruik.
Dit vind ik meer een tussendoorklusje, want volgens mij is het zo klaar. Hoelang duurt het helemaal om 35 vierkanten aan elkaar te zetten?? Maar ik ben bang dat ik er toch weer langer mee bezig zal zijn dan ik nu denk...  Zoals altijd.
Because my hands hurt so often, quilting is getting more difficult at times, when quilting is just such a wonderful hobby for the winter months. On the mezzanine it's always nice and warm and I think quilting is a true winter-hobby to me. Maybe because I like to cuddle up in one when it's cold? Because you just don't use warm blankets in summer? 
Last week I started my latest WIP (work in progress). The ultimate winter quilt made of all flanel squars, backed with a fake fur. A perfect quilt to have on the couch, even warmer than the one I use now. 
I think of it as an inbetween-job, because I think it will be done in no time. How long will it take to put 35 big squares togethe? But, I'm afraid it will take more time than I think.... Like always.
The winterpictures are mine, but from last year...  It's actually just below freezing at night..
De winter foto's zijn van mij, maar van vorig jaar. Het is snachts net onder vriespunt hier...

vrijdag 10 november 2017

Rearranging stuff/ Meubels schuiven

Met meubels schuiven is een grote hobby van me. Eén waar Henk wel es moe van wordt, of toch minstens op me moppert om mezelf dat aan te doen. Een dagje meubels schuiven levert namelijk geheid weer een rottige dag erna op, met pijn in m'n lijf. Voor mij is dat de dag dat ik dan heerlijk in onze 'nieuwe' kamer kan zitten, alle zitplaatsen uit probeer om te zien of het 'werkt'.
In ons vorige huis kon ik niet zo veel schuiven, omdat we daar gewoon een kleine kamer hadden met weinig mogelijkheden.  Hier kan ik mijn hart ophalen. Zo veel ruimte en geen houten vloer die beschadigd kan raken van mijn geschuif. Héérlijk!!
Moving the furniture around is a big hobby of mine. One that makes Henk sigh ones and again or maybe even gets a little cross with me for putting my body through that. Shifting things around is garanteed a recepeit for a sore body the next day. For me that's the day that I sit in all the different chairs and spots to see if it 'works'.
In our last house there was simply not enough room to shift the furniture around, so I rarely did. Here I can move things around to my hearts content. So much space and no hard wood floor to scuff with it. Love it!!! 
De bank heeft nu al op drie verschillende plaatsen gestaan en deze opstelling vind ik toch wel heel mooi. De lege ruimte in het midden van de kamer is wat opgevulder zo en alhoewel alles wel wat verder van elkaar af staat hou ik wel van deze ruimtelijke opstelling.
Vanavond komt Henk thuis. Hij is al op de hoogte en heeft ook al foto's gezien, dus hij hoeft niet te schrikken. Ik hoop dat hij het ook vind werken zo. Ook voor het eerst dat onze stoelen dicht bij elkaar staan. Dat is ook wel fijn, want een end uit elkaar zitten is niet zo gezellig. Dat zijn we de hele week al, in het weekend wil ik hem dichtbij hebben....
The couch has been in three different spots now and this setup is rather nice, if I do say so myself. The empty space in the middle of the room is more filled now and although everthing is more set apart now I do like this spatial arrangement.
Tonight Henk will come home again, after a week on the road. He knows I've been at it again and he even seen pictures allready, so he won't be startled when he walks in the room. I hope he likes it too. For the first time we also have our chairs next to eachother. That's nice too, because being so far apart isn't much fun. We're apart the whole week already, in the weekend I want to have him close....