vrijdag 11 maart 2016

Kleine vooruitgang // Small improvements

De hele week al heerlijk zonnig weer - maar als je er op gaat rekenen is het mistig, zoals nu dus - en de belofte van de aankomende lente wordt steeds meer aanwezig. De kou is nog niet geweken, de nachten zijn nog bitter koud, maar de vogels maken me weer wakker, de eerste bomen beginnen al weer blaadjes te tonen en ik begin weer langzaam wat energie te krijgen. Ik hou van de lente!
A whole week of lovely sunny weather - except when you're counting on it, than it's a misty day, like now - and the promiss of spring is getting more real every day. The cold hasn't subsided, the nights are bitter cold still, but the birds are waking me up every morning, the first trees are getting their leaves already and I am regaining my energy back ever so slowly. I love spring!
In huis ben ik vorige week weer voorzichtig begonnen met wat schilderen. Twee deurkozijnen in de kamer kregen hun witte laagje. Deze week hebben twee deuren hun eerste witte laag gekregen en vandaag wil ik twee anderen ook hun eerste witte jasje geven.
Wist je trouwens dat er best nog verschil zit tussen wit en wit? Ja, rare zin, maar het is ongelooflijk zo veel tinten witte verf er te kopen zijn. De eerste die erop kwam was veel te hard, te koud. Nu heb ik een tint wit die net iets warmer is en mooier staat bij de warme kleuren op de muur. Om de verf niet te verspillen doe ik wel de eerste laag met de koude wit en lak ik het af met de warme wit.
I have started painting in small amounts again. Two doorframes in the livingroom got their white coat last week. This week two doors got their first coat of white and today two other doors will get their first coat as well.
Do you know there is a difference between white and white?  Strange sentence, I know, but do you know how many shades of white paint there are? The first I put on the doorframes was way too hard, too cold. Now I've got a shade that's a bit more warm and looks better with the warm colours on the walls. To use up the first can of paint, I am giving everything their first coat with the cold one and finish it with the warm one.
De muur in gang en de bovenste helft van de muur in de kamer moeten nog steeds geschilderd worden in het mooie rood, maar omdat Henk dat moet doen - ik durf niet op een ladder te staan schilderen - blijft dat maar steeds liggen. Hij is op het moment druk met de plek voor de nieuwe schuur klaar te maken voor de bouw en omdat hij alleen de weekenden thuis is, duurt het allemaal gewoon wat langer.
Jammer, maar het is niet anders.
Op de muur in de gang, in het trapgat, wil ik graag allerlei zwarte en gouden lijsten hangen. Ik heb laatst wat schitterende litho's gekocht en het is heel apart zo mooi als die staan in een simpele gouden lijst. Ik had maar 1 grote lijst, dus ik moet er nog wat bij kopen, maar de ene die ik al klaar heb staan om op te hangen vind ik al geweldig!
The wall in the hallway and the upper half of the wall in the livingroom still have to get their coat of red paint, but because Henk will have to do that - I won't go on a ladder that high to paint - it is a job that's put off again and again.  Henk is busy clearing the spot for the new garage for the build and because he's only home in the weekends, everything takes a little longer. Too bad, but not to be helped. 
On the wall in the hallway, in the stairwell, I want to make a collage of black and gold pictureframes with all kinds of pictures and drawings. I recently bought some gorgeous litho's and it's fabulous how it looks in a simple gold frame. I only had one frame, so I'll have to buy a few more, but the one I have ready is already a thing of beauty, if I do say so myself.... 
Ik hoop dat ik binnenkort ook weer wat quilt-energie ga krijgen. Ik zit geregeld op de vide - vooral omdat het daar zo lekker warm is - en dan kijk ik naar mijn mooie atelier wat ik daar nu heb. Ik heb idee├źn genoeg, projecten genoeg, stoffen genoeg om me jaren en jaren bezig te houden en toch kan ik die creatieve energie niet forceren. Hoe zou ik dat nu toch eens kunnen aan zwengelen? Gewoon beginnen heb ik al geprobeerd, maar prompt gaat dan alles fout, net of ik niet meer weet hoe het moet ofzo...  Ik word er soms gewoon angstig van dat ik die creatieve geest kwijt ben geraakt!! Met de verhuizing niet mee gekomen? Zijn er mede-quilters die dat herkennen, ook wel eens hebben gehad een periode niks uit hun handen konden krijgen??
I am hoping my quilt-energy will return too soon. I'm sitting on the mezzanine often - mostly because it's so lovely and warm there - and I will look at my wonderful sewingroom I have here. I have ideas, projects and fabrics enough to last me for years on end and still I can't seem to find my creative energy. How can I kick start that again?! I tried just starting somewhere, but instantly everything goes wrong and it's like I don't know how to do it anymore.... I'm sometimes even scared I lost my creative mind, my creativity all together even!!  Got lost with the move or something?  Are there any quilters who can relate? who've had a period that nothing seemed to go right?
Laat die lente maar komen. Ik ben klaar voor nieuwe energie en zonnige dagen, buiten zijn en actiever bezig zijn.
Wat vind jij het fijnste aan de lente??
Let springtime begin. I'm ready for some new energy and sunny days, being outside again and being more active.
What do you love most about spring??

1 opmerking:

  1. Glad to hear that spring is on it's way there! It is amazing how different whites can be. Painting can take time--we finally got our bedroom painted this year, and we have lived here almost 7 years! As for the loss of creativity, I'm sure you still have your quilting skills. I can relate a bit, though. Not so much with quilting (I've never been prolific with that), but with blogging. I'm finally starting to get back into the groove--I hope!

    I like spring for its greenery, blooming flowers, Easter, and hope!

    BeantwoordenVerwijderen