dinsdag 19 januari 2016

My NEW Creation Station

Ik kan mijn naaimachine weer zien! Het bureau is zowaar leeg en ik heb er een hele nieuwe werktafel bij ook nog!!
Zaterdag zijn Henk en ik samen naar de Ikea geweest (ugh, op záterdag! wat moeten al die mensen daar toch?!) om wat nieuwe maar goedkope kasten te kopen om de vide een wat opgeruimder uiterlijk te geven. Al die verschillende kasten weg - die zet ik wel op marktplaats om weer wat geld terug te verdienen - en één soort kast er voor terug. 
I can see my sewingmachine again! The whole desk is actually empty and I have a whole new workingtable extra too!!
Last saturday Henk and I went to the Ikea together (Ugh, on a saturday! what are all those people doing there?!)  to buy some new but cheap cabinets to make the mezzanine a bit more organized and give it a put-together look. All those different cabinets we had are going on Marketplace (an online market and great for finding good stuff for less) and replaced by cabinets from the same series.
Aan weerskanten onder de schuine kap hebben we de twee enkele kasten liggend geplaatst. Links voor de mozaiekspullen, rechts voor de stofjes en quiltspullen. Hier komen nog deurtjes voor, om de rommel niet in het zicht te hebben.
In het midden van de vide hebben we de twee dubbele modellen ook liggend met de ruggetjes tegen elkaar geplaatst met daarop het blad van een eettafel die we voor 50 euro op marktplaats hebben gescoord en Henk zondagochtend heeft opgehaald hier niet al te ver vandaan. 
De kastjes aan de kamer-kant zijn nu gevuld met de rieten manden die ik al jaren heb en zowaar echt perfect in de kastjes passen. Aan de andere kant hou ik ze open denk ik, maar dat moet ik nog even bekijken. 
On both sides under the sloping roof we put both single cabinets laying down. Left for the mosaic supplies, right side for all the quilt stuff. We have doors for those, but we have to install those later, so all the mess doesn't show. 
In the middle of the space we put the two double cabinets laying down too but with their backs together and on top of those the top of a diningroom table we found on Marketplace for just 50 euro and that Henk picked up sundaymorning not to far from where we live. 
The cabinets on the livingroom-side are filled with wicker baskets which I've had for years and years and miraculously fit perfectly. On the other side I will keep the open for easy access, but maybe I'll change my mind on that later. We'll see. 
Gister had ik eigenlijk de hele vide willen opruimen, maar omdat we dus een druk weekend hebben gehad was ik nogal moe. Ik heb wel een begin gemaakt, maar ga vandaag de klus echt afmaken (hoop ik)  Ik moet nog een klein deel van de muur voor een 2e keer sauzen, maar daar kan ik niet bij tot die dozen zijn opgeruimd. Het meeste is administratie en die wil ik ook gelijk eens goed uitzoeken en opruimen. De quiltvoorraad wil ik ook grondig opruimen en netjes maken, maar dat is een grotere klus en komt nog wel een keer. 
Het begin is er en ik kan weer achter mijn naaimachine als ik dat wil. Nu nog de creatieve energie terug vinden.... maar waar ik die gelaten heb?! 
I was planning on finishing the job of cleaning and de-cluttering the mezzanine yesterday, but because we've had a busy weekend I was rather tired. I did make a beginning, but I hope to finish it today. I also still have to paint part of the wall for the second time, but I can't do that untill the boxes are gone.  Most of it is administration and I want to sift through that and organize it before putting it away. I also want to do that to my fabric stash, but that's a larger job entirely and will have to wait for now.
The beginning of getting the job done is there and I can sew again if I want to. Now I'll have to find my creative energy again.....  but where I put that?! 
 The view from downstairs // Het zicht vanuit de kamer
The view from my sewing machine // Het zicht vanaf mijn naaimachine

donderdag 14 januari 2016

Very slow progress // Zeer langzame vorderingen

De vorige keer dat ik schreef was ook de eerste dag dat ik dan toch in die lang verwachtte maar gehate fibro-flare belandde. Echt helemaal fit ben ik nog steeds niet, maar vandaag moest ik naar een al eerder verzette afspraak. Jammer dat vandaag nou ook net zo'n file-dag op de Nederlandsche Wegen moest zijn. Ik moest naar omgeving Veenendaal, zo'n anderhalf uur rijden, waar ik vanmorgen dus 2 uur en een kwartier over heb gedaan.  Gelukkig was de afspraak flexibel, omdat ze weten dat ik een eindje moet komen, maar toch...
The last time I wrote was also the first day of that so long-awaited but very hated fibro-flare. I'm still not very fit, but today I really hád to go to a already re-scheduled appointment. Too bad it also had to be a traffic-jam-day on the Dutch Roads. I had to go to a place an hour and a half drive away, but finally took me two hours and a quarter to get to. Luckely it was a flexible appointment, because they know I have to drive a while, but still...
Terwijl mijn lieve autootje weer al zijn vloeistofjes verschoont kreeg, kon ik even bijkomen met een lekker bakje chocolademelk en een zelf meegebracht bammetje. Boek erbij en de tijd vliegt voorbij zonder dat je het doorhebt. Met een uur was de auto weer klaar voor de volgende 10.000 km en ik weer bijgetankt voor de volgende rit. Via een meubel-magazijn waar ik een bestelde stoel voor Henk heb opgehaald en een vrachtwagenmodellenzaak om een eveneens besteld model op te halen (ook voor Henk) en ik kon weer huiswaards. Gelukkig zonder files nu, was ik met iets meer dan de geplande 1,5 uur weer thuis.
Vanmorgen om 8.15 vertrokken en om 14.25 weer thuis.  Lang zat zo'n dag, als je al anderhalve week weinig tot niks hebt gedaan.
While my sweet little car got his fluids exchanged, I could revive myself with some hot cocoa and a home made sandwich. Add a book and time flies without me even noticing. Within an hour my baby was ready for another 10.000 km and I was ready for the next part of the day. Via a furniture-stockroom where I picked up a long ago ordered chair for Henk and a truck model shop where Henk ordered a model I could return home again. Luckely without any traffic jams I was home in a little over the planned hour and a half.
This morning I left around 8.15 and I was home at 14.25. Long enough day when you've been in bed for almost ten days.
Helemaal niks heb ik trouwens ook niet gedaan. Vorige week heb ik de wc-ruimte was chiquer gemaakt. Mooi rood is niet lelijk, toch?? Mooie lampjes, een nieuwe spiegel en het is er gelijk veel gezelliger om te zitten.... rusten.
Well, I haven't done nóthing actually. Last week I did paint the toiletroom. A good red isn't ugly, isn't it? New lighting, a new mirror and it's become a cozy place to have a ...  rest. 


Deze week had ik eigenlijk de vide zullen schilderen, maar dat is er nog niet van gekomen, ondanks dat Henk al wel alles voor me aan de kant heeft geschoven. Misschien morgen, als ik vannacht slaap. Zaterdag gaan we naar de Ikea om wat kasten te halen. Het bij elkaar geraapte rommeltje van kasten stoort Henk blijkbaar en hij had het idee om alle kasten te vervangen voor allemaal dezelfde. Van diezelfde kasten gaan we
dan in het midden ook een snij/knip/werktafel maken. Ik had nog steeds het idee dat we ook een zitje daar boven gingen maken - uit het grote raam heb je schitterend uitzicht over de landerijen - maar omdat we daar waarschijnlijk toch nooit gaan zitten, leek Henk het beter daar iets nuttigs mee te doen.  En ik sputter niet tegen natuurlijk!
This week I should have gotten the mezzanine painted, but I haven't yet, eventhough Henk put everything out of the way for me already. Maybe tomorrow, if I'll sleep tonight. 
Saturday we'll be going to the Ikea to get some cabinets for my workspace. All the different cabinets there are irritating Henk and he had the idea to get rid of them all and replace them with all the same cabinets.  With a few of them we will be building a cutting/work table too. I still
was under the impression we would make a little seating area there - from up there you have a great view out the big window over the meadows - but we're probably never going to actually sit there anyway, so Henk thought it would be better to use the space more efficient. You won't hear me complain!

Zoiets wordt het werkeiland /
Something like this work island
Wanneer we met dat project aan de gang gaan zal ik geregeld foto's maken en kunnen jullie zien wat we er van gaan maken en hoe het geworden is natuurlijk.
Ik kan haast niet wachten tot ik weer achter mijn naaimachine kan kruipen. Ik heb al zeker 4 maanden niet meer genaaid of gequilt. Ik vraag me af of ik het nog wel kan...
Tijdens het in en uitpakken ben ik zo veel spullen tegen gekomen waarvan ik vergeten was dat ik ze had, dat mijn hoofd al tijden overloopt van ideeën en projecten waar ik aan wil beginnen.  Nog even geduld hebben.....
When we'll tackle that project I will try to make pictures regularly so you can see how and what we did and ofcourse the end result.
I can hardly wait to get back behind my sewingmachine again. I haven't sewn or quilted for over 4 months. I wonder if I can still can do it.... During all the packing and unpacking I came across so many fabrics and stuff I forgot I had that my head is overflowing with ideas and projects I want to start.  I'll have to be patient a litlle while longer..

maandag 4 januari 2016

Happy New Year!!!


Het sneeuwt vandaag //It's snowing today
Hieraan kun je zien hoe laag op mijn prioriteiten-lijstje het bloggen tegenwoordig staat; pas vier dagen later jullie hier een gelukkig nieuwjaar wensen!  Eerder was bloggen één van de eerste dingen die ik deed als er nieuws of een gebeurtenis was en nu....   een bijzaak. Ook de vraag of ik eigenlijk wel door moet gaan met bloggen houd me veel bezig. Er gebeurd niet veel in mijn leven en echt interessant is het niet wat ik hier allemaal vertel....
This shows just how high blogging is on my priority list these days; it took me four days to wish you all a good new year!  Blogging used to be one of the first things I did when there was news or stuff happening, but now.....   an afterthought.  Also, I'm doubting if I should continue blogging all together. Not much happens in my life and the stuff I do tell is not really interesting to others...
Wat betreft het klussen in huis; er begint schot in te komen.
De slaapkamermuren hebben hun kleur en het is al veel meer ónze kamer. De plinten en al het houtwerk moet nog geschilderd worden, er komt nog vloerbedekking in en de gordijnen moeten nog vermaakt en opgehangen worden, maar dan is het wel zo'n beetje klaar.
De gang heeft ook grotendeels zijn kleurtje nu, op één muur die nog rood moet worden en ook hier moet het houtwerk nog geschilderd. De kamer was al bijna klaar, maar de vide is nog helemaal niks aan gedaan. De bibliotheek is ook bijna klaar, maar de balken krijgen nog een andere kleur en de deurkozijnen en deuren moeten ook hier nog geschilderd worden.
Aan één kant is er al best veel gebeurd, maar aan de andere kant moet er ook nog steeds heel veel gebeuren. Aangezien ik alles alleen doe vind ik het best een hele klus, helemaal als je bedenkt dat ik lichamelijk niet fit ben, het koud is en ik slecht slaap. Gemiddeld werk ik 3 of 4 dagen, om en om met een rustdag ertussen om weer wat te herstellen en energie op te doen.
Regarding the home DIY chores here; I'm getting stuff done.
The bedroomwalls have their final colour and it's now much more óur room. The baseboards and all the woodwork still needs to be painted, there will be carpeting going in soon and the curtains still has to be altered and washed and put up, but it's getting there.
The hallway has his final color too, except one wall which has to be painted red soon and the woodworks needs to be painted here too.
The livingroom was ready last time I checked in - except the high wall which Henk has to do - but the mezzanine hasn't been adressed at all. The library hasn't changed since last time also, still needs its beams, doors and woodwork painted too.
On one side I have done a lot. On the other side there is still a lot to be done.
Since I am doing all the work myself, it's a rather big job, especially considering my phisical (bad) health, the cold interfearing with that even more and not sleeping much to top it all off.  On average I try to paint every other day, taking the days in between to recover and gain some energy again.

Dus, nu zijn jullie weer een beetje op de hoogte.
Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat?
Wees lief voor elkaar en tot een volgende keer!
So, now you're up to date again. 
I hope you are doing good??  
Be nice to eachother and until next time!! 


<== squirrels in the house!
<== eekhoorns in huis!