vrijdag 19 juni 2015

Positief nieuws // Positif news

Just a funny pic. // Gewoon grappig
Hoe dingen in een week tijd kunnen veranderen he?!
Vorige week kregen we een telefoontje van onze makelaar dat de mensen die vorig jaar al zijn wezen kijken ons huis toch niet konden vergeten, zich bedacht hebben en nu toch hun huis te koop hebben gezet met als doel ons huis te kunnen kopen!!!
Maandagavond belde hij weer; nieuwe kijkers over twee dagen al!
Toen hij die bewuste dag binnen kwam melde hij gelijk dat de week erop nóg een stel komt kijken!
How things can change in just a week's time.
Last week we got a call from our real estate broker about a couple that had a viewing last year. They couldn't get our house out of their heads, changed their minds and put their own house for sale with the goal to buy our house once their own is sold!!!
Monday evening he called again; new viewers in two days time!
When he came in to the door he reported another viewing for the next week!!
Zo heb je in een jaar tijd bijna geen kijkers, naar in een week tijd 3 x goed nieuws!!!
De mensen die woensdag zijn wezen kijken zijn ook erg positief. Zij willen graag ook een slaapkamer beneden en hopen dat in onze grote garage te kunnen realiseren. Zij gaan met een aannemer of architect overleggen en nemen dan weer contact op....
One day you haven't had a viewing in a year and next you know you're having three times good news! 
The people from last wednesday were very positif too. They want a bedroom downstairs and are planning on realising this in our very large garage. They are going to consult an architect or builder and will come back to us for more....
Door al deze ontwikkelingen is mijn stressniveau radicaal gedaald en heb ik vannacht een hoop slaap ingehaald. Ik ging al om 7 uur naar bed - ik kon mijn ogen niet meer open houden - en ben om 10 uur die avond en 5 uur 's ochtends even wakker geweest voor een sanitaire pauze en werd vanmorgen om half 11 pas weer wakker!!!!  En ook alleen maar omdat de katten liepen te klieren, anders was ik nog wel even door gegaan denk ik.....
Because of all these positif developments my stress level is radically reduced and this last night I caught up on a lot of sleep. I went to bed around 7 - I couldn't keep my eyes open anymore - and only woke up two times for a sanitary break and woke up this morning around half past 10!!!!  And only because the cats were having a ball on my bed, otherwise I would have slept still....


Zou het dan toch allemaal nog wel goed komen?!
Could it all still turn out all right ?!

Ohja, dit is het creatieve momentje van vorige week, welke ik jullie nog beloofd had. Ik heb het gemaakt en cadeau gegeven aan een lief stel welke vorige week getrouwd zijn. Ze waren er erg blij mee!
Oh yes, this is the creative moment of last week, which I had promised to show you. I've made and given it as a gift to a sweet couple that got married last week. They were very happy with it!

zondag 14 juni 2015

Teken van leven // Sign of life

Ja hoor, ik leef nog hoor!!!
Er is gewoon niet veel te vertellen, dat is alles. Op gezondheid-, huis-, en weer-gebied gaat het gewoon allemaal niet zoals ik graag zou willen, dus verveel ik jullie maar niet met mopperen over dingen die ik toch niet kan veranderen.
Met de katjes, mijn kerel en onze tuin gaat het prima en dat is al heel wat toch?
De combinatie katjes-tuin is nog wat gespannen, maar dat komt ook wel goed.
Yes, I'm still alive!!!
I just hadn't much to share or tell, that's all. Everything health-, home- and weather-wise it's just not going like I would like it to, so I didn't want to bore you with grumping around about things I can't change anyway.
The furry kids, my hubby and our garden are just fine though. That's something. The combination cats / garden is a bit tense though, but I think that will turn out fine too.
Vorige week mochten de heertjes voor het eerst op het gras. Eindelijk weer es een warme dag waarbij de tuindeuren open konden en daar gingen ze. Arie en Bram waren snel genoeg gewend aan dat rare groene spul en gebrek aan verstopplaatsjes. Cees en Dirk waren een heel andere mening toegedaan. Cees weigert ronduit om op het gras te lopen en Dirk probeert de zandstrook tussen gras en schutting vooral te gebruiken, maar is eigenlijk net te smal voor zijn volle figuur. Het resultaat is een zwaar sjagerijnige kat die na  elke stap in het gras zijn poten uitschud....  Niet erg lief van mij dat ik daar heel hard om moet lachen.
Je ziet het donderwolkje boven zijn hoofd zowat! // You can almost see the
thundercloud above his head, can't you?! 
Last week my furry babies got to go outside on the grass for the first time. We finally had a wonderful-weather-day and the gardendoors were thrown wide open. Arie and Bram were used to that strange green stuff and lack of hidingplaces fast enough. Cees and Dirk had a completely different opinion. Cees outright refuses to walk on the grass and Dirk is trying to walk only on the strip of dirt between the fence and the grass, but that's too small for his full figured body. The result is a very grumpy kitty that shakes his paws after every step he takes. Not so nice of me to be laughing my head off because of him.

Bram ziet een dikke vogel // Bram sees a fat bird
Helaas wil het warme weer maar niet aanhouden. Elke keer 1 of 2 dagen heerlijk weer om daarna weer met een trui aan binnen te moeten blijven. Ik ben hard toe aan echt zomerweer, dus mijn humeur wordt er niet echt beter op.
Hierdoor heb ik ook niet veel energie of zin om veel te ondernemen. De naaimachine staat al weer een flinke poos stil - terwijl de tijd naar Ronja haar verjaardag steeds korter wordt - en ook andere creatieve ondernemingen stranden voor ze tot uitvoering komen.
Ik heb de afgelopen weken eigenlijk maar een paar creatieve dagen gehad, maar het resultaat kan ik nog niet laten zien. Het is gemaakt als cadeau en ik wil niet dat de ontvanger het al ziet. Daar moet je nog even op wachten dus.
Unfortunatly the warm weather just won't hold. Every time we have just one or two days of wonderful warm glorious weather, just to be sitting inside with a sweater the day after. I'm so desperatly in need of summer that my mood isn't much improving because of it.  I don't feel like doing much, having no energy or good spirit to undertake much. The sewingmachine is been sitting there for weeks now - while the time to Ronja's birthday is getting shorter by the day - and all other creative undertakings are cut short before I can start or finish anything.
I've had only one or two creative days in the last weeks, but I can't show the result of that, because it's meant as a gift and I don't want the recipient to see it already. You'll have to wait a little while longer.
Verder? Niet veel.... Niks eigenlijk. Geen vakantieplannen, geen vooruitzicht op kopers of een verhuizing in de nabije toekomst en geen schokkende gebeurtenissen in het vooruitzicht.
Dus, nu ben je weer op de hoogte. Ik hoop dat jij een spannender leven hebt.
Tot volgende maand dan maar?
Furthermore? Not much .... Nothing really. No vacations, no opportunity for buyers or a move in the near future and no shocking events in prospect.
So, now you're all caught up. I do hope you are having a bit more exitement in your life.
Until next month then?!