maandag 25 mei 2015

Weer een echte tuin.// A real garden again.

Het heeft even geduurd, maar zaterdag heeft Henk met goede hulp van een lieve collega het gras in onze tuin geplaatst. Wat een totaal andere tuin is het nu.
Ik ben erg blij met het resultaat. Morgen of dinsdag maak ik mooie foto's voor de makelaar en misschien is dat net het stukje wat een potentiële koper nodig heeft om dan eindelijk eens langs te komen.....
It took a good while, but last saturday Henk and a dear colleague of his put in the grass in our back garden. What a completly different garden it is now.
I;m very happy with the final result. Tomorrow or the day after I will take some good pictures for the real estate broker and hopefully it's just the last bit that a potential buyer needs to decide to come look at our house....


Ja, dit deel is nog steeds een beetje een zooitje, maar dat gaan we volgende week opruimen. Op de foto's zie je dat gelukkig niet.
Well, this part of the garden is still a bit of a mess, but we'll clean it up next week. On the pictures it's not something that shows luckely.
Gezien vanuit het dakraam van de kleine slaapkamer. Toch best een flinke tuin. 
Seen from the skylight in the small bedroom. Still a reasonable garden.

zaterdag 16 mei 2015

Tikkie, ik ben em! // Tag, I'm it!

Het is weer even geleden, maar een paar dagen geleden ben ik aangetikt door Kristi van Thankful Me om mee te doen aan het "Ik Moet Je Wat Vragen Stellen" spel. Altijd in voor een quizje volgen hier de antwoorden op de vragen;

It's been a while, but a few days ago Kristi from Thankful Me tagged me to the "I Mustach You Some Questions"-game.  Happy to oblige, so here are my answers to the questions; 

Vier namen die mensen gebruiken, anders dan mijn echte naam;
Biank (de enige acceptabele afkorting van mijn naam)
eh...
heb ik eigenlijk dus niet....

Four names people call me other than my real name:
Biank (the only acceptable abridgement for my name)
uh...
I really don't have any...

Vier banen die ik heb gehad;
Vrachtwagenchauffeur (de kortste maar mis het het meest)
Taxichauffeur
Planner bij een groot IT-bedrijf
Administratief medewerker bij de Belastingdienst

Four jobs I've had;
Truckdriver (the shortest but miss it the most)
Taxidriver
Planner with a big IT-company
Administrative employee at the IRS

Vier films die ik vaker dan 1 x heb gezien of wil zien;
(er zijn ontelbare films die vaker keek, maar dit zijn de eerste die in me opkomen)
The Green Mile
The Sound of Music
Forrest Gump
Dances with Wolves

Four movies I would watch/have watched more than once:
(there are countless movies, but these are the first that came to mind)
The Green Mile
The Sound of Music
Forrest Gump
Dances With Wolves

Vier boeken die ik aan zou raden;
(en weer, dit zijn er ontelbare, maar weer de eerste die in gedachte schieten)
De Aardkinderen serie van Jean M. Auel
De Reiziger serie van Diana Gabaldon
Alle boeken van Agatha Christie
De naam van de Roos van Umberto Eco

Four books I would recommend;
(and again, there are countless, but these pop to mind first)
Earth's Children series of Jean M. Auel
Outlander series of Diana Gabaldon
All the books of Agatha Christie
The Name of the Rose of Umberto Eco

Vier plaatsen waar ik heb gewoond;
Vlissingen, Maarn, Twello, 't Harde

Four places I've lived;
Vlissingen, Maarn, Twello, 't Harde 

Vier plaatsen waar ik ooit ben geweest;
Europa; Barcelona, Milaan. Kopenhagen, Caïro (oh, da's Afrika eigenlijk)
USA; Chicago, New Orleans, Phoenix, San Francisco

Four places I have been;
Europe; Barcelona, Milaan, Copenhagen, Caïro (oh that's Africa actually)
USA; Chicago, New Orleans, Phoenix, San Francisco

Vier plaatsen waar ik op dit moment liever zou zijn;
Sedona
Ergens in Arizona of Californië
Bij een lieve vriendin in Tennessee
Eigenlijk is ergens, maakt niet uit waar, in de USA prima, zo lang het maar met mijn lief is.

Four places I would rather be at this moment; 
Sedona
Anywhere in Arizona or California
With a dear friend in Tennessee
Actually any place in the US will do, as long as it's with my hubby

Vier dingen die ik niet eet;
Oesters, Franse kaas, sardientjes, olijven

Four foods I won't eat;
Oisters, French cheeses, sardines, olives

Vier favoriete gerechten;
Pizza, Biefstuk met gebakken aardappeltjes en spinazie, Aardbeien, Amandelen

Four of my favorite dishes or foods;
Pizza, Steak with baked potatoes and spinach, Strawberries, Almonds

Vier tv programma's die ik graag kijk;
The Big Bang Theory
Forever
Tussen Kunst en Kitch (ja, erg he?!)
Elementry

Four tv shows I like to watch;
The Big Bang Theory
Forever
A Dutch show that's kind of like the Antique Roadshow (my guilty pleasure!)
Elementry

Vier dingen waar ik naar uit kijk dit jaar;
de zomer, veel warmte in de zomer, genoeg slaap, de quilt voor Ronja afkrijgen.

Four things I'm looking forward to this year;
Summer, lots of warmth this summer, enough sleep, finishing Ronja's quilt.


Vier dingen die ik vaak zeg;
Ik hou van jou (tegen Henk)
I love you (tegen de katten; Britse kortharen he?!)
Hi baby (tegen zowel Henk als de katten)
Zit niet aan je nagels te bijten! (tegen alle vijf ja...)

Four things I'm always saying;
I love you in Dutch (to Henk)
I love you in English (to the cats; British shorthair!!) 
Hi baby (to Henk aswell as the cats) 
Stop biting your nails! (to all five indeed....) 


Nou, allemaal dingen die je dan weer van me weet. Of je er wat aan hebt laat ik in het midden.
Eigenlijk moet ik nu ook nog vier andere bloggers aan tikken, maar dat laat ik deze keer zitten.
Ik heb niet veel volgers en vraag me soms wel eens af of mijn blog überhaubt gelezen wordt. Als je dit leest en je hebt een blog, wees vrij om gezellig mee te doen en je bij deze "getikt" te beschouwen.
Well, all kinds of stuff you now know about me. If you have any use for it is a whole other question all together. 
At this moment I should tag four other bloggers, but I won't this time. I'm not having lots of readers and even wonder if my blog is being read by anybody. When you're reading this and you have a blog, feel free to join in and consider yourself tagged now.

zaterdag 9 mei 2015

Oudjaarsdag // New Year's Eve

Morgen is mijn 43e verjaardag alweer... Raar hoe je steeds maar ouder wordt, maar je je gewoon nog steeds een jaar of 25, 30 voelt. Mijn schoonmoeder zei dat altijd al, ook toen ze al ver over de 80 was en dat vond ik toen maar vreemd. Je voelt toch dat je oud bent? Je hebt toch jaren vol herinneringen?
Ja, maar toch....
Tomorrow will be my 43st birthday already....  Strange how you're getting older, but you still feel as if you're 25, 30 years old. My mom-in-law always said the same thing, even when she was far in her 80's and I thought it was very weird then. You can feel you're old?! You're having years of memories, do you?!  Yes, but still....
Morgen word ik 43.... Gek hoe ik me mijn toekomst 25 jaar geleden zag en hoe het er nu uit ziet. Totaal anders. Volledig het omgekeerde zelfs! Het omgaan met de verloren dromen is iets waar ik nog veel moeite mee heb, helemaal omdat er eigenlijk geen nieuwe dromen voor in de plaats zijn gekomen. De dingen die ik echt zou willen zal ik nooit krijgen. 
Tomorrow I'll be 43.... Weird how I thought my future would look like 25 years ago and how it's actually turned out. So different. Completely the opposite really! Dealing with my lost dreams is something that's still difficult for me, especially since they're never replaced with new ones. The things I really want I will never have.
Morgen begint mijn 44e jaar....  Vreemd hoe ik elk jaar weer denk; "DIT wordt Mijn Jaar!" en hoe zo'n jaar dan voorbij gaat met nauwelijks hoogtepunten. Vele dagen zijn hetzelfde, gevuld met overleven in plaats van Leven. Elk jaar neem ik me voor om dit te veranderen, plannen te maken, doelen te zetten, mezelf te verbeteren, maar zonder al te veel resultaat helaas.
Tomorrow is the beginning of my 44th year....  Silly how every year again I think "This will be MY year!" and then see the year pass by without any major events or highlights. Most days are the same, filled with surviving in stead of Living. Every year I have the intention to change this, to make plans, set goals, improve myself, but without much result unfortunately.
Morgen ben ik jarig. Ik haal een leeftijd die velen niet eens gegund is. Ik heb een geweldige man, een goed dak boven mijn hoofd, meer dan genoeg te eten, een familie die van me houd en geen financiële zorgen. Dit alles is meer dan de meeste mensen kunnen zeggen. 
En toch denk ik vaak genoeg;  "Is dit nu alles?" Waarom zie ik alleen de dingen die ik NIET heb? 
Waarom zijn mijn wensen elk jaar hetzelfde? Een goede gezondheid en kinderen van mezelf. Twee wensen die ik zeker nooit zal krijgen. 
Tomorrow is my birthday. I will reach an age lots are denied to reach, I have a wonderful husband, a good roof over my head, more than enough to eat, a family who loves me and no financial problems. That's all more than most people can say.
And still I often wonder; "Is this everything there is?" Why do I only see the things I'm NOT having? Why are my birthdaywishes every year the samen?  Good Health and children of my own. Two wishes I will never have.

Proost!! // Cheers!!
Morgen begint een nieuw jaar. Ik wens mezelf nieuwe dromen en nieuwe doelen, het kunnen loslaten van oude dromen en nog vele nieuwe jaren om elk jaar weer mijn best te blijven doen. 
Tomorrow is the beginning of a new year. I wish for new dreams and goals, letting go of the old dreams and lots of new years to keep on trying my very best.


maandag 4 mei 2015

De tijd vliegt // Time flies

De tijd vliegt voorbij. Ook als je géén plezier hebt....
De afgelopen weken waren weer met een zwaar tekort aan slaap gevuld met niet veel meer dan lezen en kleine klusjes. Een beetje naaien, veel lezen en internetten.
De lente wil niet echt doorzetten en die ene dag per week dat het mooi weer is zet voor mij geen zoden aan de dijk....  Ik heb warmte nodig!
Time flies. Even when you're nót having fun....
The past few weeks have been filled with not much more than reading and little chores due to the major lack of sleep. A bit of sewing, lots of reading and spending time online.
The spring just doesn't seem to get a grip here and that one day a week it's nice outside just doesn't do anything for me.... I need warmth!! 
Mijn naaimachientje staat ondertussen in de gang mooi te wezen en het ontwerp voor een klein quiltje is al klaar. Een zogenaamd "shadow-quiltje" ofwel schaduw-quiltje gemaakt van die mini-charms die ik vorig jaar in de US kocht.
De grote naaimachine zoemt ook weer wat geregelder - al heb ik vorige week weer niks gedaan - en komt er schot in de quilt voor Ronja. Of ik haar verjaardag ga halen is nog lang niet zeker, maar ik ga mijn best doen. Als er geen gekke dingen gebeuren zou het moeten lukken.
My old sewingmachine is being pretty in the halway now and I've got a design ready for a small qult to lay under the needle. A so called "shadow quilt" made from a little charmpack I bought last year in the US. 
The big sewingmachine is humming away on a more regular bases again too - eventhough I didn't do a thing last week - and the quilt for Ronja is taking shape more and more. If I'll finish it in time for her birthday is still uncertain, but I will surely try. When there are no unexpected events, I should be able to succeed.
Op huizen-gebied ligt het al een poos stil. We kijken wel rond, gaan zelfs huizen bekijken die ons wat lijken, maar ondertussen zelf nog geen kijkers gehad. A.s. woensdag gaan we een huis bekijken met de makelaar en als dat huis ook van binnen naar ons zin is gaan we waarschijnlijk de prijs van ons huis naar beneden doen. Ik denk dat dat de enige manier is om een koper te krijgen.
Ik ben er zelf ZO aan toe om te verhuizen en bij voorkeur nog dit jaar! We zullen echter eerst ons eigen huis moeten verkopen voor we zelf wat kunnen kopen.
In the house-area it's been silent for a while now. We're still looking around, even driving past homes we like a lot, but we haven't had any viewings ourselfs. This wednesday we're going to view a house with the real estate broker and when this one is as good inside as it is outside, we'll probably lower our price. I think this will be the only way to attrackt a buyer. 
I'm sooooo ready to move and if possible this year! We'll have to sell our house first though before we can buy something else.
En zo klunzen we verder. Weinig nieuws onder de zon....
Ik hoop binnenkort eens wat meer te kunnen vertellen. Over een verhuizing bijvoorbeeld....
And just like this we're stumbling on. Not much news to tell....
I hope to be able to share a bit more. About moving house for instance....