dinsdag 31 maart 2015

Voor mijn lief // To my love


Fabulous and 53 !!!
Gefeliciteerd met je verjaardag lief! 
Voor het eerst in 20 jaar is hij niet eens thuis om het samen te vieren. Hij was zijn eigen verjaardag vergeten en heeft er niet aan gedacht om vrij te vragen voor vandaag... Dus, gewoon aan het werk, ergens in Nederland of Duitsland, rijdt mijn jarige lief gewoon rond.
Happy birthday my love!
For the first time in 20 years he isn't even at home to celibrate together. He forgot his own birthday and never thought about taking a day off of work.... So, just working like always, somewhere in the Netherlands or Germany, is my birhtday boy driving around.

maandag 30 maart 2015

Verspilde energie // Wasted energy

Nou, dat was dus een hoop verspilde energie en tijd de afgelopen 10 dagen. Voor niks een hoop stress gehad met schoonmaken, opruimen en zelfs schilderen.
Geen enkele geïnteresseerde koper gezien zaterdag.  Heel teleurstellend....
Well, that was a lot of energy and time wasted these last 10 days. Had lots of stress cleaning, tiding up and even painting and all for nothing.
Not one interested potential buyer came to see our home last saturday. Very disappointing.


Het irritante gedeelte van dit alles is dat we zelf ook niet de paar huizen waar we in geïnteresseerd zijn konden bezoeken, omdat we dus thuis moesten blijven. (en ik probeer maar te bedenken dat dit ook geldt voor onze toekomstige koper; dat hij/zij ook thuis moest blijven omdat hij/zij ook meedeed aan de OpenHuizenDag...)
We hebben nu drie huizen waar we wel in geïnteresseerd zijn, elk met zijn eigen voors en tegens, maar we kunnen niks ondernemen tot we ons eigen huis verkocht hebben! AAAaarrgghhh, de frustratie!!  De hele week heb ik niet meer dan 2 uur aanééngesloten kunnen slapen, draaien en peinzen, en alles om deze stomme situatie.  Het is een luxe probleem, dat weet ik ook wel, er zijn veel ergere dingen, maar toch.....
The irritating part of it was also that we couldn't visit the few homes we are interested in, because we had to stay home. (and I'm trying to remember that this could be the same for our house too; that our future buyer had to stay home too because he had OpenHouseDay...) 
We have three houses we are interested in now, all with their own pros and cons, but we can't undertake anything untill we sell our house!  Aaarrrghh, the frustration of it all!!! 
All week I haven't slept more than 2 hours at the time, tossing and turning, and all because of this stupid situation.  It's a luxury problem, I'm aware of it, there are far worse things, but still.... 

De appeltaart was trouwens goed gelukt en best lekker.
The applepie was done very well by the way and it tasted great.

zaterdag 28 maart 2015

Open Huizen Dag // Open houses Day

Ik ben er klaar voor... // I'm ready...
Vanmorgen appeltaart gebakken // Baked an apple pie this morning

Verse bloemen in vrolijke kleuren // Fresh flowers in cheerful colours


....en ons huis "ontkleurd" // ....and "de-coloured" our home

Laat die koper maar komen dan!! // Let the buyer come along now!!

maandag 23 maart 2015

Fingers Crossed // Duimen maar

Goede voornemens zijn snel vergeten....
Wéér meer dan een week dat ik niet geschreven heb!  Deze keer wel een goed excuus, want ik ben een goede week best ziek geweest. Hoesten als een kettingrokende walrus met longemfyseem en ook een paar dagen totaal mijn stem kwijt.  Henk vond het waarschijnlijk wel lekker rustig.
Alles is gelukkig weer goed gekomen, al is het hoesten nog niet helemaal over, en ook de energie is weer terug voor zover dat mogelijk is bij mij.
Good intentions are forgotten too fast ....
For more than a week that I have not written! This time I did have a good excuse, because Ive been quite ill for a week. Coughing like a chain-smoking walrus with emphysema and also totally lost my voice all together for a couple of days. Henk thought it probably was nice and quiet.
Everything is good now, though the coughing still not quite over, but my energy is back, as far as I have any that is....
Deze week staat in het teken van het huis netjes en schoon maken voor de Open Huizen Dag a.s. zaterdag.
Vandaag ben ik aan het schilderen geweest.  De voordeur zag er al een poosje nogal schraal uit en ook de garagedeuren konden wel weer een laagje gebruiken. Dit had ik me vorig jaar al voorgenomen, maar toen ik het er ook al niet van gekomen. Nu had ik dus een goede reden om het alsnog te doen.
Alles weer lekker fris en glanzend geschilderd toont toch mooier, of niet?!
Morgen moet ik alleen nog de lichte randjes in de voordeur doen, maar dat is maar een half uurtje werk.  Dan doe ik daarna ook nog even het bolboompje snoeien en is de buitenboel weer toonbaar. Het liefste had ik ook het straatwerk nog met de hogedrukspuit schoongespoten, maar daar is het me nog te koud voor.
This week is all about getting the house neat and clean for the Open House Day this Saturday.
Today I did some painting outside. The front door was looking rather skimpy for a while  and the garage doors could use a layer again also. I had this planned last year, but I just never got around to do so. Now I had a good reason. 
Everything fresh and glossy painted shows off the house much better, doesn't it?!
Tomorrow I will only have to do the light parts in the front door, but that's only half an hour's work. Then after that I'll also prune the tree in the front garden and then the outside will be presentable enough. I would have loved to cleaned the paving with high-pressure washer , but it's still too cold for me to do so.
We zijn erg gemotiveerd om te verhuizen, want we hebben een heel leuk huis op het oog, wat zo'n beetje alles is waar we van gedroomd hebben. Ruim huis met slaapkamer en badkamer beneden, een grote schuur voor de auto's en voor Henk om te sleutelen en met vrij uitzicht over velden en als bonus een mooi bos om het huis heen. Er is zelfs een ruime naaikamer naast de woonkamer en de keuken is groot genoeg voor een grote eettafel.
Omdat we toch echt eerst ons huis moeten verkopen voordat we iets anders kunnen kopen zijn we gewoon heel afhankelijk van anderen. ZO ellendig vind ik dat! We zijn al eerder een huis misgelopen omdat dit nog niet verkocht is en ik hoop echt van harte dat dit niet nog een keer gebeurd.
Dus; allemaal heel hard duimen zaterdag dat er belangstellenden komen kijken en verliefd worden op ons huis zodat we kunnen verhuizen. DUIMEN!!!
We are very motivated to move house right now, because we're having our eyes on a lovely house now and it's about everything we ever dreamed of. It's a spacious house with a bedroom and bathroom on the ground floor, a big garage for the cars and Henk to tinker at them and free view over fields and meadows and with a bonus forrest surrounding the house at the back. There is even a sewingroom next to the livingroom and the kitchen is big enough to hold a large diningroom table.
We really have to sell our house first, before we can buy another house and therefore are very dependend on someone else. I find that so wretched!! We missed out on another house before because we didn't sold our house yet and I really hope that won't happen again.
So; please all cross your fingers this Saturday that we'll have some interested people who will fall in love with our house so we can move.  Fingers CROSSED!!!

donderdag 12 maart 2015

Tijd voor andere dingen // Time to do other stuff

Everdiena; als je niet wilt zien hoe het met Ronja's quilt gaat, moet je nu niet verder lezen!!!! 

(just warning my sister not to read further if she still wants the quilt-design to be a suprise)

Eindelijk. Ik heb in DIT huis mijn laatste muur geschilderd. Ik ben er helemaal klaar mee. Letterlijk en figuurlijk.
Mijn hobbyhoekje is de laatste sectie in huis die de metamorfose heeft ondergaan. Mijn naaimachine is nog in onderhoud, dus lijkt het nog erg leeg, maar vanaf zaterdag kan ik daar weer fris en fruitig aan het naaien. Wat ik trouwens echt nódig moet doen, want ik ben nog geen steek verder met de quilt voor mijn kleine nichtje! Het had een geboortequilt moeten worden, maar over een paar maanden wordt dit meisje al weer 2 jaar!!! Ik schaam me kapot.
Finally. I finished painting my last wall in THIS house. I'm done. Litterally and figuratively!
My creation station was the last section in the house to have its metamorphosis. My sewing machine is still out for maintenance, so it's still very bare, but as of saturday I will be able to sew to my heart's content again. What I really need to do anyway, because I'm not getting anywhere with the quilt for my little niece! It should have been a birth quilt, but in a few months time this girl will become  2 years already !!! I am so ashamed.
Het originele ontwerp voor Ronja's quilt is er één met vier feathered stars in het midden met een paar simpele randen er omheen.  De laatste tijd heb ik erg veel last van mijn handen en werd het naaien met al die kleine stukjes steeds moeilijker, waardoor ik vaak na een half uurtje naaien alweer op moest houden. In dat tempo schoot het natuurlijk niet op.
Aangezien ik 1 van de sterren al af heb en ik de 2e waar ik aan werk zwaar beneden mijn normale standaard vond worden, heb ik besloten alleen die ene ster te gebruiken en een heel ander ontwerp te maken.
The original design for Ronja's quilt is one with four feathered stars in the middle with a few simple edges around it. Lately, I've been having a lot of pain in my hands and sewing with all those little pieces became increasingly difficult, so often after just half an hour sewing I had to stop again. At that rate it will never be finished.
Since I finished one of the stars and find the second one I'm working on now much below my normal standard, I decided to use only that one star and make a completely different design.
In dit nieuwe ontwerp zit één rand met de kleine driehoekjes die ik al had geknipt voor de sterren, maar nu zo dat ik deze kan naaien met de paperpiece-methode. Vele, vele malen makkelijker dan "gewoon" naaien. Zo kan ik toch de puntjes terug laten komen en zal de quilt er niet te simpel uit zien.
Ik hoop dat mijn zusje niet al te teleurgesteld is in het nieuwe ontwerp en dat de quilt zelf mooi zal gaan lukken. Ik heb nog 5 maanden tot Ronja's 2e verjaardag!!!
In this new design there is one small border in which I can use all the little triangles I already cut for the other three stars, but in such a way that I can paperpiece that border. Much, much easier to sew than the "normal" way. This way I can let the little points come back in the design and will make the quilt less boring or simple looking.
I hope my sister won't be too disappointed with the new design and that the quilt will turn out very nice anyway. I have just 5 months to go to Ronja's 2nd birthday!!!! 
Zo'n blij kind!! // Such a happy girl!!

maandag 9 maart 2015

Home is wherever I'm with you.

We begonnen met dit. // We started off with this.
 Toen haalde we de kasten weg. // Then we removed the bookcases.
 En nu is dit het. // And now it's this.

 Deze spreuk heb ik zaterdag op de muur geschilderd zodat het niet zo héél erg leeg lijk.
I painted this quote on the wall so it wouldn't seem so very empty.

Ik probeer maar zoveel mogelijk vast te houden aan deze spreuk, wetend dat ik thuis ben waar Henk is. De kleur van de muren of afwezigheid van boeken moet niet uitmaken. 
I try to hold on to this quote, knowing I'm home wherever Henk is. The colour of the wall or the lack of books shouldn't matter. 

Volgende halte; Mijn CreaHoek .// Next stop; My Creation Station

dinsdag 3 maart 2015

Almost done... // Bijna klaar...

Na mijn laatste blogje, waarin ik opbiechtte dat ik héél erg stout was geweest, ben ik eigenlijk niet eens opgehouden met stout zijn.....
Na een paar dagen rust, een geweldige avond uit met mijn zus naar War Horse (welke GeWELdig was overigens) en daarna nóg een paar dagen bijna niks doen, was ik wel weer genoeg uitgerust vond ik zelf.
Echt, ik heb het geprobeerd hoor, maar toen éénmaal de goede verf in huis was, begonnen mijn handen al weer te jeuken. Vervolgens heb ik drie middagen achter elkaar geschilderd en is het eindelijk weer enigszins toonbaar en klaar voor de open-huizen-dag eind deze maand. NU kan ik weer rustiger zitten en lezen.
After my latest blog, in which I confessed of being véry naughty, I actually never stopped being naughty at all...
After a few days of nothing, a wonderful night out with my sister to War Horse (which was really WONderful!!) and than some more days of doing not much, I though I rested quite enough by then.
Really, I gave it my best effort, but once the good paint was bought and at home, my hands started to itch. Next I painted for three afternoons in a row and is our house finally somewhat presentable again and ready for the open-house end of this month. NOW I can sit down, read and relax for real.
Gister ben ik gelukkig weer eens goed onder handen genomen door de osteopaat en dat was ook wel nodig. Ik heb aardig wat moppers van hem gehad, om zo ver over mijn grenzen te gaan en zo lang niet bij hem te komen. Hij heeft zijn wonder-handen weer laten werken en ik voel me weer een stuk soepeler en minder beurs, voor zo ver dat kan met fibromyalgie. Ik weet wel dat ik er een stuk beroerder aan toe was geweest als ik nooit bij hem terecht was gekomen. Dus, dank u wel Mr.V.
Yesterday I've had a thourough handling from my osteopath again and that was really necessary too. He was quite cross with me for going so far over my limits again and not coming sooner. He made his hands do his magic on me again and I'm feeling much more flexible and less bruised , for as far that's possible with fibromyalgia. I do know I would be much worse off if I never would have met him. So, thank you Mr.V.
De rest van deze week houd ik me weer rustig. Ik heb weer een goede boekenserie te pakken, op mijn e-reader wel te verstaan, en kan voorlopig wel even voort daarmee.
Misschien dat ik van de week of zaterdag - als Henk lekker aan het terreinrijden is met vrienden - de spreuk op de muur ga maken. Dat moet ik nog even zien. Als ik het klaar heb zal ik het wel laten zien, goed??
Hebben jullie nog iets creatiefs gedaan de laatste tijd?
The rest of this week I will keep calm again. I've been reading the first books of a good new series, on my e-ready that is, and I'll be able to go on for a while with those.
Maybe end of this week or saturday - when Henk is off roading with friends - I will make that quote on our wall. I'll have to see. When it's done I will show it to you, okay?!
Have you been doing something creative lately??