maandag 22 september 2014

Bijna weer "normaal" // Almost back to "normal"

Een volle maand en een week heeft deze rot-periode nu geduurd en ik geloof dat ik er bijna doorheen ben. Maar goed ook, want ik kan je niet duidelijk maken hoe verlammend het voelt.
Ironisch genoeg begint morgen helaas de herfst officieel weer en dat luidt voor mij ook het begin in van weer meer pijn, stijfheid en algeheel lichamelijk ongemak door het veranderende weer. Mensen met fibromyalgie zijn erg gevoelig voor weersveranderingen en vooral kou en vochtig weer zijn funest voor ons lijf. Er zijn echt soms weken achter elkaar dat ik dan de deur niet uit kom als het niet echt heel erg nodig is.
A full month and a week did this awfull period lasted and I believe I've had the worst behind me now. And luckely too, because I can't even begin to explane how debilitating it is.
Ironicly tomorrow is the official beginning of autumn and for me that's the beginning of a period with more pain, stiffness and complete physical discomfort because of the weather. People with fibromyalgia are very sensitive to changes in weather and especially cold and damp weather are detrimental to our body. There are sometimes weeks on end I won't leave the house when it's not really necessary. 

Heel wat anders nu.
Ons huis staat nog steeds te koop. Helaas hebben we tot nu toe nog geen enkele kijker gehad.
Zelf kijken we ons ogen uit naar al die mooie huizen die te koop zijn en mogelijkheden die we hebben, als we eenmaal ons huis maar verkocht hebben.
We staan nog helemaal open voor alle mogelijkheden die we hebben; zelf bouwen, een kant en klaar huis kopen of iets ouds kopen en dat zelf helemaal op (laten) knappen. Mijn voorkeur gaat eerlijk gezegd uit naar iets nieuws bouwen. Helemaal naar
onze eigen zin, indeling en stijl. Gloednieuw, laag in onderhoud en energie zuinig. Het nadeel daar aan is echter dat we tijdens de bouw periode in een tijdelijke woning moeten (caravan met vier katten?! Help!) en dat de beschikbare bouwpercelen niet dik gezaaid zijn en de meest interessante een eind weg liggen.
We gaan binnenkort naar een bouwer om te laten berekenen of het eigenlijk wel haalbaar is met ons budget en wensen. Pas als we dat weten kunnen we beslissen of we er helemaal voor gaan of dat we het uit ons hoofd moeten zetten en een bestaande woning moeten zoeken.
Something completely different now.
Our house is still for sale. Unfortunately, we have so far not had a single viewer. 
We ourselves are looking at all the beautiful homes that are for sale and think of all the opportunities that we have once we sold our house. 
We are completely open to all possibilities that we have; building our own home, buy something ready to go or buy something old and completely re-doing that.  My preference frankly is to build something new. To have it our own
way, layout and style. Brand new, low maintenance and energy efficient. The downside to it is that we need a temporary home during the construction period (caravan with four cats ?! Help!) And that the available plots are few and far between and the most interesting ones are futher away than I would like.
Soon we will havean appointment with a builder to calculate whether it's actually achievable with our budget and requirements. Only when we know that we can decide if we are going for it or if we should put it out of our minds and look for an existing home.
Op de zondagen gaan we vaak een eind toeren om huizen en/of percelen te bekijken die te koop zijn en we belangstelling voor hebben. Niet met een makelaar ofzo, maar gewoon langs rijden en de omgeving bekijken, zien hoe het ligt ten opzichte van omringende huizen en wegen.
Zo hebben we al een paar keer een woning die we allebei helemaal geweldig vonden zonder pardon af moeten schrijven. Twee keer stond een huis echt pal onder hoogspanningsleidingen en gister nog bezochten we een huis die recht tegenover een camping lag en aan weerskanten een oprit naar de TWEE campingen had. De weg naar beide campingen lag ook maar twee meter van de woonkamer af. Heel erg jammer, want de woning zelf was helemaal wat we geweldig vinden. Een mooie oude woonboerderij heeft qua sfeer helemaal onze hart, maar helaas is dat zo moeilijk na te maken in een nieuwbouwwoning. Dat is het enige grote nadeel van een nieuw huis....
Our sundays are mostely filled with driving around and looking for houses and/or plots we know are for sale and cought our attention. Not with a real estate broker or anything, but just drive past it and view the surroundings, see how the surrounding houses and roads are positioned.
We've had a couple of times where we had houses that looked completely perfect to us but we had to take off our list. Twice we had a house stand right under high voltage lines and just yesterday we drove past a perfect house that was right across TWO campsites, had a driveway on either side of the house and the mainroad of the two campsites was just two meters from the livingroom. I was so disappointed, because the house was an old style farmhouse. That's the style we love the most, but is so very hard to replicate in a new house. That's the only downside of building a new home....
En nu ga ik maar es even een poosje schoonmaken. Meer dan 5 weken bijna niks kunnen zie je toch wel terug in een huishouden met vier katten. Het noodzakelijke werd elke dag wel gedaan, maar de details zijn wat slordig afgeraffeld. Dus, dat is mijn doel vandaag; het huis weer toonbaar maken.
Wat ga jij vandaag doen??
And now I will go and clean house for a while! Having a flare for over 5 weeks and doing next to nothing is noticable in a house with four cats. I did do all the necessary work every day, but the details were done quite sloppy to be honest. So, that's my goal for today; making the house presentable again.
What are you up to today??

2 opmerkingen:

  1. So glad you are feeling a little better. Too bad you can't come to Arizona and live here. With the many days of sunshine, it should make those pains go away for a little bit. TAke care.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. I hope you are feeling even better by now. Good luck with the house selling/buying process. I hope that things turn out just as you wish.

    BeantwoordenVerwijderen