donderdag 25 september 2014

Horsequilt // Paardenquilt "MISTER"

Voor het eerst sinds februari ben ik eindelijk weer eens "quilterig" bezig geweest en heb ik zomaar in drie middagen de laatste paardenquilt afgemaakt. Hij hangt al sinds december vorig jaar aan de vitrine om afgebiesd en afgemaakt te worden en nu heb ik dat zo maar in een paar uur werk ook gedaan. Gek zoals ik dan zo lang tegen iets aan zit te hikken en het bij nader inzien zo weinig werk is. Stom he?
Dus, mag ik jullie voorstellen aan "Mister"....  Hij is al verkocht.

For the first time since last february I had a few "quilty" moments and finally finished in just three afternoons the last of four hoursequilts.  It's been hanging on the bookcase since december last year to be finished and now it just took me a few hours to do so. So silly that I have been putting it off for so long and it turned out to be so little work.  Silly, isn't it?
So, may I present to you "Mister"...  He is already sold too!

maandag 22 september 2014

Bijna weer "normaal" // Almost back to "normal"

Een volle maand en een week heeft deze rot-periode nu geduurd en ik geloof dat ik er bijna doorheen ben. Maar goed ook, want ik kan je niet duidelijk maken hoe verlammend het voelt.
Ironisch genoeg begint morgen helaas de herfst officieel weer en dat luidt voor mij ook het begin in van weer meer pijn, stijfheid en algeheel lichamelijk ongemak door het veranderende weer. Mensen met fibromyalgie zijn erg gevoelig voor weersveranderingen en vooral kou en vochtig weer zijn funest voor ons lijf. Er zijn echt soms weken achter elkaar dat ik dan de deur niet uit kom als het niet echt heel erg nodig is.
A full month and a week did this awfull period lasted and I believe I've had the worst behind me now. And luckely too, because I can't even begin to explane how debilitating it is.
Ironicly tomorrow is the official beginning of autumn and for me that's the beginning of a period with more pain, stiffness and complete physical discomfort because of the weather. People with fibromyalgia are very sensitive to changes in weather and especially cold and damp weather are detrimental to our body. There are sometimes weeks on end I won't leave the house when it's not really necessary. 

Heel wat anders nu.
Ons huis staat nog steeds te koop. Helaas hebben we tot nu toe nog geen enkele kijker gehad.
Zelf kijken we ons ogen uit naar al die mooie huizen die te koop zijn en mogelijkheden die we hebben, als we eenmaal ons huis maar verkocht hebben.
We staan nog helemaal open voor alle mogelijkheden die we hebben; zelf bouwen, een kant en klaar huis kopen of iets ouds kopen en dat zelf helemaal op (laten) knappen. Mijn voorkeur gaat eerlijk gezegd uit naar iets nieuws bouwen. Helemaal naar
onze eigen zin, indeling en stijl. Gloednieuw, laag in onderhoud en energie zuinig. Het nadeel daar aan is echter dat we tijdens de bouw periode in een tijdelijke woning moeten (caravan met vier katten?! Help!) en dat de beschikbare bouwpercelen niet dik gezaaid zijn en de meest interessante een eind weg liggen.
We gaan binnenkort naar een bouwer om te laten berekenen of het eigenlijk wel haalbaar is met ons budget en wensen. Pas als we dat weten kunnen we beslissen of we er helemaal voor gaan of dat we het uit ons hoofd moeten zetten en een bestaande woning moeten zoeken.
Something completely different now.
Our house is still for sale. Unfortunately, we have so far not had a single viewer. 
We ourselves are looking at all the beautiful homes that are for sale and think of all the opportunities that we have once we sold our house. 
We are completely open to all possibilities that we have; building our own home, buy something ready to go or buy something old and completely re-doing that.  My preference frankly is to build something new. To have it our own
way, layout and style. Brand new, low maintenance and energy efficient. The downside to it is that we need a temporary home during the construction period (caravan with four cats ?! Help!) And that the available plots are few and far between and the most interesting ones are futher away than I would like.
Soon we will havean appointment with a builder to calculate whether it's actually achievable with our budget and requirements. Only when we know that we can decide if we are going for it or if we should put it out of our minds and look for an existing home.
Op de zondagen gaan we vaak een eind toeren om huizen en/of percelen te bekijken die te koop zijn en we belangstelling voor hebben. Niet met een makelaar ofzo, maar gewoon langs rijden en de omgeving bekijken, zien hoe het ligt ten opzichte van omringende huizen en wegen.
Zo hebben we al een paar keer een woning die we allebei helemaal geweldig vonden zonder pardon af moeten schrijven. Twee keer stond een huis echt pal onder hoogspanningsleidingen en gister nog bezochten we een huis die recht tegenover een camping lag en aan weerskanten een oprit naar de TWEE campingen had. De weg naar beide campingen lag ook maar twee meter van de woonkamer af. Heel erg jammer, want de woning zelf was helemaal wat we geweldig vinden. Een mooie oude woonboerderij heeft qua sfeer helemaal onze hart, maar helaas is dat zo moeilijk na te maken in een nieuwbouwwoning. Dat is het enige grote nadeel van een nieuw huis....
Our sundays are mostely filled with driving around and looking for houses and/or plots we know are for sale and cought our attention. Not with a real estate broker or anything, but just drive past it and view the surroundings, see how the surrounding houses and roads are positioned.
We've had a couple of times where we had houses that looked completely perfect to us but we had to take off our list. Twice we had a house stand right under high voltage lines and just yesterday we drove past a perfect house that was right across TWO campsites, had a driveway on either side of the house and the mainroad of the two campsites was just two meters from the livingroom. I was so disappointed, because the house was an old style farmhouse. That's the style we love the most, but is so very hard to replicate in a new house. That's the only downside of building a new home....
En nu ga ik maar es even een poosje schoonmaken. Meer dan 5 weken bijna niks kunnen zie je toch wel terug in een huishouden met vier katten. Het noodzakelijke werd elke dag wel gedaan, maar de details zijn wat slordig afgeraffeld. Dus, dat is mijn doel vandaag; het huis weer toonbaar maken.
Wat ga jij vandaag doen??
And now I will go and clean house for a while! Having a flare for over 5 weeks and doing next to nothing is noticable in a house with four cats. I did do all the necessary work every day, but the details were done quite sloppy to be honest. So, that's my goal for today; making the house presentable again.
What are you up to today??

woensdag 10 september 2014

Beurs geschud // Bruised and shaken

Afgelopen weekend;
This past weekend;


Mijn twee favoriete jongens // My two favorite boys 
 Allemaal nog schoon, niet voor lang // All still clean, but not for long
 De eerste plas en gelijk erin // The first puddle and had to get in there
 ....en hij kwam er ook weer uit // ....and he got out too
 Zijn grote broer had iets meer moeite // His big brother had a bit more trouble
 Ons moddermonster  // Our mudmonster

 Weinig sleutelen, meer kletsen // Not much tinkering, more chatting
Het was ook nog ons jubileum!! // It was our anniversary too!!

Het was weer erg gezellig. De groep wordt steeds hechter en ook de nieuwe leden vonden het een geweldige groep mensen. Ik heb minder gereden dan ik hoopte, maar de zaterdag was in elk geval geweldig. We hebben heerlijk weer gehad en er is verbazend weinig schade gereden. En volgend jaar doen we het zo weer over!! 
It was a very good weekend. The group is getting closer every time and even the new members loved the vibe our group has. I drove less than I hoped, but the saturday I had a wonderful time at least. We had the most wonderful weather and there was suprisingly few damages. And next year we'll do it all over again!!

donderdag 4 september 2014

Weekend Off roading // Weekend Terreinrijden

Na drie weken voornamelijk in bed liggen en een hoofd vol watten, begint nu eindelijk de mist weer een beetje op te trekken.  Begint inderdaad, want ik ben er nog lang niet. Na twee nachten slaap - zij het met hulp - heb ik vannacht helaas weer wakker gelegen. Gister voelde ik me al weer heel wat, maar nu is het weer even wat minder. 
Ondanks dit ben ik me aan het voorbereiden voor een weekend weg. Ons jaarlijkse uitje met de 4x4 ploeg naar Duitsland gaat morgen beginnen! 
After three weeks of mostly laying in bed and having a head full of cottonballs, the mist is starting to lift a bit. Starting indeed, because I'm a long way from a 100%. After two nights of sleep - eventhough it was with a bit of help - tonight I was wide awake again. Yesterday was a good day, but now it's not quite there yet.
Despite all of this I'm preparing myself for a weekend away. Our yearly outing with the 4x4 club to Germany will start tomorrow!

Sinds 5 jaar zijn we lid van deze club en gaan we elk jaar in september een weekend terreinrijden, bbq-en, vuurtje stoken en gewoon gezellig bij elkaar zijn. Ik kijk er altijd erg naar uit, ondanks dat het veel energie kost en ik naderhand vaak knap beurs en uitgeput ben. Voor sommige dingen heb je dat gewoon over denk ik. De timing is niet helemaal geweldig, nu ik nog herstellende ben van een flare en het kan maar zo dat ik weer een eind terug geworpen word, maar het zij zo. Overleef ik ook wel weer. Wie weet hoe lang ik dit nog kan doen. 
We've been part of this club for 5 years now and every year in september we're going away for a full weekend of off roading, bbq's, campfires and just having a good time. I always love going, eventhough it takes a lot of energy and after the weekend I'm sore and brused and exhausted. Some things are worth it I guess. The timing isn't very wonderful this time, just recovering from a flare and there's a good chance I will be thrown back into it, but so be it. I'll survive. Who knows how long I will be able to join them anymore. 
Dit zijn foto's van vorig jaar trouwens, 
These are pictures from last year by the way. 

maandag 1 september 2014

Wise Words

We denken dat onze pijn niet te vergelijken is met iemand anders en het daarom niet verdient om te worden gevoeld. Ik leerde telkens weer dat mijn leven niet afhankelijk is van andermans ervaring. Mijn tragedie is van mij, en die van jou is van jou, en beide zijn verschrikkelijk.

We think our pain doesn’t compare with someone else’s and therefore doesn’t deserve to be felt. I’m taught over and over again that my life isn’t dependent on someone else’s experience. My tragedy is mine, and yours is yours, and both are awful.