woensdag 9 juli 2014

Weer thuis!! // Home again!!

Vakantie is fijn, maar thuis komen is haast net zo fijn!!
Mijn beestjes weer bij me, weer lekker onder onze eigen douche en heerlijk geslapen in ons eigen bed!! Mijn voeten en onderbenen zijn al weer een heel eind op weg naar hun normale uiterlijk en ik blijk geen gram aangekomen te zijn. Ook niet afgevallen, maar niet aankomen op vakantie vind ik al heel wat!!
Vanmorgen al wel om 4 uur wakker en daarna niet meer geslapen, maar ik doe vanmiddag wel een middagdutje ofzo...
Vacation is wonderful, but coming home is equally enjoyable!!
My furry babies with me again, enjoying our own shower again and slept wonderfully in our bed again!!
My feet and lower legs are starting to look like my own again and as it turned out I didn't gain any weight. I didn't loose any too, but not gaining weight during a holiday is quite something I think!!
This moring I did wake up around 4 am and couldn't get back to sleep anymore, but I guess I will take a nap this afternoon in stead....
Gister was het in ons hotel in Phoenix dus al vroeg ochtend. Onze vlucht bleek naar voren gehaald en we moesten ineens 2,5 uur eerder al op het vliegveld zijn. Om iets voor 10 reden we dus al weg, bepakt en bezakt, door de genadeloze hitten van Phoenix naar het vliegveld.
Het inleveren van de auto was heel vlot gebeurd en voor we het wisten zaten we al in de shuttle naar het vliegveld. Ook daar liep het als een trein en waren we zo ingecheckt en om kwart voor 11 stonden we al voor de laatste controle post om door de douane te gaan. Loopt lekker vlot daar!
Ons vliegtuig ging mooi op tijd en vlak voor het instappen kregen we nog een gratis upgrade naar stoelen bij de exit, omdat een jonge vrouw met haar zeer oude moeder reisde en daar niet wilde zitten. Helemaal goed!
Yesterday, still in our hotel in Phoenix, our day started early. Our flight was moved forward and suddenly we had to be at the airport 2,5 hours earlier. Around 10 am we left the hotel, packed and ready, through the relentless heat in Phoenix towards the airport.
Returning the rental turned out to quick and easy and we were in the shuttle to the airport before we knew it. There too everything went smoothly and we were checket in in a jiffy and we were at customs check around a quarter to 11 am. It all went very quick and easy!
Our plane left perfectly in time and just before we boarded we got a free upgrade to two exit seats, because a young woman with her eldery mother didn't want to sit there. Wonderful for us!! 
We hebben zo zitten grinniken tijdens onze 2,5 uur durende vlucht naar Minneapolis. De stewardess die tegenover ons zat in die exit-ruimte had dus weinig te doen. Ze zijn één keer met drinken langs gekomen, maar verder hoefde ze dus niks te doen. Ze had een boek en tijdschrift bij zich. Elk half uur liep ze echter een keer door het pad, misschien om mensen gelegenheid te geven wat te vragen ofzo, maar elke keer dat ze terug kwam bolden haar zakken op van -wat
later bleek - allerlei snacks. We hebben ons suf zitten lachen, want elke keer ging die hand weer naar een zak en kwam er weer wat uit.   We telden; 4 zakjes pinda's, 2 zakjes chips, een doosje koekjes en een kitkat. Zó grappig!! Het boek was een dieet-boek overigens!!
De planning was dus 2,5 uur vliegen, maar uiteindelijk werd het 3,5 uur, omdat we bijna een uur boven de stad moesten blijven cirkelen, door hevig noodweer konden we niet landen. Er was nog even spraken van dat we uit zouden wijken naar Souix Falls, een grote plaats een staat verderop, maar dat was gelukkig niet nodig!
We waren nu dus heel blij dat deze vlucht dus zo ver naar voren was gehaald, waar origineel hadden we dus maar een uur om over te stappen en was dat dus niet goed gegaan.
We had a lot of fun during our 2,5 hour flight to Minneapolis. The flight attendent that was sitting with us in the exit space had very little to do during the flight. They went through the plain once with water and soda's, but that was it. She didn't have to do much therefore. We had a magazine and book with her. Every half hour she walked through the aisles - to give people the opportunity to ask for something or something? - coming back to her seat with bulging pockets with - as it turned out later - all kind of snacks. We've been giggling together, following her snack-binge, waiting for what would be next to come out or her pockets. We counted; 4 bags of peanuts, two bags of chips, a box of cookies and a kitkat. It was soooo funny! The book she was reading was a dieting book by the way!!! 
The flight was just 2,5 hours, but it took over 3,5 hours before we finally landed, because we had to circle the airport. We couldn't land because of heavy thunderstorms and for a moment there was talked about diverting to Souix Falls, a airport a state away. Luckely it went okay and we landed safely in Minneapolis.
We were very glad now that our flight was brought to an earlier time, because initially we only had an hour layover here and that wouldn't have been enough to catch our next flight.
In Minneapolis hadden we dus meer dan genoeg tijd en hebben we lekker wat gegeten bij een restaurantje op het vliegveld. Een heerlijk gegrild kippetje met rijst en broccoli en een bakje friet voor Henk bijbesteld. Ik heb zelfs voor het eerst in zo'n 20 jaar weer eens een koud wit biertje bedronken. Oh, wat was dat lekker!!
Daarna was het wachten voor de vlucht niet lang meer en gingen we mooi op tijd het vliegtuig al in. Helaas vertrokken we pas een uur later, omdat de piloot wilde wachten op een paar passagiers die een overstap moesten maken en vertraging hadden.
In Minneapolis we had more than enough time and we had a lovely dinner in a small restaurant at the airport. A nicely grilled chickenbreast with rice and broccoli and a side of fries for Henk to eat. I even drank a nice cold beer for the first time in over 20 years. Oh, that was very nice!!! 
After that the waiting for our plain to leave didn't take long at all and we boarded our plain quite soon after. Unfortunatly we left an hour late, because the pilot wanted to wait for some people who were late from an earlier connecting flight. 
De vlucht was heel comfortabel - de stoelen in de Delta vliegtuigen zijn veel ruimer en met meer beenruimte dan de KLM toestellen - en verbazend stil naar ons idee. We dachten dat het een heel nieuw toestel was, maar bij navraag bleek dat hij net een nieuw interieur had gekregen en het toestel zelf al heel oud was. Nu wel eigen tv voor ons die werkte en we hebben lekker films zitten kijken. Dat maakt zo'n vlucht veel dragelijker!
Ongeveer een uur na vertrek kregen we heel heftige turbulentie. Zo heftig dat de eet-service waar de stewardessen mee bezig waren moest worden opgehouden en ook zij moesten gaan zitten. Dat duurde een flink half uur en omdat we net gegeten hadden werd ik daar ook erg misselijk van. (Bij het verlaten van het vliegtuig bleek dat anderen nóg misselijker waren geworden en overgegeven hadden....)
Nadat de turbulentie over was, is er eigenlijk de hele vlucht lang niks bijzonders meer gebeurd en waren we dus 45 minuten later dan gepland weer thuis op Hollansche bodem!!
bron/source
The flight was rather comfortable - the chairs in a Delta plain are more spacious and with more leg room than the KLM planes - and suprisingly quiet in our opinion. We thought it was a brand new plane, but after asking it turned out to be an old plane who recently had a make over and had gotten a new interieur. This time we did have our own working entertainment centre and we both watched a couple of movies. It makes flying so much tolerable!!
About an hour into the flight we got some heavy turbulance. It was so severe, that the flight attendants had to stop the dinner service and lock everything up again and sit down them selfs too. It took more than half an hour and because we just had dinner I started to feel rather nauseous. (When we left the plain we saw evidence of people who became more queasy than I and threw up....) 
After the turbulance ended, the rest of the flight was rather uneventfull and we were back on Dutch soil 45 minutes later than planned!!
Van 40 graden naar 16 in 8 uur tijd!  Brrrrrrr, wat was het hier koud en de regen kwam met bakken uit de lucht. Onze lieve vriend Chris stond al te wachten om ons weer thuis te brengen.
Daar werden we door Sarike, onze katten- en huisoppasser, hartelijk ontvangen en kwam ook Bram ons al tegemoet. De anderen hadden wat meer tijd nodig, maar al snel hadden we ze allemaal weer om ons heen. Geen éénkennig gedoe, gewoon lekker ouderwets knuffelig en net of we nooit waren weg geweest.
Rick, de tweede helft van de oppasbrigade, kwam om half 7 thuis en hebben we met ons vieren lekker gegeten, wat Henk en Rick bij het cafetaria gehaald hadden. Lekker makkelijk en lekker snel.
Daarna namen we afscheid en zijn zij weer naar huis gegaan. Ook zij hebben 3 heerlijke weken samen gehad en is het zelfstandig wonen goed bevallen naar ik begreep. Plannen om uit huis te gaan zijn dan ook stevig gevormd hier, dus ik hoop dat ze een fijn plekje vinden samen.
From 100 to 60 degrees in 8 hours time! Brrrrrr, it was so cold here and the rain was pouring down on us. Our dear friend Chris was already waiting outside to take us home again.
At home we were greated by Sarike, our cat- and home sitter and also Bram came to great us home. The others needed more time, but in a little time we had them all around us. No drama, no insulted behaviour, just old fashioned cuddly cats and like we never left.
Rick, the second half of our furry-babysitter brigade, came home around 6.30 pm and we ate with the four of us a dinner Henk and Rick picked up together from the local cafeteria. Nice and easy.
After that we said our goodbyes and they left for their homes again. They too had a wonderful 3 weeks and it was a good experience to live independently, or so I heard. They're making planns to find there own space and I hope they'll find a nice home for them selfs.
Na nog wat tv kijken maar vooral internetten en weer op de hoogte komen van alle gebeurtenissen hier, gingen we om iets na 9 uur naar boven. Heerlijk douchen (oh wat hebben we toch een fijne douce!) en daarna lekker naar bed (OH, wat hebben we toch een zalig bed!!). Katjes om ons heen en dan eindelijk - na meer dan 30 uur op te zijn - heerlijk slapen.
After watching some tv and surfing the web, finding out more of all the events here, we went to bed just after 9 pm. Had a lovely shower (oh, how wonderful our own shower is!) and after than we crawled into bed (OH, how wonderful our bed is!!!). Surrounded by our cats, we finalle could sleep after being awake for more than 30 hours! 
Of we deze week veel zullen doen valt nog te bezien; meestal hebben we wel een dag of 3 een jet-lag. Ik ga vandaag in elk geval de makelaar bellen om een afspraak te maken. Dat bord mag nu in de tuin wat mij betreft! Misschien met de jongens nog naar de dierenarts voor hun jaarlijkse controle, maar dan kan volgende week ook. We zien wel.
Weer acclimatiseren, een hele bult was weg werken en misschien - als het nog es ophoudt met regenen - de tuin een goede beurt geven. Maar misschien ook niet.
If we will be doing very much this week is up for debate; mostly we need about 3 days to recover from the jet lag. I will surely call our real estate agent today, to make an appointment. I'm ready for that For Sale Sign in our front garden now!! Maybe we'll go to the vet with the boys for their yearly check up, but next week will be just fine too. We'll see.
First just try to acclimatise again, work away a whole lot of laundry and maybe - if it will ever stop raining - work in the garden a bit. But maybe not.
Rick en Sarike; heel erg bedankt voor jullie goede zorgen voor onze jongens en het huis. Onze kattenkinderen hebben er weer twee vriendjes bij in elk geval en daar ben ik heel blij mee!
Iedereen die tijdens onze avonturen in de US ons blog gevolgd heeft; ook heel erg bedankt! Ik schrijf dit blog eigenlijk alleen voor mezelf, maar ik vind het ontzettend leuk dat zo velen mijn schrijfsels ook lezen en met ons mee zijn gereisd. Over twee jaar weer?! Tot dan!!
Rick and Sarike, thank you both so very much for taking care of our boys and our home. Our boys made two good friends with you for sure and I'm very glad they did!
Everyone who followed our adventures in the US through my blog; thank you too so very much! I'm writing my blog mostly for ourselfs, but I'm so thrilled that so many people read my writings too and travelled along side with us like this. Do this again in two years time?! Untill than!! 

**&**Henk en Bianca**&**

4 opmerkingen:

 1. Fijn dat jullie het zo naar je zin hebt gehad, maar ook fijn dat jullie weer gezond terug zijn. het volgen van het blog was een genoegen, en hield jullie toch ook een beetje bij ons. kom maar een keer op de koffie of wij naar jullie.
  knuffel

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Oh yes! There's something about climbing into your very own bed. When I go anywhere, I wash the sheets and put the clean ones on the bed before I leave. That way when I come back tired as usual on any trip, I can climb into fresh clean sheets. Oh my. How nice. So glad all the kitties were waiting for you and in good health. How they love their people. It was so fun meeting you. I've told all my friends about it. The only thing I forgot to do was take pictures. :(

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Oh, yes, do this again in 2 years time--and this time, come to California! :-)

  So glad you had a nice time. I can imagine that after 30 hours awake, getting to sleep in your own bed was heavenly! Welcome home!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Fijn dat jullie zo'n heerlijke vakantie hebben gehad en wij via 't blog een klein beetje mochten mee genieten.
  Ook fijn dat thuis alles goed gegaan is en je dat vertrouwd hebt kunnen achter laten.
  Slaap lekker bij, doe rustig an en dan kun je over een poosje alweer heel voorzichtig plannetjes gaan maken voor de volgende route ;)

  BeantwoordenVerwijderen