donderdag 28 november 2013

Enough to do // Genoeg te doen

**ochtend zou verschoven moeten worden naar een prettiger moment
van de dag...**
Na weken, maanden van verschrikkelijk slecht - of beter; Niet - slapen, lijkt het wel of ik dat nu hevig aan het inhalen ben. Het is me nu al een paar keer gebeurd dat ik pas rond het middaguur wakker word!! Ja, dat is nu een beetje schande aan het worden. Vanmorgen dus toch maar die wekker gezet - niet te vroeg hoor, half 10....  Nu krijg ik misschien iets meer gedaan op een dag, want als je maar de helft óp bent, komt ook maar de helft gebeurd natuurlijk.
After weeks, months of sleeping very little - or better; Not at all, it seems I'm making up for that now in big amounts. It happened a couple of times I woke up around noon!! Yes, that's too shamefull to admit, I know. Therefore I set the alarmclock last night, but nothing too early of course, about half past 9...  Maybe this way I get more done in a day, because when you're only úp for half of the time, you get just half of everything done. 
Dinsdag was ik ook redelijk productief en heb ik nog twee blokken afgemaakt met dat quiltpatroon. Ze zijn goed gelukt, al zeg ik het zelf. Gister had ik een boodschappendagje en ben ik ter ontspanning een eindje wezen autorijden. Het blijft gewoon een genot om met dat monster op de weg te zijn.
Vanmiddag heb ik een afspraak bij de kapper, dus dan is het grootste deel van deze middag ook wel weg, maar ik hoop toch nog wel dat vierde en laatste quiltblok af te maken daarna. Dan is het 'alleen nog maar' dat blok uit de jas....
Dat maakt de top van de quilt bijna compleet. Alle blokken worden nog aan elkaar gezet met een extra tussenbaantje in kleur. Daarna ga ik met de achterkant aan de gang, want daar komen ook twee banen in van crazy patchwork. Ook ga ik van een gebreide trui een lekker kussen maken. Iets wat ik eigenlijk als verrassing wilde maken, maar de opdrachtgeefster kwam zelf ook al met het idee. Gelukkig dus een goede keus én van de meest favoriete trui van L.
Tuesday was also a rather productive day and I finished two more blocks with the quilted pattern. They turned out quite good, if I do say so myself. Yesterday was a shopping and arrants day and I went for a relaxing drive. It's still an indulgence to drive that beast along the roads.
This afternoon I have an appointment with the hairdresser, so that part of the day will be gone too, but I still hope to finish that fourth and final quilted block today. After that only the block out of the coat has to be made.... That makes the top of this quilt almost complete. All the blocks will be put together with an extra sashing in a colour. After that I will work on the back of the quilt, because that will have to parts of crazy patchwork in it as well.  Also I will make a pillow out of a knitted sweater. Something I wanted to do as a suprise, but the customer came with the idea as well. Luckely a good choice ánd with the most beloved sweater L. wore.
Je ziet, nog meer dan genoeg werk en dan heb ik het nog niet eens over het in elkaar zetten van dit alles. Mijn doel en hoop om dit bijzondere project nog dit jaar af te krijgen begint toch wel moeilijk te worden realiseer ik me, dus moet dat maar loslaten. Geen extra druk, dat is niet goed voor de nachtrust....
Omdat ik toch al zo weinig werkdruk heb (ahum) heb ik ook nog een tussendoorklus aangenomen. Dit is niet zo'n grote klus en denk ik met een flinke week wel af te kunnen hebben. Moet ook wel, want het is als cadeau bedoelt om de 14e december te geven. Het gaat een derde versie van een paard worden, zoals Mistral en Mystique (klik en klik), maar natuurlijk wel weer in andere kleuren. Een mooierd met zwarte manen deze keer. Ik hoop dat het me gaat lukken.....
You see, more than enough to do and I didn't even mensioned the assembling of this all. My goal and hope to finish this special project this year is getting harder and harder I realise, so I'll have to let that go. No extra pressure, that's not good for my nights rest...
Because I don't have any pressure (uhm) I also took on an 'inbetween job'. It's not a big one and I think I can finish it in a good week. Has to be, because it's meant as a present that has to be given on december 14th. It's the third version of a horse-quilt, like Mistral and Mystique (click and click), but in different colours of course. A beauty with black manes this time. I hope I'll get it done....

maandag 25 november 2013

Celtic Hearts Entwined // Celtische Verweven Harten

Het patroon op mijn "lichtbox." // The pattern on my "lightbox".
Goed weekend gehad?? Ik wel, al was het weer veel te snel voorbij en moest Henk alweer op zondagavond weg... Tja, het leven van chauffeursvrouw is eenzaam. Vanmorgen heerlijk uitgeslapen (tot 11 uur en NEE, is schaam me niet eens!) Voor ik echter aan het naaien kwam, was het al weer drie uur geweest.....
Vandaag dus poging twee van het doorquilten van de effen blokken!! Vrijdag ben ik nog wel naar de quiltwinkel geweest om "goede" spuitlijm te halen, maar ironisch genoeg waren zij er doorheen... Dit betekende voor mij dus toch gewoon ouderwets opspannen van het blok en spelden. In plaats van 5 minuten met spuitlijm betekend dit dus een half uur voorbereiding voor ik echt aan het quilten kan.
Had a good weekend?? I did, although it was over way too soon and Henk needed to get going sundayevening...  Well, the life of a trucker's wife is lonely. This morning I slept in (untill 11 am and NO, I'm not even ashamed of it!) Before I got to sewing, it was passed 3 pm already....
Today was attempt nr. two of quilting the plain blocks!! I did go to the quiltshop last friday to get some "good" spray glue, but ironicly they were out of stock.... This meant for me basting the old fashioned way and tensioning the layers and pinning them together. In stead of glueing them together in 5 minutes, this meant a preparation of at least half an hour before I got to the sewing part.
De eerste poging mislukte jammerlijk. Te snel bewegen terwijl ik te langzaam naai of domweg spanningsproblemen, dat weet ik niet goed, maar het resultaat was dus enorme lussen en een rotzooitje. Uithalen dus maar weer. Daarna ging het gelukkig goed, nadat ik mijn draadspanning dus maar manueel ingesteld had.
Uiteindelijk heb ik toch nog twee uur over één blok gedaan. Veel langer dan ik dacht erover te doen, maar dat maakt niet uit. Ik doe er liever iets langer over en dat het naar mijn zin is, dan te snel gaan en ontevreden zijn, toch?
Morgen toch maar de wekker zetten en hopelijk kan ik dan twee blokken doen op één dag.
The first attempt failed miserably. Moving my hands too fast while sewing too slow or just plain tention troubles, I really don't know exactly, but the result were huges loops and quite a mess. Therefore taking it out again. After that it went rather good, after setting my thread tention manually.
In the end it took me more than two hours to finish just one block. Much longer than I expected, but that doesn't really matter. I rather take more time and be pleased with it, than going too fast and being not satisfied with the work. 
Tomorrow I will set my alarmclock and hopefully I can quilt two more blocks in one day.
Wat vind je ervan?? // What do you think??

zaterdag 23 november 2013

Caturday!!

 *Als je dit kan zien ben je wakker genoeg om me eten te geven*
 *Je had gelijk. Mensen landen inderdaad niet op hun voeten.*
 *Ik pak mijn eigen eten wel weer.*

 *Zeg nog eens.... WIE was de beste vriend van mensen?* 
 *Alsjeblieft, geef me catnip!!*
 *Wanneer hebben wie die haarloze kat gekregen? Niet wakker maken, het miauwt gek.*


 *Ben je gevallen, ging het van boem?*
*Uhm, de haarborstel gaat ervandoor.*

donderdag 21 november 2013

Murphy's Law at work

Nooit of te nimmer ga ik impulsief te werk wat quiltwerk aangaat. Nooit ga ik het daadwerkelijke project quilten voor ik wat oefensteekjes heb gemaakt. Nooit, maar dan ook nooit gebruik ik iets nieuws voordat ik het eerst op een proeflapje uitprobeer. Nooit beknibbel ik op quiltbenodigdheden. Kwaliteit kost geld, zo simpel is het nu eenmaal.
Voel je het al aan komen?
Vandaag deed ik voor het eerst in mijn quilt-leven alles wat ik zojuist beschreef nooit te doen.
Never ever I work impulsively where quilting is concerned. Never will I go to work on the actual quilting project I'm at without some practice stitches. Never, but really never, I will use something new before I try it out on a scrap piece. Never will I skimp on quilting supplies. Quality cost money, it is as simple as that.
Feel it coming?
Today, for the first time in my quilting life I did all of those things I just wrote I never do.
Bewust van de verloren tijd in de laatste weken, wilde ik vandaag dan eindelijk eens die effen blokken doorquilten met dat mooie celtische ontwerp. Het moeilijkste en laatste (op die jas na dan) werk voor de voorkant van de herinneringsquilt.  (Gister wilde ik dat ook al, maar dat liep ook allemaal anders dan bedoelt.)
Mijn eerste fout beging ik al een week terug, toen ik spuitlijm kocht die "lekker goedkoop" was. Spuitlijm gebruik ik vooral bij kleine quiltprojecten waar opspannen en rijgen onevenredig veel werk is en onhandig door het kleine oppervlak. Normaal heb ik die van de quiltwinkel voor € 9.95, nu had ik zo'n bus voor maar € 1.99!!! Grote fout.
Very much aware of the lost time of the last couple of weeks, I wanted to finally quilt those plain blocks with the beautiful celtic design. The hardest and last part (except for that coat) of the memory quilt's top. (I planned on doing that yesterday too, but that day went much different than planned too.) 
My first mistake I made more than a week ago, buying spray glue that was "nicely cheap". I use spray glue for small quilting projects where the fixing and basting is a disproportionate amount of work and unhandy due to the size of the workspace. Normally I use the brand in the quiltshop for (about) $ 13.40, this time I bought a kind for just $ 2.70 !!!! Big mistake.
De volgende fout was natuurlijk dat ik niet eerst de lijm even uit probeerde op een proeflapje om daar dan vervolgens mijn oefensteekjes op te maken, om mijn vingers even los te maken én de lijm uit te proberen én eventuele spanningsproblemen op te sporen.
Gevolg; de lijm is dus de verkeerde soort om met quilten te gebruiken, omdat de lijm aan de naald blijft plakken en vervolgens zo'n beetje alles verpest. De machine kan de draadspanning niet goed aanvoelen, de naald plopperdeplopt door de stof heen, maakt knopen en slaat stukken over en ik probeer nog te denken dat het na een poosje wel beter gaat en blijf dus stugweg door klooien. Dat duurde overigens niet lang hoor, maar de mentale klap kwam toch nog hard aan.
The next mistake was of course not testing the glue first on a testing piece and making my practice stitches on that, making my fingers loose ánd trying out how the glue works ánd detect any tention issues before hand.
Result; this glue is the wrong type for quilting, because the glue sticks to the needle and ruins just about everything. The machine can't find the right tention, the needle plopplopplopps through the fabric, making knots and skipping parts and meanwhile I think it will improve after the first few stitches and keep on muddling through anyway. That didn't take long, but the mental blow hit me hard nontheless.

Al foeterend op mijzelf heb ik nog een stuk stof kunnen vinden voor een nieuw blok (gelukkig!) en heb daar gelijk de laatste witte randen aangezet (de laatste en nu dus tekort voor dat allerlaatste jas-blok...) en heb daarna maar de boel weer aan de kant gelegd. Boos op mezelf door zulke stommiteiten te begaan en balend dat er wéér een dag voorbij is gegaan zonder iets goeds te hebben gedaan.
While scolding myself I managed to find another piece of fabric for a new block (luckely!) and made a new one with the last white borders (the last pieces and now out of fabric for that final coat-block....) and than cleaned up and called it a day again. I'm angry at myself for making such stupid mistakes and grouchy that another day has passed without doing something worth wile.
En morgen?? Dan moet ik dus eerst weer naar de quiltwinkel om de goede spuitlijm te halen, stof bijhalen om de laatste rand te kunnen maken en daardoor dus weer tijd en energie kwijt, waardoor ik morgen ook weer niet aan het quilten toe ga komen.....  Geweldig.
And tomorrow?? I'll have to go to the quiltstore first to buy the good spray glue, get some more fabric for that last border and therefore spendig more time and energy, thus not having any to get some quilting done agian.....  Just great.

dinsdag 19 november 2013

Finally.... // Eindelijk....

Eindelijk kan ik - na weken toch iets minder blij - melden dat ik nu al weer een paar nachten zónder hulpmiddelen geslapen heb!  Yeah!! Ik was er ook wel erg aan toe, want ik liep ondertussen zowat op mijn tandvlees en was weer knap depri aan het worden. Hopelijk houdt deze slaap-goed-periode weer lang aan en kan ik weer wat werk inhalen wat ik al zo lang wilde doen.
Vandaag bijvoorbeeld was een productieve dag. Ik werd pas om om half 11 wakker (want ik zet even geen wekker nog, blij dat ik wat slaap ik kan halen) dus voor ik achter de naaimachine zat was het al twee uur geweest, maar heb ik in een middag meer gedaan dan de afgelopen weken bij elkaar!
Finally I can - after weeks of not much happieness - report that I have been sleeping a few night now without any help! Yeah!!  I was really ready for that to happen, because I was running on my last reserves and was getting rather down again. Hopefully this sleep-well-period will last a long time and can I catch up with the work I've been wanting to do.
Today for example was a very productive day. I just woke up at half past 10 ('cause I refuse to set an alarm, glad to get some much needed sleep) so before I got behind my sewingmachine it was already two o'clock, but I did more this afternoon than in the last couple of weeks combined! 
Het 3e blok uit één stuk gemaakt // Made the 3rd block out of one piece.
Alle vier de blokken uit fleece gemaakt // Made all four blocks out of fleece.
Alle vier de effen blokken (gequilte) voorbereid. // Prepared all four of the plain (quilted) blocks.

Kijk, dat is toch aardig wat voor vier uurtjes werk, of niet soms....  De vier effen blokken had ik van de week al een keer helemaal afgetekend, dus dat werk was al gedaan, maar toch. Morgen ga ik dan een begin maken met die effen blokken door te quilten. Dat doe ik al voor ik de hele boel in elkaar gaat, anders is dat eigenlijk niet meer te doen. Ook het middenblok - de L - quilt ik vast voor. 
Als laatste ga ik het enkele blok uit die mooie jas maken. Ik kan er nog steeds de moed niet voor vinden daar de schaar in te zetten. De jas hangt over mijn werkstoel, zodat L. op die manier een beetje bij me is voor inspiratie en leiding. Ik hoop dat het een beetje zijn goedkeuring kan vinden.
Well, that's quite some work for just four hours of work, isn't it? The four plain blocks were already drawn out and messured, so that work was done before today, but still. Tomorrow I will make a beginning with the quilting of the plain blocks. I want to do that before the whole thing is put together, that will be much easier. I will also quilt the middle block - the L - that way too.
The very final block I will make is the one out of that gorgeous coat. I haven't found the courage yet to put my sissors into it.. The coat is hanging over my workchair, so L. can inpire and guide me a bit maybe. I really hope this all can find his approval.