dinsdag 31 juli 2012

Hip, Hip, Hurray!!! // Hiep, hiep, Hoera!!!

Hieperdepiep.....  HOERA!!!!  Vandaag zijn Arie en Bram jarig!!!  Tien jaar zijn ze nu! Poeh, wat gaat dat snel zeg....  Van zulke kleine kittens naar bejaarde heren van stand.
Hiphip..... HURRAY!!!  Today it's Arie's and Bram's birthdays!! Ten years old now! Wow, how time flies....  From cuttly little kittens to elderly gentleman. 
 
Onafscheidelijk waren ze toen. Mooie Bram met zijn perfecte gemarmerde tekening (zó perfect zelfs dat de fokster graag met hem wilde fokken toen hij een jaar was en erg boos werd toen ik zei dat hij al gecastreerd was....) en zijn broer Arie, dappere, grote broer en beschermer. 
Inseparable when they were young. Beautiful Bram with is perfect marbled markings. (Só perfect even that their breeder really wanted him for a few litters when he was a year old and got very angry with me when I told her he was already castrated...) and his brother Arie, brave and bigger brother and keeper. 

Van harte lieve kereltjes van me, ik hoop dat jullie nog vele verjaardagen mogen hebben!!
Congrats sweet boys of mine, I hope you will have lots more birthdays!!! 

donderdag 26 juli 2012

Keeping busy.... // Mezelf bezig houden.....

Alleen maar wat geklooid om mezelf bezig te houden vandaag.....  Twee probeer-leren-armbandjes gemaakt.
Just did stuff to keep me busy today.....  Made two try-out-leather-bracelets... 

Deze hou ik zelf // This one I'm keeping myself
Lekker met de jongens buiten gezeten. Sat outside with my boys. 
Cees lekker bij mij in de schaduw //  Cees close to me in the shade
Arie in zijn Sphinx houding // Arie in his Sphinx position 
Dirk met zijn kontje op het kleed en neus buiten
Dirk with his butt on the rug and his nose outside 
Bram zit nooit lang genoeg stil om hem op de foto te krijgen, vandaar geen foto van hem vandaag.
Bram is never sitting still long enough to take a picture, therefore no picture of him today.

Met meubels lopen schuiven.....JA, ik moest dat kastje toch weg hebben voor mijn nieuwe werkplek?! Nou, dat is gelukt! Krijg morgen vast op m'n kop van Henk daarvoor.........
Shuffled with the furniture.....YEH, I had to move that cabinet to create space for my new workspot?! Well, I did just that!  Probably will get in trouble with Henk about that.......


Oh, kijk, daar is Bram toch nog! //  Oh, look,  Bram is sitting still!! 

woensdag 25 juli 2012

Love the warmth!! // Hou van de warmte!!

Weken en weken zeurt iedereen in Nederland om zon en zomer en nu is het er eindelijk en nou zeurt bijna iedereen weer over de warmte! 't Is niet snel goed hier he?!  Nou, ik vind het HEERLIJK!  Op mijn schouder na heb ik veel minder pijn en ik voel me gewoon een stuk beter. Jammer genoeg kan ik er toch niet zo van genieten als anders. Mijn schouder doet erg zeer en ik weet ondertussen haast niet meer hoe ik moet zitten of liggen. Vrijdag belt de dok om te horen hoe die nieuwe pillen werken en dan zal ik hem nu echt duidelijk moeten maken dat ik niet meer verder kan zo. Ik kan bijna niks en die schitterende nieuwe naaimachine heb ik nog nauwelijks kunnen gebruiken.....  Dat is gewoon erg.....   Ik hoop dat ik hem dat duidelijk kan maken nu....
Weeks and weeks everybody in the Netherlands is complaining about the lack of sun and summer and now that we have that almost everybody complains about the warmth!! It's never good enough over here?!  Well, I LOVE it!  Except for my shoulder I have much less pain and I simpely feel better.  Unfortunatly I can't fully enjoy the warmth this time as well. My shoulder is really bothering me and I hardly know how to sit or lay down anymore. Friday the doc will call to ask how the new meds are working out for me and I really have to try to convince him that I can't go on like this.  I hardly can do anything and that fabulous new sewing machine I almost haven't used at all!! That not good.....  I hope I can make him see this....
Nouja, tot die tijd probeer ik me wel bezig te houden met kleine dingen en niet al te lang achter elkaar. Kleine naaiprojectjes zoals dat hart van vlinders en bloemen en een klein Hollands quiltje voor een vriend. Vandaag ben ik ook nog naar drie kringloopwinkels in de buurt geweest om eens rond te kijken voor een tafel of buro waar ik mijn werkplek van kan maken, maar niet geslaagd. Gelijk nog wat andere boodschapjes gedaan in de buurt en ineens kreeg ik een lekker gevoel van het rondrijden met de ramen open, de wind door mijn haar en Anastacia hard zingend! Ik heb een omweg naar huis genomen en kreeg het idee eenmaal thuis onze 4x4auto even voor een ritje te nemen. Die is helemaal open en ik geniet er altijd erg van om er wat mee rond te rijden. Maar één keer thuis bedacht ik me dat ik nooit in die auto kom met die pokke-schouder. Hij heeft geen deuren en je moet nogal klimmen om er in te komen. (... in de auto klimmen, garage uitrijden, weer uit de auto klimmen, garage dicht doen en weer in de auto klimmen is gewoon te veel pijn en moeite) Teleurgesteld ben ik maar buiten gaan zitten met mijn jongens.......  Niks anders doen dan de warmte opnemen......
Dirk in de avondzon // Dirk in the evening sun
Well, untill that time, I'm still trying to do small things for short amounds of time. Small sewing projects like that flower and butterflie heart and a small Dutch quilt for a friend. Today I also went to some thrift stores in the vicinity to look for a table or desk that would be a good workspace, but didn't see much. Did some more shopping while in the neighborhood and suddenly I so enjoyed driving around, windows rolled down, wind through my hair and Anastacia singing hard!  I took the long way home and got the idea to take out our offroadcar to drive for a while. It's an open car and I really like driving around with it. But once home I realized I never could get in that car with this bum shoulder. He has no doors and it's really a bit of a climb to get in....  (get in car, drive out of garage, get out of car, close garage doors and climb in the car again is just too much.....)  Bit disappointed went in the house and in stead sat outside with my boys..... Doing nothing but taking in the warmth.....

dinsdag 24 juli 2012

Flowers and butterflies // Bloemen en vlinders.

Rust houden valt niet mee voor iemand die graag met haar handen bezig is. Televisie kijken en lezen hou ik ook niet dagen lang vol.....  Daarom een klein leuk quilt-topje gemaakt waar ik 'alleen maar' bloemetjes en vlindertjes voor aan het knippen ben geweest. Ik vind hem zelf erg leuk en heb al ideeën voor andere ontwerpjes in deze stijl. Morgen moet ik even wat verstevigingsvlies kopen om alle bloemen en vlinders mooi om te stikken en te versieren Ook moet er nog een rand aan gemaakt worden en dat is altijd een moeilijke keus. Welke van de vier zou ik moeten kiezen?
Keeping rest is not an easy thing for someone who loves to work with her hands. Watching tv and reading isn't something I can do for days at a time.....  That's why I made a small quilt-top where I 'only' had to cut out flowers and butterflies out of fabrics. I like it very much myself and allready have ideas for some other stuff in this style. Tomorrow I have to buy some webbing for the back so I can sew and embellish the flowers and butterflies. Also I have to make a choise for the border fabric and that's always a difficult one. Which of the four should I choose?
Verder heb ik gister zowat de hele dag achter de computer gezeten om spulletjes te zoeken voor de werkplek die Henk en ik bedacht hebben voor mijn naaimachine. Als werkblad heb ik een eettafel gevonden op Marktplaats. Bijna net zo groot als onze eigen eettafel. Dan gaan we - of beter gezegd, mijn vader - de poten er onder weg zagen. Als vervangers daarvoor komt er links een leuk kastje met allemaal laatjes en rechts twee poten gemaakt van oude lampepoten. Je weet wel, van die gedraaide poten. Dat vinden wij erg mooi en zulke poten hebben wij ook in de voorkamer staan. Het geheel wordt zo'n 75cm hoog en in het werkblad zaagt pa dan een stuk eruit ter grootte van de naaimachine en maakt zo een verzonken ruimte zodat het werkblad gelijk komt met de naaiplaat van de machine. Nouja, zoals op de foto's dus, maar dan een stukkie groter!
Yesterday I spent almost the whole day behind my laptop, searching stuff for the workspace Henk and I have imagined for my sewingmachine. For the worktop I found a diningroomtable on 'Marktplaats' (an online marketplace people can put their unwanted stuff on to sell to others). Almost as big as our own table. We will - or rather, my dad will - saw the legs of it. As replacements we will put a lovely cabinet with lots of drawers on the left side and on the right we will use old styled lamp legs. You know, those turned styled ones. We like those very much and have them in use as lamplegs in the sittingroom too.  This contraption will be about 75 cm (29.5 inch) high and in the worktop my dad will saw out a square piece the size of my sewingmachine. With this he will make a lowered piece, so the worktop is flush with the sewingplate of my machine. Like on the pictures, but a bit bigger!

maandag 23 juli 2012

For Donna, a dear friend with a big loss.....


Do not stand at my grave and weep,
I am not there, I do not sleep.
I am in a thousand winds that blow,
I am the softly falling snow.
I am the gentle showers of rain,
I am the fields of ripening grain.
I am in the morning hush,
I am in the graceful rush
Of beautiful birds in circling flight,
I am the starshine of the night.
I am in the flowers that bloom,
I am in a quiet room.
I am in the birds that sing,
I am in each lovely thing.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there. I did not die.

zaterdag 21 juli 2012

A new way of life // Een andere manier van leven

David and Goliath....
Dát is wat ik zal moeten leren nu....  Alhoewel ik heus wel geloof dat die pijnlijke schouder wel weer goed zal komen, zal ik toch dingen aan moeten gaan passen om te voorkomen dat dit weer gebeurd.
Punt 1;  Naaien. Niet meer uren achter elkaar doorgaan, vaker pauze nemen en aan mijn houding denken. Om dit laatste punt gaan we nu een betere werkplek voor me creëren die beter aan mijn eisen voldoet. De machine staat gewoon te hoog nu en dus gaan we een bureau kopen/maken waar de naaimachine in verzonken komt. Dan zal ik waarschijnlijk veel makkelijker kunnen naaien en belast ik mijn schouders niet meer zo erg.
This will come my new workspace after clearing this...
Thát's what I need to learn now.... Eventhough I really think this pain in my shoulder will pass, I will have to adapt some things in my life to prevent this from happening again.
Point 1; Sewing. Don't go for hours on an end, take more breaks and mind my posture. To help on this last point we will create a better workingspace to meet my needs. The machine is just standing to high now and we will buy/make a desk where the sewingmachine will sink in to. Than the sewing will be much easier and I won't burden my shoulders too much.
Punt 2; Hulp zoeken. Dat ik niet werk en de hele week thuis ben vind ik al erg, maar nu ik zelfs mijn huishouden niet goed kan doen is het nog veel moeilijker. Wil ik kunnen blijven naaien, dan zal ik andere dingen op moeten geven. Dat betekend dus hulp in de huishouding zoeken. Daar ga ik dus binnenkort naar informeren of ik hulp kan krijgen via de thuiszorg. Zo niet, dan zoek ik zelf wel iemand. Twee of drie uurtjes per week zouden al meer dan genoeg zijn. Puur voor de 'zware dingen' zoals de badkamer en boven alles stofzuigen. Helpen met de keuken es goed uitsoppen en de ramen aan de binnenkant eens doen. Al die dingen die nu als eerste blijven liggen als de puf op is.
Point 2; Seeking help. The fact that I don't work and am at home the whole week I find bad enough, but now I even can't keep our house clean the way I want is so much more difficult. But, if I want to stay sewing I will have to give up other things. That means seek help for the house chores. This week I will inform with a healthcare orginazation if I'm eligible for help from them. If not, I will look for someone myself. Two or three hours per week will be more than enough. It's just for the 'hard stuff' like doing the bathroom properly and vacuuming upstairs. Some help with cleaning the kitchen extensively and cleaning the windows on the inside. All those things that will be left undone when the energy is drained.
Take time to smell the roses.....

vrijdag 20 juli 2012

SO Frustrated!! // ZO gefrustreerd!!

Vandaag dan eindelijk naar de reumatoloog geweest, na drie weken aanklooien bij de huisarts. Nou, meer van hetzelfde blijkt nu dus. Nóg een keer een verhoging van de tramadol, iets wat ik al bijna 10 jaar slik en niet meer helpt tegen de pijn. Laat staan deze hevige pijn van mijn schouder (die alleen nog maar toe genomen is!) Voor de pijn-poli zag hij nog geen reden, we konden eerst nog wel het één en ander proberen.......   Ondertussen kan ik dus bijna niks meer, alles is een gevecht om voor elkaar te krijgen. Ook het autorijden is geen feestje meer en naaien of quilten kan ik wel helemaal vergeten.
Today I finally had an appointment with the rheumatologist, after three weeks of nothing with the family doctor. Well, more of the same it seems. Got an increase of the tramadol, something I've been taking for almost 10 years now and does nothing anymore for the pain. Let alone the severe pain of my shoulder (which only got worse!).  He didn't think I should go to a pain-clinic yet, we could first try some other things.......   Meanwhile I hardly can do a thing any more, everything is a strugle to get done. Driving the car is no happy thing anymore and sewing or quiling are completely out of the question anymore.
Toen ze vervolgens bij de apotheek ook nog moeilijk gingen lopen doen, over een vast recept die ik elke maand ophaal, bereikte ik mijn kookpunt....  Ik wilde nu die apotheker zelf wel eens spreken. Hij liet me een half uur wachten en toen ben ik (bijna jankend) de deur uitgelopen met alleen het receptje van de reumatoloog.
At the pharmacy the lady that helped me was being difficult about all my meds, the same meds I pick up every month, and than my boilingpoint was reached....  I demanded to talk to the pharmacist himself. He kept me waiting for over half an hour. Then I walke out (almost crying) with only the pills from the rheumatologist.
Waarom is het zó moeilijk om eens te LUISTEREN naar mensen?? Als iemand al meer dan vier weken hevige pijn heeft en op geen enkele pijnstiller meer reageert, dan ga je toch verder naar iemand die daar verstand van heeft, of niet??? Hoe moeilijk is het om op elke 1e van de maand 2 doosjes van het één en 3 doosjes van het ander klaar te zetten??? Daar heb je toch geen IQ van 160 voor nodig, of wel??? 
Why is it SO hard to LISTEN to people?? When someone is in severe pain for over four weeks and doesn't react to any painkiller what so ever, you should think it's time to consult someone who is specialised in that, or what??? How difficult is it to get 2 boxes of one and 3 boxes of another med every first of the month and put them in a bag, ready to picked up??? You really don't need to have an IQ of 160, do you??? 
Sorry als ik hier even mijn gal spui hoor.... Dit zijn de momenten dat ik mijn kerel mis of gewoon graag een vriendin zou hebben waar ik even langs kan voor een bakkie koffie en troost.  Nouja, dat heb ik dus niet, dus dan maar hier. Soms moet het me gewoon even van het hart. Strakjes gaat het wel weer en haal ik een paar keer diep adem. Maandag maak ik een nieuwe afspraak bij de dokter en gaat Henk mee. Elke keer als hij mee gaat en eens goed van leer trekt schijnen die dokters ineens te beseffen dat het écht menes is en gebeurt er eindelijk wat. Dat is dus duidelijk weer nodig. Ik denk dat hij morgen ook maar even naar de apotheek moet.....  Es kijken hoe lang ze hem laten wachten..... 
I'm so sorry that I have to vent here.... These are the moments that I miss my guy or having a good friend where I could go for a cup of coffee and some comfort.  Well, I don't, so I vent here. Sometimes I just have to, or I will explode. In a few minutes I'll be fine and take some deep breaths. And on monday I will make a new appointment with the doc and Henk will come with me. Every time Henk comes with me to a doctor and he speaks his mind very clearly, the doctors suddenly see that it's really serious and things happen. Clearly that's needed again. I think I will ask him to go to the pharmacy tomorrow..... Just let us see how long they will keep him waiting........

donderdag 19 juli 2012

"If it ain't Dutch, it ain't much"

Our Queen-to-be Maxima and the current Queen Beatrix
Zoals wel duidelijk is voor de meeste regelmatige lezer van dit blog, hou ik erg van Amerika. Het land, de natuur, de mensen, (Pizza Hut!!), alles!  Maar speciaal voor die amerikaanse vrienden laat ik nu eens zien hoe ik Nederland zie en waardeer. Plat, groen en qua klimaat niet waar ik van hou, maar ik zou nergens anders willen wonen. Ergens anders overwinteren, ja, maar voor altijd wonen, nee.
It's very clear for regular readers of this blog that I realy love America. The country, the nature, the people, (Pizza Hut!!), everything! But especially for my american friends I want to show how here how I see and appreciate the Netherlands.  Flat, greaan and a climate I don't really like, but I wouldn't want to live anywhere else. Stay somewhere warmer for the winter, yes, but live forever, no.
Palace "Het Loo", 3 miles from our home, where my father-in-law worked and we took our wedding pictures.
Picture of deer on the 'Veluwe', one of very few nature parks in the Nethelands. We live on the border of this park.
Delft
Dutch Summer

Giethoorn, one of my favorite places

A street near here yesterday after a thunderstorm
Beautiful sky before the storm
A Spyker, the only Dutch car brand.

En er is nog zoveel moois om te zien en te ontdekken hier in dit kleine landje, dat ik me soms wel eens schaam nooit hier op verkenning te gaan zoals we zo graag in Amerika doen. Misschien omdat dat "altijd nog es kan" wanneer we niet meer naar Amerika kunnen (door de economie of door mijn gezondheid). Ik weet het echt niet..... Ik weet wél dat Nederland is ook mooi, in zijn eigen manier And there is even more beautiful things to see and discover here in this small country that sometimes I feel ashamed that we never go to explore like we love to do when in America. Maybe because it's always available and we can always do that sometime when we wound be able to go to America any more (due to the economy or my health-issues). I really don't know.I DO know that the Netherlands are beautiful too, in it's own way.

DAF, the only Dutch truck brand. This is my hubby's truck!
Bredevoort, my ultimate favorite little town, with the most bookstores in one town in the Netherlands!!