maandag 31 juli 2017

Happy B'day Boys - still with me!

Arie en Bram, zijn zijn alweer 15 geworden vandaag. Regelrechte senioren en het is ze nu ook aan te zien. Beetje mottig in de vacht, slapen meer dan ze wakker zijn en de gebreken zijn al goed merkbaar.
Ik had niet gedacht dat Bram het zou halen, eerlijk gezegd....
Arie and Bram, they turned 15 years old today. Outright seniors and it shows. Little mothy furr, sleep more than they're awake and all the little defects are noticable now.  I truly didn't think Bram would make this day, to be honest....
Het gaat al een poos niet zo goed met Bram. Al vanaf vorig jaar december vermoed ik dat hij dementerend is en sinds februari j.l. gaat zijn gezondheid erg achteruit. De dierenarts vermoed darmkanker, maar kan het pas met zekerheid zeggen door hem open te maken en dat wil ik niet meer. De afgelopen weken waren erg moeilijk en komt het einde steeds dichterbij. Aan één kant zie je hem aftakelen, maar aan de andere kant zit er nog zó veel vechtlust in hem, dat ik er soms aan twijfel. Hij springt nog op het aanrecht als er eten te scoren valt en elke lichamelijk ongemak lijkt dan ver weg. Maar daar waar hij tot voor kort niet genoeg kon knuffelen en bij me liggen, wil hij nu niet meer vastgehouden worden. Hij wast zich nauwelijk meer en hij slaapt zo goed als de hele dag in zijn kartonnen doos in de keuken....
Ik krijg nog geen signaal van hem dat het genoeg is, dus ik blijf het maar met lede ogen aanzien. En dat is moeilijk.
Bram is not doing so well. Since last december I suspect he is getting demented and since last february his health is seriously declining. The vet suspects coloncancer, but can't tell without opening him up and I won't have that. 
The last weeks were very difficult and the end is creeping near. On one hand I can see him getting sicker, but on the other hand he still has so much fight in him still, that I sometimes doubt if he's really that sick. He jumps on the kitchen counter as soon as there is food to be had and every physical discomfort seems far away. But where he couldn't get enough cuddles and naps on me until recently, he now doesn't want to be picked up anymore, he rarely washes himself anymore and he sleeps almost the whole day away in his cardbord box on the kitchen floor.
I'm not getting the signal that he's had enough, so I will keep my eyes on him with an aching heart.
Arie is ook een oude kat geworden. Die oude mopperkont routine had hij al onder de knie, maar ook hij is niet meer zo actief al voorheen. Naar Ceesje toe wordt hij steeds mopperiger, maar naar mij toe steeds aanhankelijker. Hij wil zo maar geknuffeld worden en laatst zat hij zo maar 2 minuten op schoot!!! Hij kan 's avonds niet wachten tot ik naast hem op de bank kom zitten om zijn mooie buik geaaid te krijgen.
Ook hij is begin dit jaar weer door de dierenarts onderzocht en zij vond een hartruis. Dus ook hij is niet onbeschadigd door de strijd gekomen. Ik merk er niks van, aangezien hij nauwelijks speelt of anderzins actief wenst te zijn, maar toch weer zoiets waar ik bangig van wordt.
15 weeks old!!!
Arie is also an old cat. He had the grumpy old man routine down for years now, but he too isn't his limber activ self anymore. Towards Cees he gets more peevish every day, but towards me he is getting downright cuddly! He wants to be petted and cuddled now and just the other day he sat on my lap for a whole 2 minutes! He can't wait to get me on the couch so I can stroke his gorgeous tummy.
He also was examined by the vet in february and she found a heart murmur. He also didn't come unscaved through the battle of life. I'm not noticing anything different, since he hardly plays or wishes to be active in any other way, but again a little pinche around the heart for me.

Ze zijn oud, mijn harige kindjes... en ik vind het verschrikkelijk!
De grootste fout in huisdieren is, dat ze gewoon niet oud genoeg worden. Het breekt mijn hart te weten dat ik ze in afzienbare tijd kwijt ben.
Tot het zo ver is, probeer ik maar zo veel mogelijk van en met ze te genieten.
They are old, my furry babies.... and I hate it!
The biggest flaw in pets is that they just don't get old enough. I breaks my heart to know I will lose them in the forseable future. 
But, until that time, I will try to enjoy them for as much as I can. 

dinsdag 11 juli 2017

Nothing much.../ Niet veel bijzonders

Dit is denk ik wel de langste periode dat ik helemaal niks geblogd heb. Meer dan drie maanden niks van me laten horen! De volgers die ik al had zullen nu wel verdwenen zijn. Gelukkig zijn dat dan weer dingen waar ik me dus helemaal niet druk om kan maken...
In deze drie maanden is er bijzonder weinig bijzonders gebeurd als ik eerlijk ben. We keutelen zo aan, klussen wanneer we mooi weer hebben, doen kalm aan als het rotweer is. Veel verjaardagen en feestjes gehad, dus de weekenden vlogen voorbij zonder soms ook maar iets aan werk verzet te hebben. Ook daar kan ik me tegenwoordig niet meer druk om maken.
Ik voel me nog steeds heel goed door de olie, al is het niet zo dat de fibromyalgie of artrose weg zijn nu. Met koud en vooral nat weer kan ik nog steeds niet veel en als ik met mooi weer wél te veel heb gedaan merk ik daar nog steeds de gevolgen van. Ik herstel alleen sneller en ik slaap (bijna) elke nacht. Dat laatste vooral maakt dat ik ook meer kan hebben en minder snel instort bij overbelasting. Dat is een heleboel waard.
This might just be the longest periode I haven't blogged.... More than three months I have been absent!! The few followers I might have had are probably gone by now. Luckely that's something I can't be bothered by anymore.
If I have to be honest, I would have to admit there hasn't been any real big changes in these three months. We're just going along, DIY-ing around the house, garden and garage when we have good weather, not doing much of anything when we're having lousy weather. We had lots of birthdays and other parties, so the weekends just flew by without having done anything around the house. I'm getting better by the week about making a fuss about this anymore. 
I'm still doing good because of the CBD oil, although I have to admit that I've landed from my ecstasy in  the beginning and face the fact that my fibromyalgia and arthroses are not gone. When it's cold and wet I still am affected by it and can't do much. When it's warm and I do too much I will still feel the effect and will hurt more. I just recover more swiftly and I sleep (almost) every night now. Because of that last part I can deal more easely with the pain and I won't totally collapse when I do too much or am otherwise stressed or overdo it. That's worth so much!!! 
Iets heel moois waar ik nu met verlangen naar uit kijk; er wordt een trike voor me gebouwd! Een heuse Harley Davidson zelfs!! Helemaal naar mijn smaak en wensen, op maat voor mijn korte pootjes en armen, maar helemaal bad-ass en stoer. Geduld oefenen is nu de grootste uitdaging, want dat heeft gewoon tijd nodig. Ik had gehoopt dat hij voor onze vakantie - nóg zo'n hoogtepunt dit jaar!- af zou zijn, maar ik denk dat dat niet gaat lukken. Ik kan ook geen foto's laten zien, want de basis-motor heb ik dan al wel, maar die herken je straks niet meer terug. En de trikes die vergelijkbaar zijn, zullen het toch niet helemaal kunnen weergeven zoals de mijne wordt.  Dus, geen foto's....
Something I'm very much looking forward to; a trike is being build for me!! A real Harley Davidson nonetheless!! All done to my taste and wishes, on size for my short legs and arms, but all the way bad ass and wonderfull. My biggest challenge now is being patient, because it will take a while for it to finish. I really hoped he would be done before our holiday - another big highpoint this year! - but I don't think this will be the case. I can't show you any pictures, although I do have the base, it will look ever so different when he's done. All the trikes that are of the same breed look different and none will reflect how mine will look. So. No pictures.... 
Over de vakantie gesproken; het echte aftellen is begonnen hoor. Nu tel ik eigenlijk al af vanaf het moment dat ik de tickets boek, soms al een jaar van te voren, maar nu zijn we nog maar een dikke twee maanden verwijderd van de vertrekdatum, dus het komt nu wel lekker dichtbij...
Voor diegenen die het even niet meer weten; we gaan drie weken het noorden van Californië bekijken. Een wat rustiger tempo dan voorgaande jaren en wat minder kilometers per dag.  We vliegen naar San Francisco, maar verlaten de stad eigenlijk gelijk. We rijden
in twee dagen, heel op ons gemak en via de mooist mogelijke route, naar Eureka, waar we vijf nachten verblijven. Vanuit deze plaats gaan we natuurlijk verschillende dagtrips maken, alle kanten op, want er is genoeg te zien! Daarna weer twee dagen rijden, van Eureka via Mount Shasta naar Lake Tahoe, waar w gae ook weer 5 nachten blijven. Daarna in 1 of 2 dagen van Lake Tahoe naar Monterey, waar we dan 4 nachten blijven en vanuit hier gaan we weer terug naar San Francisco, waar we nog een weekend doorbrengen voor we weer terug naar huis vliegen.
Een lager tempo, wat meer tijd voor site-seeing, relaxen en iets minder kilometers per dag, maar met alle mooie dingen die in deze hele regio te zien zijn zullen we vast nog meer dan genoeg rond rijden denk ik.
Talking about our holiday; the real countdown has started now. I'll admit I will start with the countdown when I book the tickets, but now where only a big two months away from depature and I think it's okay to count the days now. 
For those who don't recall; we are going to tour the north of California in three weeks. A bit more leiscerly this time with a bit less miles per day. We'll fly to San Francisco but leave the city almost immediatly. We'll drive in two days, via the
most scenic routes, to Eureka, where we'll stay for five nights. From this lovely town we will make all kinds of daytrips, because there is so much to see there!  From Eureka we will drive in two days via Mount Shasta to Lake Tahoe, where we'll be for another five nights. From Lake Tahoe we'll drive to Montery in one or two days and after our four nights in Montery we'll spend a long weekend in San Francisco before we fligh home again.  
A slower pace, a bit more time for site seeing, relaxing and a little less miles per day, but with all the lovely sites there's to see we will drive more than enough
Mijn neefje en zijn vriendin passen op de kattenkinderen en het huis en dankzij hen kunnen we dit jaar weer reizen. Na drie jaar klussen in het oude huis, verhuizen en klussen in het nieuwe huis vind ik dat we dat best verdiend hebben. Er is nog genoeg te klussen hoor, maar nu eerst weer eens wat tijd voor ons samen.
Ik ga proberen - PROBEREN - om tijdens de vakantie weer mijn blog bij te gaan houden. Ik heb het de voorgaande jaren ook gedaan, vooral om mijn schoonmoeder mee te kunnen laten genieten van onze reis. Nu zij er niet meer is denk ik toch dat het een goed idee is om dit weer te doen, want je vergeet in de loop der tijd zo veel van alles wat je doet en ziet. Als ik het niet had opgeschreven was ik meer dan de helft al vergeten. Het is een soort dagboek waar we de rest van ons leven plezier van kunnen hebben. Dus, nogmaals, ik ga het proberen. Ik wil niet meer elke avond uren bezig zijn ermee, dus wellicht doe ik het alleen met foto's en hier en daar wat tekst, maar niet meer hele lappen tekst. Er gaat zo veel tijd in zitten, ook doordat ik in twee talen werk natuurlijk en omdat foto's tijd nodig hebben om te laden en uit te zoeken. Hoe het in de praktijk gaat werken zien we vanzelf wel...
My nephew and his girlfriend will look after our furry babies and the house and thanks to them we are able to make this trip this year, after lots of work in the old house, a move and lots of work in the new house, I think we deserved it. There's still more than enough to do, but we have to have some time to ourselfs to.
I wil try - TRY - to keep up blogging during our vacation. I did it during our other travels, mostly to let my mother-in-law enjoy our travels with us. Now that she is gone I still think it's a good idea to keep up with this, because you forget so much in the years of all you see and do during these holidays. If I hadn't wrote so much the last trips, I would have forgotten more than half of it. It's like a sort of diary where we can look back on for years to come. So, again, I will try to blog. I don't want to be at it for hours on end, so maybe I'll mostly work with pictures and a bit of text here and there. Blogging takes so much time, mainly because I blog bi-lingual of course and because it takes time to load and pick out all the pictures.  We'll see how it will work out....
En nu ben je weer een beetje op de hoogte. Drie maanden niet geschreven en toch valt het mee wat er gebeurd is he?  Ja, als je niet werkt en er zijn geen kinderen is het leven gewoon niet zo spectaculair. Sorry.
Jullie nog wat spannends meegemaakt??
And now you're a bit caught up again. Haven't written in three months and even I am suprised how little I have to share. Well, when you're not working and don't have kids, life isn't very spectacular, is it? Sorry.
Did you have anything exiting to tell?? 

woensdag 5 april 2017

A second chance // Een tweede kans

Eind februari was mijn laatste blog. Gewoon helemaal maart overgheslagen zelfs!!! En ook April is al bijna een week oud.  Ohohoh, ik leer het ook nooit.  En ik ga ook niks meer beloven, want ik zie geen verbetering in mijn blog-ontwijkend-gedrag de aankomende tijd. Veel te veel belangrijkere dingen te doen...  Ik heb namelijk zo'n heerlijk nieuws;  ik heb mijn wondertje gevonden!!! Ik slaap sinds een maand elke nacht en barst van de energie en heb nauwelijks nog pijn!  Hoe fijn is dat?!
Ieder die hier vaker komt weet dat ik al jaren - zeker 20 jaar - worstel met fibromyalgie, artrose en ernstige slaapproblemen. De verlammende vermoeidheid, de constante pijn en al die ander bijkomende kwaaltjes die hierdoor ontstaan hebben mijn leven beheerst en verpest.  Ik ben gestopt met werken, moest mijn motor weg doen en mijn leven werd meer overleven. Alleen mijn man en katten hielden me nog hier....
Vier weken geleden probeerde ik toch nog eens iets nieuws; CBD olie. Een aantal jaren terug heb ik dit ook al eens geprobeerd, maar naar nu blijkt een veel te lage concentratie en dosering. Deze keer nam ik de 10% olie en 2 x per dag 5 druppels.
Late februari was my last blog. I even skipped the whole of march even!! And April is almost a week old.  Ohohoh, I will never learn, will I? And I'm not promissing anything anymore, because I don't see any improvement in my blog-avoiding-behavior in the future. Far too many other important stuff to do....  because I have wonderful news; I found my little miracle!!! I'm sleeping every night now since a few weeks and I have lots more energy and I have so little pain anymore! How wonderful is that?!!!
Everyone that visits my blog knows that I have been dealing for years - at least 20 - with fibromyalgia, arthroses and severe sleepingproblems. The debilitating exhaustion, the constant pain and all the other additional symptoms that follow this problem have taken over and destroid my life. I had to stop working, had to give up my motorbike and my life became surviving. Only my husband and my cats kept me here....
Four weeks ago I gave in and tried a new thing; CBD oil.  A few years back I already tried it, but as it now turns out it seems I had an unduly low concentration and dosage. This time I took the 10% oil and 2 times a day 5 drops.
De eerste week kreeg ik enorme hoofdpijn en het eczeem op mijn voeten en handen waren in jaren niet zo erg geweest. Na navraag zou dit bij de eerste verergering horen en door het ontgiften komen. Even volhouden, want resultaat zou ik pas na twee weken merken....
Week twee was al een stuk positiever, want ik sliep ineens. Niet de 2 of 3 uurtje die ik normaal hooguit sliep, nee, de hele nacht, van 11 tot half 9!!!  Eén of twee keer per nacht eruit om naar de wc te gaan was niet eens een probleem. Waar ik dan normaal nooit meer in slaap zou vallen, sliep ik nu gewoon snel weer in tot de volgende morgen.
Week drie voelde ik dat ik veel minder pijn had. Toen ik na een middag van tuinieren mijn lijf goed voelde was dat jammer. Maar, na weer een goede nacht, stond ik de volgende ochtend ZONDER pijn op...  Normaal zou ik minstens drie dagen gevloerd zijn. Kapot van pijn en vermoeidheid. Nu, geen pijn, net of niks bijzonders gedaan had. Diezelfde dag weer de tuin in en nu zelfs drie uur aan het grasmaaien geweest. 's Avonds weer best pijn in m'n lijf en moe, maar na weer een goede nacht ook die volgende ochtend GEEN PIJN!!!!  Oh hemel, wat is dit nu???  Zou dan echt nog mogelijk zijn dat ik normaal kan gaan leven???
The first week I had a terrible headache and the eczema on my feet and hands hadn't been that bad in years. An email from the company asured me that this was part of the detoxing that came with the first use. I had to hold on, because it could take up to two weeks for results to show.
The second week was a whole different story all together, because suddenly I was sleeping at night. Not the 2 or 3 hours I normally had, no, the whole night, from 11 pm to 8.30 am!!! Once or twice have to go to the bathroom at night didn't make a difference even. Normally that would be the moment the sleep wouldn't come again, but now I just fell asleep again until morning came.
The third week I had far less pain. When I spend a few hours gardening, my body felt like before, in very much pain. But, after a good night sleep again, I woke up the next morning WITHOUT any pain....  Normally I would be crippled for three day minimum. Hurting and exhausted. Now, now pain, just like I hadn't done anything at all.  That same day I went gardening again and even mowed the lawn for three house strait. In the evening hurting and tired like always, but again, after a good night sleep, the next morning I stood up out of bad without that damn pain!!!! Oh my, what is this miracle?!!! Would it actually be possible to have normal life again???
Nu, week vier, ga ik dus elke dag zo door. Elke dag doe ik meer dan eerder in een week tijd! Het is alsof ik mijn leven weer terug heb. Mijn lijf weer terug heb.  Dat ik dit nog mee mocht maken.
Ik ben afgelopen maandag naar mijn reumatoloog geweest en in overleg ga ik nu mijn medicijnen afbouwen, om te kijken of dit ook werkt zonder de morfine. Eerst twee weken van 2 x daags 15 mg naar 10 mg en daarna nog twee weken naar 2 x daags 5 mg en daarna ophouden.   Ik hoop dat het lukt, maar al zou ik nog een kleine dosis nodig blijven houden is dat al winst.
Het enige waar ik nu nog een beetje bang voor ben is dat het weer uitgewerkt raakt. Dat is wel een reële kans, want dat is tot nu toe met alles wat werkte nog gebeurd.  Aan de andere kant vertelde de reumatoloog van een andere patient die het ook gebruikt en het daar al 2 jaar goed op doet, dus dat geeft me dan weer hoop.
At this moment, in the fourth week, I live life every day like this. Every day I do more than I normally did in a week! It is like I got my life back, my body back.  That I lived to see the day...
Last monday I had a meeting with my rheumatologist and we decided together that I will try to get off my "normal" medication, to see if it still works without the morphine. First I will go from 2 times 15 mg oxycodon to 2 times 10 mg and after two weeks I'll go to 2 times 5 mg and than stop all together after two weeks of those. I hope it will work, but even if I still need a small dosage it will be better.
The only thing I'm a bit afraid of is that it will wear out eventually. It's a real chance that will happen, because it happend with everything I ever used that worked. On the other hand is the case of the patient my doctor told me about, that uses this same oil and it been going strong for over two years now, so that gives me hope.
De fibromyalgie is niet weg en als ik veel heb gedaan heb ik nog steeds pijn, maar lang niet meer zo erg als het was en na een goede nachtrust ben ik de volgende dag helemaal hersteld.
Ik durf weer na te denken over een baan zoeken. Ik denk stiekem weer over motorrijden. Alle fijne dingen die ik al zo veel jaren moest missen kan ik nu weer gaan doen. Na onze vakantie in september ga ik kijken of werken ook echt haalbaar is. Tegen die tijd kan ik ook wel bepalen of ik een volle week werk aan zou kunnen of dat ik toch beperkt ben. Ik moet nog echt uitvinden hoe ver ik kan gaan, wat ik allemaal weer kan en wat toch nog niet. Maar één ding is duidelijk;  Ik heb mijn leven weer terug!!
The fibromyalgia isn't gone and when I have done too much I still have pain, but not nearly as much as it was and after a good night sleep I feel fully recovered.
I dare to think about looking for a job again. I secretly dream about riding a motorbike again. All the good things I had to give up and missed for so long I can do again. After our holiday in september I will figure out if a job is really feasable. By then I had enough time to figure out if I could manage to work a whole week or if I'm still limited in what I can do. I still need to see just how far I can go with this, what I can doe and what still is a challenge.  But one thing is very clear; I've got my life back!!
Vandaag heb ik even een rustdag ingelast, omdat ik eigenlijk al twee weken voluit ga. Even rust is misschien wel handig om af en toe in te lassen. Ik heb een conditie van niks natuurlijk, dus dat heeft tijd nodig. Na 15 jaar bijna niks doen is het logisch dat ik elke dag nu volop wil leven, maar overdrijven is ook heel makkelijk nu. Ook een beetje door die angst dat het misschien volgende week wel over is.... wie weet...  Maar morgen ga ik weer aan t werk. Het schuurtje in de tuin ben ik aan het schilderen en er moeten hier en daar nog plantjes in de tuin komen en er moeten nog nieuwe luiken voor het huis gemaakt worden en de buitenboel moet geschilderd worden en het huishouden gaat ook gewoon door en ......  nu kan dat allemaal!!!!
Today I took a brake from all the exitement and rested, because I'm going 100 miles an hour for the last two weeks. A little rest now and then is not the worst thing. My physical condition is laughable off course, so that takes time to get back. After doing next to nothing for 15 years it's only normal I want to live every day to it's fullest, but overdoing it is very easy now.  Maybe because I'm scared it all will be over next week.... who knows....   
But tomorrow I'm going back to work again. I'm painting the shed in the garden and I need to plant some flowers throughout the garden and I need to make new shutters for the house and the house needs a good paintjob outside and the house work always stays there and......  I can do it all now!!!


Ik heb mijn olie bij www.cbdolie.nl gekocht. Hier wordt de olie van MediHemp verkocht en is de enige olie die gecertificeerd is in Europa. Je ben dus gegarandeerd van de kwaliteit en de sterkte.
Ik gebruik de 10 % olie, maar voor minder heftige of niet-chronische klachten is er ook een lagere dosering.  Kijk gewoon op de site voor meer info.
Ik sponsor hen niet, ik vertel dit puur omdat ik zelf heel enthousiast ben hierover en zo goede resultaten heb behaald. Op de site kun je nog meer succesverhalen lezen van mensen met uiteenlopende aandoeningen. Het is niet goedkoop en het wordt niet vergoed, maar persoonlijk is mijn gezondheid me dat wel waard.
I bought my oil here in the Netherlands and it's totally legal.  I read that in some parts of the USA it's still considered illegal.  I don't understand why, because the part that makes you high is not in this oil. You can't get high from this stuff.  You can look on www.pluscbdoil.com  for more info and maybe buy it, but their norm of dosage is different from here, so I can't help you there.... 

woensdag 22 februari 2017

Almost Spring?? // Bijna Lente??

Nog een weekje en dan is het al weer maart! Op één of andere manier geeft me dat weer moed. Maart kan al hele fijne temperaturen geven en de lente zit al in de lucht. Alhoewel je dat op het moment niet zou zeggen met al die regen en de storm die morgen verwacht wordt.  Toch begint het bij mij al weer te kriebelen.  Ik wil weer naar buiten, ik wil warmer weer, ik wil weer actief worden. Hoe warmer het wordt, hoe meer energie ik krijg. Dat is gek, maar echt waar....
Just another week and it will be March already! In some odd way this gives me a good feeling. March can bring lovely temperatures and spring is about to start again. Although you wouldn't say that at this moment with all this rain and the storm that is supposed to hit us tomorrow. Still, it's giving me some tingling feeling again. I want to go outside again, I want warmer weather, I want to become active again. The warmer it is, the more energy I have. Sounds crazy, but it's true.... 
Vandaag wilde ik onze slaapkamer es even een goede beurt geven. Bed van de wand af, es even goed eromheen kunnen stofzuigen en de ramen zemen, want dat was ook al veel te lang niet meer gebeurd. Al schuivend kwam ik op het idee om ons bed es anders neer te zetten. We hebben hem al tegen alle muren gehad, maar het is een ongelukkige kamer om een groot bed neer te zetten. We hebben het er over gehad om de badkamer er uit te slopen, aangezien we alleen maar het toilet gebruiken en we er daar nog twee van hebben beneden. Zo zouden we iets meer ruimte krijgen én een blinde muur waar het bed perfect tegen zou staan. Henk twijfelt of ik zonder mijn wc kan, omdat ik wel twee keer per nacht eruit moet, maar ik zou heel graag die ruimte willen....  
DUS, bed tegen de deur van de badkamer, om te zien hoe dat eruit ziet en om gewoon uit te proberen hoe dat gaat, als ik er snachts uit moet en dan naar de gang moet. Kijken of ik daar aan kan wennen.
VOOR // BEFORE
Today I wanted to clean our bedroom a bit more thoroughly, to vaccuum behind the bed and clean the windows, because that had been way too long ago since the last time that's done.  While pushing our bed around, I thought to put our bed on a different spot again. We had it against all the wall already, but it's a difficult room to put a big bed in. We already talked about ripping the bathroom out, since we only use the toilet and we do have two more of those downstairs. That way we would have one big blind wall to put our bed against. Henk doubts if I can live without the toilet there, because I have to pee at least two times every night, but I would really want that space...
SO, I put the bed against the wall and door to the bathroom, just to see how it looks and to try out how I would coop without a toilet there and having to go to the hallway to use the bathroom there.
Het zijn nu natuurlijk avond-foto's, dus dat ziet er ook gelijk al anders uit.
These are evening pictures of course, so that makes it look quite different too.

Morgen wordt dus weer een dagje weinig tot niks doen, want ik voel mijn lijf nú al hevig protesteren tegen al dat werk van vandaag. Regen en storm zullen dat niet verzachten. Warmte wel, dus jullie snappen waar ik morgen zit;  in mijn fijne grote stoel op de vide. Boek erbij, katten om me heen, potje thee naast me. Wat wil een mens nog meer???
Tomorrow will be a day of nothing or very little activity, because my body is already protesting all the work I did today. Rain and stormy weather won't help with that. Warmth does, so you'll understand where I will spend my thursday; in my new big comphy chair on the mezzanine. With a book, my cats surrounding me, a pot of tea next to me. What more could a girl wish for?


Waar wordt jij gelukkig van?
What makes you happy??

maandag 13 februari 2017

Working out ideas// Ideeën uitwerken

Weer een paar weken verder, maar het weer is nog steeds BERE-koud. Te koud voor mij. De beste plek in huis is op de vide, aangezien warmte altijd omhoog gaat en dit is het hoogste punt in huis. Het kan maar zo een graad of 5 schelen met de woonkamer beneden. Enige nadeel met dit weer is dat mijn handen helaas ook erg stijf zijn en naaien en knutselen niet meevalt. Waardoor ik dus niet vaak genoeg boven zit, wat dom is, want het is daar zo lekker warm! Oplossing voor dit dilemma komt volgend weekend; een lekker luie stoel op de vide, waar ik gewoon lekker kan zitten lezen, laptoppen, tv kijken (op laptop) en lekker warm blijven zonder extra stookkosten. Win-win-win situatie!!! 
Another couple of weeks along, but the weather over here is still TerriblyCold. Too cold to my taste. The best place in the house is the mezzanine, since warmth always travels up and this is the highest point in our home. It's easily a degree or 5 warmer than in the livingroom downstairs. Only downside is still the stiffness in my hands with this weather and sewing or crafting is quite difficult for me now. Therefore I rarely sit upstairs, wich is stupid, because it's so wonderfully warm there!  The solution for the dilemma ie solved next weekend; a cozy chair on the mezzanine, so I can just sit and read there, or work on my laptop or watch tv on the laptop there, and stay warm without the extra heating costs. Win-win-win situation!!!
Vandaar dat we mijn snijtafel nu haaks op mijn werktafel gezet hebben, Extra ruimte voor een stoel en tafeltje en zo heb ik ook met doorquilten de maximale ondersteuning en daardoor wordt het naaien makkelijker.  Best een fijn hoekje zo. Nog wat donker, maar daar verzinnen we nog wel wat op.
Ik ben eindelijk weer es een beetje aan het naaien geweest en begonnen met het in elkaar zetten van de
Giant Hexagon Quilt.  Ook ben ik begonnen met het doorquilten van een babyquilt voor vrienden - een heel simpele panel-quilt hoor.  En omdat het me maar niet los liet ben ik ook begonnen met een miniquiltje in regenboogkleuren. Ik wil wat miniquiltjes maken van blokken die ik mooi vind en ik gewoon eens wil maken. Aangezien ik nog zo veel quiltprojecten in de wacht heb staan is zo'n enkel blok makkelijk en snel om te maken en als ik er wat meer heb kan ik er ook leuk mee decoreren. 
That's why we put my cutting table perpendicular to my sewingtable. A little more space for a big chair and small table and having the maximum support when quilting and making sewing easier. Quite a nice corner now. A litlle dark still, but we'll figure something out for that as well.
I finally been sewing a little again and started putting together the Giant Hexagon Quilt.  I also started quilting a babyquilt for friends. Nothing fancy, just a simple panel.   
And, because this idea wouldn't let go of me, I started a miniblock in rainbow colours. I want to make a few miniquilts of blocks I always loved but never made. When I have a few I can decorate with them maybe.

Het uitzicht vanaf de plek waar mijn stoel komt....
The view from the spot for my chair....
En? Waar werk jij nu aan?? //  And?  What are you working on??

vrijdag 27 januari 2017

Winter

Zonsopkomst // Sunrise

Winter in Nederland.
Koud
IJzig zelfs
Heel mooi

Winter in the Netherlands
Cold
Frosty even
Very pretty


De details zijn adembenemend.
Letterlijk.
ZO koud.

The details are breathtaking.
Litterally.
THAT cold.


Ik ging een stukje rijden.
Mooie uitzichten.
Hypnotiserend.

I went for a drive.
Lovely views
Hypnotically


Mijn lief rijdt in Duitsland rond.
In diezelfde kou.
Met diezelfde soort uitzichten.

My love drives around Germany.
In the same cold.
With the same kind of views


Is het al bijna lente? 
Ik haat kou
Ik kan er niet tegen.
Ook al is het soms nog zo mooi,
Ik ben gemaakt voor warmte!

Is it almost spring?
I hate the cold
I can't stand it.
Eventhough it can be beautiful,
I'm made for warmth!