woensdag 4 december 2013

Code red // Alarmfase rood

Vorige week donderdag schreef ik al dat ik meer dan voldoende te doen had op stofjes gebied. Vrijdag ben ik dan ook de hele dag aan het tekenen en knippen geweest, tot 11 uur 'savonds zelfs, zodat het klaar was voor 'montage' zeg maar.
Zaterdag hadden we allerlei plannen die lichtelijk in de war gegooid door onze eerste klus die dag; met Cees naar de dierenarts. Cees had al een week of twee allemaal kale plekjes in zijn vacht van overmatig likken. Nu kan dat van allerlei verschillende dingen komen (jeuk, pijn of verveling) maar zelf was ik er tot nu toe nog niet achter wát het nu was. Jeuk kon ik niet plaatsen, want mijn jongens hebben geen vlooien. Ik kam ze geregeld om te checken en na het ontdekken van de plekjes was dat het eerste wat ik deed. Pijn kon ik zo ook niet plaatsen, omdat hij heel druk en speels is nog en ook de krabpaal graag beklimt via de sisal palen. Verveling kan natuurlijk altijd, helemaal omdat ik niet meer dagelijks met de jongens speel. Dus, naar de dierenarts voor zijn mening....
Een foto uit het archief, Cees wilde zijn kalen plekjes
niet op een foto laten zien...
A pic from the archive, Cees wouldn't show his
bold spots for a picture...
Last week I wrote I had more than enough work to do quiltwise. That friday I've been drawing and cutting out fabrics all day, untill 11 in the evening, so it was all done for assembly.
Saturday we had all sorts of plans, which all were slightly threw apart by our first job of that day; taking Cees to the vet. Cees has a few small bold spots in his fur of excessive licking it. Now, that may come from many different things (itching, pain or boredom) but I couldn't find out myself which was to blame. I couldn;t place the itching, because my boys don't have fleas. I comb them regularly to check and after discovering the bold spots that was the first thing I did. Pain was also hard to place, because he is very busy and playful and like to climb on the scratching post using the sisal poles. Of course boredom is always a posability, especially since I do not play every day with the guys. So, to the vet for his opinion ....
Een half uur later riep ik de noodtoestand uit in ons huis. Vlooien!!! In mijn huis!!! Alle vier de katten de heftigste antivlooienmiddel in de nek gegeven en twee spuitbussen nog heviger antivlooienspul door het huis leeg gespoten. Eerst de hele boven verdieping (met allemaal vloerbedekking!) en afgesloten voor de middag (terwijl de jongens dus beneden moesten blijven en wij even de deur uitgingen - krabbend en wel...) en eind van de middag de jongens naar boven gejaagd, de tweede bus beneden leeg gespoten en Henk en ik weer weg naar een kerstmarktje in de buurt.
Alles jeukt nu alweer nu ik er weer over schrijf....
Half an hour later I called a state of emergency in our house. Fleas!! In my house! All four cats got the most violent anti-flea medicine in the neck and two spray cans even fiercer anti flea stuff were emptied in the house. First, the entire top floor (with all carpet!) and closed for the afternoon (while the guys had to stay down and we just went out the door - scratching and all....) and late afternoon we put the boys upstairs, empied the second spraycan and Henk and I toke off for a small Christmas market nearby.
Everthing itches again now that I write about it ....
Achteraf gezien weet ik waar de 'besmetting' vandaan komt, dus dat scheelt en kon ik wat aan doen. Ook zijn er nu dingen van zijn kant gehaald en schoongemaakt die ik ander niet elke week doe. Wat me wel kwetste was de opmerking van de dierenarts; "Misschien iets vaker stofzuigen..." terwijl ik echt Elke Dag stofzuig (ja, ook dingen van zijn kant haal en de stoelen en banken ook stofzuig)!! Ik heb vier katten, denk je nu werkelijk dat ik maar 2 x per week zuig?!
In hindsight, I know where the "contamination" came from, so that's good and I could do something about that.. Also, there are now things removed and cleaned that I don't do every week. What does hurt me was the comment made by the veterinarian; "Maybe some more vacuuming ..."  I vaccuum really Every Day!!  (yes,I remove things from its spot and the chairs and sofas are also vacuumed)! I have four cats, do you really think I only vacuum just 2 times a week?!
Gister ben ik eerst een uur bezig geweest met de ingespoten oppervlakken te stofzuigen. Daar moest een paar dagen tussen zitten, vandaar. Daarna ben ik naar de quiltwinkel geweest voor wat kleurentherapie. En nieuwe stofjes voor een tweede poging in dat paard maken. Maandag had ik de eerste in elkaar gezet, maar is niet naar mijn zin, dus maak ik een nieuwe. Gisteravond alles wéér getekend en wéér geknipt en nu, na de dagelijkse stofzuigbeurt en weer eens een blogje schrijven, ga ik de tweede poging in elkaar zetten.
Als het naar mijn zin is, laat ik misschien wel een foto zien.  Zie je niks, dan is ook deze weer mislukt en hou ik het voor gezien.
Yesterday I first spent an hour vacuuming all the sprayed surfaces  There had to be a few days apart before I could do that. Then I went to the quilt shop for some color therapy. And bought new fabrics for a second attempt in that horse. Monday I put the first one together, but is not to my liking, so I'm making a new one. Yesterday afternoon and evening been marking everything and cut again, and now, after the daily vacuuming and writing a blog post, I'm going to put together the second attempt.
If it's to my liking this time, I might post it a picture. When you see nothing of the kind, you'll know I failed once more and will give up. 
Oh, Ceesje is weer veel gelukkiger, wast zich niet meer zo overdreven en ligt gezellig naast me terwijl ik dit tik. Plannen voor een ontsmettingskamer in de garage zijn zich aan het vormen, misschien iets van een dompelbad in de smeerput?? En als ik over een paar weken geen bewijs meer vind van vlooien, kan ik misschien ook weer tot rust komen....
Oh, Cees is much happier again, doesn't wash himself so excessively and is laying next to me while I'm writing this. Plans for making a decontaminationroom in the garage are forming, maybe an immersion bath could be made from the greasepit?? And when I don't find more evidence of any fleas, I might relax too again.... 

2 opmerkingen:

  1. When I saw the first photo, I thought maybe you had a new, hairless, cat! My daughter would have been so excited!

    I'm sorry about the fleas. Hopefully they will be eradicated soon.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Hihi, Ik lig in een deuk om al die desinfecteer-plaatjes. Maar met de maatregelen die je genomen hebt zal het vast wel los gaan lopen, zó snel heb je nou ook weer niet je hele huis onder de vlooien. Gaat goed komen.
    Enneh... dat paard is vast beter dan je zelf denkt dus plaats toch maar even een foto...

    BeantwoordenVerwijderen