dinsdag 1 oktober 2013

Different stuff // Van alles en nog wat.

'k Heb weer een onbehoorlijke tijd niet fatsoenlijk geblogd zie ik net, dus ik ga eens even de schade inhalen vandaag. Ik ben nogal druk geweest in de afgelopen week, waaronder bijvoorbeeld met Mijn Eerste Workshop!!! Voor het eerst in mijn leven zou ik een poging gaan doen anderen iets te leren. Ik heb daar verschrikkelijk tegenop zitten hikken, mezelf niet helemaal als 'lerares-materiaal' ziende en onzeker of ik daar wel in zou slagen. In de eerste instantie was ik wat teleurgesteld in het weinig aantal aanmeldingen, maar de schamele drie deelnemers bleken toch een zegening. Klein beginnen is echt wat voor te zeggen hoor!
I've had another improper time of not decent blogging, so I am going to catch up with the damage today. I've been quite busy in the past week, including for example My First Workshop! For the first time in my life I would try to teach others something. I've been dreading it immensly, for I do not see myself  quite as 'teacher-material' and was unsure whether I would succeed. At first I was a bit disappointed in the low number of applicants, but the meager three participants were a blessing in hindsight. Starting small is really something to be said for!
Mensen die mij goed kennen weten dat ik niet één van de meest geduldige mensen ben. Ik eis veel van mezelf, maar ook van anderen en vind het niet altijd makkelijk om om te gaan met mensen die niet mijn denksnelheid hebben. Een zwakte, ik weet het, maar ik ben me er in elk geval bewust van.
Toch viel het me zelf gewoon op hoe ik toch meerdere keren met rustige stem weer opnieuw de stapjes en handelingen uit kon leggen voor het maken van zo'n stoffen bloemetje. Maar daar waar ik dacht aan twee keer twee uur veel te veel tijd te hebben voor zoiets simpels als een bloemenquiltje maken, had ik na een uur al een lichtelijke paniekaanval omdat ik niet dacht genoeg tijd te hebben!!!
People who know me well, know I'm not one of the most patient people. I demand lots of myself, but also from others and I have a hard time dealing with people who don't have my speed in thinking and learning. A weak point, I know, but at least I'm aware of it.
Still, I suprised myself by being able to explane and show several times with a calm voice all the steps and actions for making the little fabric flowers. But where I thought I wouldn't know how to fill two times two hours for teaching something so simple, I had a small panic attack when just one hour past and thought I would never have enough time to show everything!!
De cursisten hebben een bult huiswerk mee gekregen en volgende week is dan deel twee van de workshop. Dan zijn de bloemetjes, blaadjes en achtergrondjes gemaakt en gaan we het verder in elkaar zetten, met wat hints en tips van mijn kant.
Hopelijk zijn de cursisten net zo enthousiast over hun bloemenquiltjes als ik dat ben. Ik ben zelf met een vierde en vijfde versie begonnen zelfs! Een roze moderne versie en één met zijden bloemetjes...  Zo gauw ik mijn fototoestel weer terug gevonden heb, maak ik foto's en laat ik het jullie zien, goed?
The participants got a lot of homework to do these weeks and next week will be part two of the workshop. All the flowers, leaves and backgrounds will be assambled than and we will continue with 'building' the quilt with hints and tips on my part. 
I hope the participants are as enthusiastic about their flowerquilt as I am of mine. I started number four and five of the series already!! A pink modern one and one with silf flowers..... As soon as I'll find my camera again I will make and show you some pictures, oke?!
Vorige week heeft heeft Henk een weekje vrij genomen, zodat we eens echt vooruitgang konden boeken in het opruimen van het huis van zijn moeder. Dankzij zijn energie en aanpak is het meeste nu opgeruimd, leeggehaald en uitgesorteerd. Voor de verkoop laten we de kamermeubels staan, zodat kijkers een idee van ruimte krijgen, maar de andere kamers zijn nu zo goed als leeg.
Zondag hebben we een enorme bult foto's uit zitten zoeken en we zijn daarmee nog niet halverwege. Best moeilijk ook om zo een heel mensenleven door je handen te laten gaan.....
Last week Henk took a week off, so we could work on cleaning and clearing his mom's house a bit longer. Thanks to his energy and hands-on approach most of the house is cleaned out, emptied and sorted. Just for selling-purposes we will keep the livingroom furniture as it is, so viewers get a better look on how much space there is, but all the other rooms are cleaned out now. 
This sunday we sorted through a whole lot of pictures, but we're not even half way there. It's been quite hard to let a whole lifetime pass through your hands like that.....
We hadden gehoopt deze afgelopen week onze nieuwe auto te krijgen, maar het gaat nog zeker twee weken duren. Vandaag is de RDW bij de auto geweest om hem te keuren, maar dan duurt het nog tot 10 dagen voor we het kenteken hebben. Eerder mag de auto de weg nog niet op, dus duurt het allemaal aanzienlijk langer dan we hoopten en in het begin te horen kregen. We zitten nu al twee weken zonder auto en het wordt nu toch wel vervelend.  Ik had vandaag bijvoorbeeld een afspraak waar ik lopend naartoe ben geweest, maar nu het toch weer kouder is, is zelfs die twee keer 10 min. lopen al te veel van het slechte voor mij. Zaterdag gaan we naar de autohandelaar toe en krijgen we een leen-auto mee, zodat ik in elk geval geen afspraken meer hoef te verzetten. Heel frustrerend allemaal, maar niet zo veel aan te doen....
This last week we also hoped to pick up our new car, but it will take another two weeks for sure before we can. Today the RDW (DMV in US) came by the dealer to inspect the car, but it will take up to another ten days before they'll send the licenseplates. Our new toy isn't allowed on the road before they are here, so it's taking all a lot more time than we initally hoped and were told.  We are now two weeks car-less and it's becoming quite the annoicence. Today I had an appointment where I walked to, but since the weather is quite cold again, those 2 x 10 minutes walk is more than I can handle phisically. 
This saturday we will go to the dealer and we'll get a car we can lend untill ours is legal, so I don't have to move any more appointments.  It's all very frustrating, but not much anyone can do about it.....
Nou, dat was het wel weer nu. Hoop dat het bij jullie goed is?? Ik wil deze week eindelijk weer eens wat aan de twee quilts werken die ik nodig af moet maken. Er is de laatste tijd weinig van naaien gekomen. Ik zal ook proberen weer wat regelmatiger te bloggen, maar ik beloof niks.....
Well, that's it for now. Hope you are all fine?? I want to work on the two quilts I really need to finish. There has been not much time for me to sew lately. I will also try to blog more regularly again, but I promiss nothing... 
Nouja, niet veel genaaid???  Dat minky-kleed en deze tas heb ik tussendoor nog even voor mijn kleine zus en mijn kleine nichtje gemaakt. Beetje compensatie voor de echte quilt die nog lang niet af is.....
Well, not been sewing much??? That minky-blanket and this bag I made in between all kinds of stuff for my little sister and my little niece.  A bit of compensation for the real quilt that's far from finished.....

2 opmerkingen:

  1. I love the flowers; they are so beautiful! I bet you are a great teacher.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. The flowers are beautiful but the smaller ones must take a lot of patience.

    BeantwoordenVerwijderen