dinsdag 13 november 2012

Perfect practice // Mooi oefenmomentje

Na een lange nacht vol slaap (Eindelijk!!) was ik vanmorgen weer helemaal klaar om project quiltframe aan te pakken. Na het voeren van de kattenkinderen, bakken schoonmaken, stofzuigen en zelf ontbijten (vaste routine 's morgens zodat ik alle belangrijke dingen gedaan heb en verder zelf kan zien waar ik energie voor heb) heb ik eerst maar eens die buis van gister helemaal schoon gemaakt, wat toch nog redelijk makkelijk ging. Met een kwartiertje was dat klusje al geklaard. Dat leek een goed begin van de aanstaande klus.... dacht ik.....  Vervolgens heb ik de lasnaad van de buis gebruikt als leidraad om de stof er recht en evenwijdig op te krijgen. In plaats van met plakband te beginnen, heb ik eerst de buis een randje ordinaire pritt-lijm gegeven, waar ik vervolgens de stof op heb geplakt. Daarna was het aanbrengen van de ducktape een makkie en kwam het er schitterend op. (Wanneer deze klus af is ga ik die andere twee buizen ook zo doen.) Alle drie de rollen lagen klaar voor het frame. Dus, frame uit de garage gehaald en in de kamer weer opgebouwd. Echt, het is helemaal perfect, zo onder de eetkamerlamp!  Rollen er alledrie op en dan onderkant, tussenvulling en top op de derde rol rijgen.
After a full night of sleep (Finally!!) I was ready to go on project quiltframe again. After feeding the furry babies, cleaning the litterboxes, vacuuming and having breakfast myself (this is my fixed routine in the morning so all important stuff is done and I can decide where I want to spent the rest of my energy on) I first cleaned that pipe of yesterday, what turned out fairly easy. I was done in fifteen minutes. That looked like a good start of the job to come.... or so I thought....  Next I used the welding seam as a guide to get the fabric on the pipe straight and parallel. In stead of beginning with tape I first put a little ordinary glue on the pipe on which I stuck the fabric. After that taping the fabric on the pipe with ducktape was easy peasy and it turned out fantastic. (When I'm done with this job I'll do the other two pipes like this too.) All three of the rollers were ready to go on the frame. So, got the frame out of the garage and build it up in the livingroom again. Really, it's just perfect, right underneath the diningroom lamp! Put the rolls on and gonna thread the backing, filling and top on the third roll now.

Dat liep dus even anders, want toen ik de drie lagen van de sandwich op de derde rol wilde maken, bleek dat ik de top verkeerd op de rol had. Al die tijd was ik heel druk met opletten dat ik de buizen aan de goede kant oprolde, maar niet hoe de stof er aan moest komen. Dom. Omkeren van de buis kon ook niet, want alleen links heb ik ratel-stopjes. Plakband opnieuw verwijderen en andersom weer eraan maken was ook geen optie, dus toch maar de top weer los gehaald. Toen ik hier mee klaar was, bedacht ik ook dat het makkelijker is om de drie lagen samen op de derde rol te rijgen terwijl het op tafel ligt.
That turned out a bit different, because when I wanted to attach the three layers of the sandwich on the third roll I found out that the top was on its roll the wrong way. All this time I was busy paying attention that I was putting the pipes in the right way and making them roll the right way, but forgot to mind the fabric going on the right way. Stupid. Turning the pipe was no good, because only on the left I have the ratle stops. Removing the tape again and turning it was not an option, so all I could do was detach the top from the pipe-fabric. When I did this it occurred to me it was easier to attach the three layers to the third roll while everything was laying on the table as well.
Ondertussen was ik dus al drie uur (!!) bezig en was ik dus nog weinig opgeschoten. Voor een eerste keer werken met zo'n gevaarte niet gek natuurlijk dat er eerst wat mis gaat, die fouten maak ik nooit meer. Ook heb ik domweg op elke rol gezet welke het is, hoe die opgerold moet worden en hoe de stof eraan moet. Net zo makkelijk zo, want het is geen klus die ik elke week zal hoeven doen.  Toch heb ik maar even een pauze in gelast en misschien wel tot morgen, want ik heb ondertussen zere knieen en heupen van het sjouwen, heen en weer lopen en afstellen van dat ding. Lekker koppie soep gemaakt, pijnstillertje erbij en eerst maar eens lekker internetten enzo.
Meanwhile I was busy with all of this for over three hours (!!) and I was not much further than this morning. Working with this contraption for the first time and making some mistakes while doing so is not so strange and I will never make those mistakes again of course. I also wrote with fabric marker on the pipe-fabric which pipe is which, the roll-up-direction and who the fabric must me attached. Just as easy like that, for it's not a chore I will have to do every week and this way I can't go wrong. 
Now I'm taking a break of it again, maybe untill tomorrow, because my knees and hips are very sore now from walking around that frame the whole time, adjusting everything. Made me some soup and took a painkiller and am calling it a day.
Ook nog even met Bram vogeltjes-tv zitten kijken. Mijn naaitafel staat zo mooi voor het raam naar de tuin dat Bram daar de hele dag kan zitten mekkeren en tandenklapperen naar die vogeltjes die voor zijn neusje langs vliegen maar niet bij kan. Eén van die vogeltjes heb ik geprobeerd te fotograferen, maar hij was zo klein en snel dat het me niet lukte. Twee anderen in de appelboom wel, zó dichtbij kan ik met deze camera komen!!
I also took some time watching bird-tv with Bram. My sewing table is in front of the garden window and Bram can sit there the whole day bleating and teeth chattering at those silly birds flying  so close by but so out of reach. One of the birds I tried to photograph, but it was so small and fast that I couldn't. Two others in the appletree I did capture, thát close I can zoom in with this camera!!

<== oningezoomd, normale foto. Onder de ingezoomde foto's.
<== not zoomed in, normal picture. Underneath pictures total zoomed in.


Kom je morgen weer langs voor deel drie van het quiltframe-gebeuren???
Will you visit tomorrow again for part three of the quiltframe-event???

2 opmerkingen:

  1. It will all fall together. Love the little birdy pictures.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. What a colorful bird! It sounds like you have the quilt frame figured out now. Tomorrow should be easier.

    BeantwoordenVerwijderen