vrijdag 1 april 2016

Best wishes to a dear friend

Just one day after my hubbies birthday there is another special person in my life I want to congratulate with her birthday too.  My American friend, Misha, from Tennessee, I "met" online through our blogs. Sharing our love for our furry babies and sharing the pain of living with chronic illness, we have a lot in common.  In 2012, during our vacation through "the Deep South" of the US, we met in person, our hubbies joining the both of us. The 'click' we had online continued in real life and we had a very nice afternoon sightseeing a small part of West Tennessee. 
Misha, we wish you a happy birthday and a loving and peacefull year. We hope life treats you kind and that you are surrounded by lots of loved ones. I would love to join you in the celebrations, but being 7000 miles apart, that's a bit difficult. Just know we still think of you and Jason. We love you!! 

Maar één dag na mijn lieve man zijn verjaardag is er nog een speciaal persoon in mijn leven die ik graag wil feliciteren met heer verjaardag hier. Mijn Amerikaanse vriendin, Misha, uit Tennesse, die ik online via onze blogs ontmoette. We delen de liefde voor onze harige kinderen en delen de pijn van het leven met een chronische ziekte, we hebben veel gemeen. In 2012, tijdens onze reis door "het Diepe Zuiden" van de US, hebben we elkaar in het echt ontmoet, elk vergezeld door onze mannen. De 'klik' die we online hadden bleken we ook nu nog te hebben en we hebben met ons vieren een hele fijne middag doorgebracht in het Westen van Tennessee.
Misha, we wensen jou een hele fijne verjaardag toe en een liefdevol en vredig jaar. We hopen dat het leven lief voor je is en dat je door vele lieve mensen omringt wordt. Ik zou je graag vergezellen in de festiviteiten, maar met 7000 miles tussen ons in wordt dat lastig. Weet dat we aan jou en Jason denken. We houden van je!!

donderdag 31 maart 2016

I Love You!

Hieperdepiep Hoeraaaa voor mijn lief, mijn man, mijn maatje en de beste man die ik ken. Henk.
Gefeliciteerd lieverd. Dat we nog maar vele, vele goede jaren samen mogen beleven in geluk en liefde.
(Deze foto is genomen onderweg naar Yellowstone Park, 2014.)

Hiphip Hooooray for my love, my husband, my buddy and the best man I know. Henk.
Happy birthday sweetie, May we have many, many good years together in luck and love.
(This picture was taken somewhere on route to Yellowstone Park in 2014) 

dinsdag 29 maart 2016

Over modder en lijsten // About dirt and frames

How we spend most our time recently...
Geprobeerd en gefaald.... Ik wilde minstens één keer per week bloggen en heb dat welgeteld TWEE weken volgehouden and nu is het alweer drie weken geleden dat ik schreef. ***zucht*** Ik denk er ook gewoon niet aan. Niks hebben om over te bloggen helpt dan ook niet natuurlijk.  Nou, vandaag heb ik wel vanalles te delen, dus, hou je vast en kijk eens naar het klus-nieuws om en in ons huis.
I tried and failed again...  I tried to blog at least weekly and kept up for a whole TWO weeks!!! ... and now it's again three weeks ago I blogged.  ***sigh***   I'm just forget. Not having stuff to blog about doesn't help either.  Well, today, I have some things to share, so, hold on to your hats and join me in our DIY-house and garden news;
Afgelopen zaterdag zijn Henk en Marco, onze buur en grondwerker, begonnen aan het uitgraven van de plek voor de fundering voor de nieuwe schuur. Met de grond die daaruit kwam hebben ze vervolgens de tuin opgehoogd, omdat die erg ongelijk is en zo vang je twee vliegen in één mep. Mijn broer en zwager hielpen met dat gedeelte van de klus. Mijn broer bemande de frees om het gras kaopt te snijden, zodat die niet een vaste laag zou vormen tussen de twee lagen
grond. Mijn zwager hield zich voornamelijk bezig met bomen en struiken verwijderen die in de weg stonden voor Henk en zijn trekker die de afgegraven grond om het huis heen reed.
We hadden gehoopt dat het hele gat wel uitgegraven zou worden deze dag, maar Marco moest een heel stuk dieper dan gehoopt en er lag ook veel rotzooi in de grond die eruit gehaald moest worden. Hij is maar halverwege gekomen.  De tuin is wel met een hele nieuwe laag grond bedekt en daar kunnen we wel verder met het klaarmaken voor een nieuw gazon.
Last saturday Henk and Marco, our neighboor and navvy, started on digging a hole for the foundation for our new garage. With the soil that came out, we raised the garden, because there were some big disparities in hight, so this way we could hit two birds with one stone. My brother and brother in law came to help with that. My brother first did some milling, so the grass wouldn't form a solid layer in between the existing soil and the new soil. My brother in law took care of some trees and plant that had to be
removed so Henk could get behind the house to dump the excavated soil. 
We hoped the whole fundation part would be dug up this day, but Marco had to dig a lot deeper than we hoped and there was a lot of rubble in the sand that had to be sifted out first. He only got half way. The garden got covered in a whole new layer of soil completely, so we can start on making a new lawn shortly.
Sunset the next morning // Zonsopkomst de volgende morgen

Zondag hebben we helemaal niks gedaan. Ik heb stof gezogen en de kattenbakken verschoond, omdat ik dat altijd elke dag doe, maar verder Helemaal Niks. Relaxen, lezen, kletsen, beetje tv kijken. Heerlijk!!  Ik heb een paar moeilijke dagen, nouja, weken, achter de rug - fibro vechter in actie! - and heb de afgelopen weken ook weinig gedaan. Ik heb wel de deuren van de kamer geschilderd, dus dat is af. Ze zijn helemaal wit nu. Er moeten nog nieuwe klinken op, maar die moeten we nog uitzoeken. Misschien dat dat volgende week lukt als Henk een paar dagen vrij is.
Maandag was het 2e Paasdag en Henk ook thuis natuurlijk. We hebben alle fotolijsten bij elkaar gehaald die ik in de afgelopen maanden gekocht heb en hebben we een begin gemaakt met de gallerij muur in het trapgat. Alleen zwarte en gouden lijsten op een rode muur.
In een paar lijsten heb ik de litho's gedaan die ik al een poos had liggen en ik vind ze helemaal geweldig! In die hele grote zwarte lijst zit nu een plattegrondtekening van de camping die Henk's ouders hebben gehad in de jaren 70 en waar Henk is opgegroeid. Die heb ik gevonden tussen de spullen van mijn schoonouders toen we daar het huis aan het opruimen waren na mijn schoonmoeders overlijkden, nu al weer bijna drie jaar geleden. Henk wist dit niet - of was het vergeten - en was blij verrast toen ik het hem vorige week liet zien.
De rest van de lijsten zijn nu nog gevuld met gekke kaarten van katjes, maar daar komen binnenkort familie- en vakantie foto's in.
Sunday we did nothing. I vacuumed and cleaned the litterboxes, because I do that every day, but other than that, Not A Thing. Relaxing, reading, talking, watching some tv. I loved it! 
I've had a rough couple of days, weeks actually - fibro fighter in action - and didn't do much the last weeks. I did finish painting the doors in the livingroom. They are all white now. We still have to pick out new handles for the doors, but hopefully we'll get around to that next week. 
Monday was 2nd Easterday - an actual national holiday in the Netherlands - and Henk was home too. We got out all the pictureframes
I've collected over a few weeks time and we made a start on making our own gallery in the stairwell. Only black and gold pictureframes on a red wall....  
In a few frames I placed the lithographs I bought a while back and I think they look gorgeous!! In the big black frame we placed the ground plan of Henk's parents family campground they had in the 70's and where Henk grew up. I found it in a box of pictures when we were clearing out the house of my inlaws when my MIL died, almost three years ago now.    Henk didn't know this and was pleasantly suprised when I showed him last week.
The rest of the frames still have silly cat postcards in them, but they will be filled with family picutes and holiday snaps soon. 
Het lange weekend is weer over, maar voor ons komt er een tweede nog langere achteraan. Henk werkt maar 2 daagjes en heeft vanaf donderdag vrij. Het is zijn verjaardag en ik heb hem dus zo maar weer 4 dagen thuis!  Geen idee nog wat we gaan doen, we hebben nog geen echte plannen, maar we vermaken ons vast wel. Misschien lekker in de tuin aan de gang - als het weer mee werkt - of eindelijk de grote muur in de kamer rood schilderen zodat de kamer écht klaar is.  We zien wel.  Er is nog genoeg te doen.  En wie weet heb ik dan genoeg te vertellen om volgende week wéér een blogje te schrijven.....  Zou dat niet gek zijn?!
The long weekend is over again, but for us there is an ever longer one following.  Henk has to work just two day and this thursday he will be home again. It's his birthday and I will have him home for another 4 days in a row! I really don't know what we will do, we didn't make any plans or something, but I know we'll be fine. Maybe get to work on the garden - when the weather will cooperate a bit - or maybe paint the big wall in livingroom, so that room will be finished finally too. We'll see. There is enough to do. And who knows? Maybe I'll have enough to share to write another blog next week.... How crazy would that be?!

vrijdag 11 maart 2016

Kleine vooruitgang // Small improvements

De hele week al heerlijk zonnig weer - maar als je er op gaat rekenen is het mistig, zoals nu dus - en de belofte van de aankomende lente wordt steeds meer aanwezig. De kou is nog niet geweken, de nachten zijn nog bitter koud, maar de vogels maken me weer wakker, de eerste bomen beginnen al weer blaadjes te tonen en ik begin weer langzaam wat energie te krijgen. Ik hou van de lente!
A whole week of lovely sunny weather - except when you're counting on it, than it's a misty day, like now - and the promiss of spring is getting more real every day. The cold hasn't subsided, the nights are bitter cold still, but the birds are waking me up every morning, the first trees are getting their leaves already and I am regaining my energy back ever so slowly. I love spring!
In huis ben ik vorige week weer voorzichtig begonnen met wat schilderen. Twee deurkozijnen in de kamer kregen hun witte laagje. Deze week hebben twee deuren hun eerste witte laag gekregen en vandaag wil ik twee anderen ook hun eerste witte jasje geven.
Wist je trouwens dat er best nog verschil zit tussen wit en wit? Ja, rare zin, maar het is ongelooflijk zo veel tinten witte verf er te kopen zijn. De eerste die erop kwam was veel te hard, te koud. Nu heb ik een tint wit die net iets warmer is en mooier staat bij de warme kleuren op de muur. Om de verf niet te verspillen doe ik wel de eerste laag met de koude wit en lak ik het af met de warme wit.
I have started painting in small amounts again. Two doorframes in the livingroom got their white coat last week. This week two doors got their first coat of white and today two other doors will get their first coat as well.
Do you know there is a difference between white and white?  Strange sentence, I know, but do you know how many shades of white paint there are? The first I put on the doorframes was way too hard, too cold. Now I've got a shade that's a bit more warm and looks better with the warm colours on the walls. To use up the first can of paint, I am giving everything their first coat with the cold one and finish it with the warm one.
De muur in gang en de bovenste helft van de muur in de kamer moeten nog steeds geschilderd worden in het mooie rood, maar omdat Henk dat moet doen - ik durf niet op een ladder te staan schilderen - blijft dat maar steeds liggen. Hij is op het moment druk met de plek voor de nieuwe schuur klaar te maken voor de bouw en omdat hij alleen de weekenden thuis is, duurt het allemaal gewoon wat langer.
Jammer, maar het is niet anders.
Op de muur in de gang, in het trapgat, wil ik graag allerlei zwarte en gouden lijsten hangen. Ik heb laatst wat schitterende litho's gekocht en het is heel apart zo mooi als die staan in een simpele gouden lijst. Ik had maar 1 grote lijst, dus ik moet er nog wat bij kopen, maar de ene die ik al klaar heb staan om op te hangen vind ik al geweldig!
The wall in the hallway and the upper half of the wall in the livingroom still have to get their coat of red paint, but because Henk will have to do that - I won't go on a ladder that high to paint - it is a job that's put off again and again.  Henk is busy clearing the spot for the new garage for the build and because he's only home in the weekends, everything takes a little longer. Too bad, but not to be helped. 
On the wall in the hallway, in the stairwell, I want to make a collage of black and gold pictureframes with all kinds of pictures and drawings. I recently bought some gorgeous litho's and it's fabulous how it looks in a simple gold frame. I only had one frame, so I'll have to buy a few more, but the one I have ready is already a thing of beauty, if I do say so myself.... 
Ik hoop dat ik binnenkort ook weer wat quilt-energie ga krijgen. Ik zit geregeld op de vide - vooral omdat het daar zo lekker warm is - en dan kijk ik naar mijn mooie atelier wat ik daar nu heb. Ik heb ideeën genoeg, projecten genoeg, stoffen genoeg om me jaren en jaren bezig te houden en toch kan ik die creatieve energie niet forceren. Hoe zou ik dat nu toch eens kunnen aan zwengelen? Gewoon beginnen heb ik al geprobeerd, maar prompt gaat dan alles fout, net of ik niet meer weet hoe het moet ofzo...  Ik word er soms gewoon angstig van dat ik die creatieve geest kwijt ben geraakt!! Met de verhuizing niet mee gekomen? Zijn er mede-quilters die dat herkennen, ook wel eens hebben gehad een periode niks uit hun handen konden krijgen??
I am hoping my quilt-energy will return too soon. I'm sitting on the mezzanine often - mostly because it's so lovely and warm there - and I will look at my wonderful sewingroom I have here. I have ideas, projects and fabrics enough to last me for years on end and still I can't seem to find my creative energy. How can I kick start that again?! I tried just starting somewhere, but instantly everything goes wrong and it's like I don't know how to do it anymore.... I'm sometimes even scared I lost my creative mind, my creativity all together even!!  Got lost with the move or something?  Are there any quilters who can relate? who've had a period that nothing seemed to go right?
Laat die lente maar komen. Ik ben klaar voor nieuwe energie en zonnige dagen, buiten zijn en actiever bezig zijn.
Wat vind jij het fijnste aan de lente??
Let springtime begin. I'm ready for some new energy and sunny days, being outside again and being more active.
What do you love most about spring??

donderdag 3 maart 2016

Scrap Quilt Secrets by Diana D. Knott

Een lieve (blog)vriendin van me, een geweldig vrouw en fantastische quilter/ontwerper/schrijfster welke ik een paar jaar geleden heb ontmoet op de grote Quiltshow in Atlanta, GA, heeft een inspirerend boek geschreven over goede technieken, hints en tips om de beste en meest mooie scrappy quilts te maken.
In de US is het boek al te bestellen, maar hier in Nederland moeten we nog een maandje geduld hebben. (bij Bol.com voor € 25.99 vanaf 7 april a.s.) voor we haar kleurvolle werk kunnen bewonderen.
Voor alle restjes quilt liefhebbers;  Scrap Quilt Secrets door Diana D. Knott
Bezoek ook haar blog op Butterfly Threads om meer over haar te lezen.
A dear (blogger)friend of mine, a wonderful lady and quilter/designer/author I met a few years ago at the Quiltshow in Atlanta, GA, wrote an inspiring book about good techniques, hints and tips to make the best and most wonderful scrappy quilts. 
In the US the book is already available, in the Netherlands we'll have to wait another month before we can admire her colourful work. 
For all you scrap quilt lovers;   Scrap Quilt Secrets by Diana D. Knott
Visit her blog at Butterfly Threads, to learn more about her. 

dinsdag 1 maart 2016

Maart alweer?! // March already?!

Een hele maand (en nog een beetje) is voorbij gegaan zonder ook maar een woord hier geplaatst te hebben. En dat na mijn voornemen juist meer te gaan bloggen weer....
De winter kreeg in februari eindelijk greep op ons kleine landje en dat moet ik dan gelijk bezuren met meer pijn, minder slaap en totale malaise. Hier in het noorden is het ook nog een duidelijk kouder en vooral winderiger dan ons stekkie op de Veluwe.
Niet alleen het bloggen heeft er onder geleden. Ook het schilderen, quilten en algemene leven heeft daar onder te leiden. Er is werkelijk niks uit mijn handen gekomen buiten mijn dagelijkse taken.
A whole month (and a bit) has gone past without even a word written here. And that, after I promissed to write more...
The winter finally got a grip on this small piece of earth in February and I instantly have to pay for that with more pain, less sleep and a totale malaise. Up here in the north of the country it's also evidently colder and more windy than at our former spot in our small country.
Not just the blogging has suffered. Painting our home, quilting and living in general has suffered from it. I really did almost nothing, beside my daily chores.
De afgelopen week begon het op lente te lijken, met dagen vol zon. Alhoewel het nog steeds fris en winderig was doet zo'n zonnetje toch goed. Uit de wind, vlak bij het huis, was het zelfs aangenaam en ik heb zaterdag samen met Henk, mijn broer en mijn neefje, die Henk aan het helpen waren met de plaats voor de schuur boomvrij te maken, lekker buiten koffie gedronken. Gister ben ik zelfs alleen nog even buiten geweest en heb ik eindelijk de ramen eens lekker gezeemd. Dat was nog niet gebeurd sinds we hier wonen....
Last week it almost started to look like Spring was taking over, days filled with sunshine. Eventhough it was still cold and windy, sunshine is always a good thing. Out of the wind, close to the house, it was even nice to be outside. Last saturday I even had a cup of coffee together with Henk, my brother and nephew, who were helping Henk with clearing the spot for the new garage of trees. Yesterday I did that again, alone, and even cleaned the windows on the outside, something I haven't done since we live here....
Helaas, de belofte van lente wordt weer wreed teniet gedaan door de sneeuw die hier nu valt, de walgelijke kou en de voorspelling van meer van dit soort ellende.
Vandaag is de meteorologische lente in gegaan en daar hou ik me maar een beetje aan vast dat het hopelijk snel ook echt lente gaat worden. Een mens moet hoop houden toch?
Tot die tijd blijf ik maar lekker binnen en lees ik, drink sloten thee en ga vroeg naar bed, zodat het maar snel weer morgen is. Gewoon een beetje overwinteren in mijn eigen huis, wachten op betere tijden.
Sadly, the promisse of spring is being terminated as I write this, due to the snow that's falling now and the awfull cold and the forecast of more of this kind of misery coming our way.
Today the meteorological spring started and I will hold on to that, hoping the actual spring will follow soon too. A person has to got something to hold on to.
Untill that time has arrived, I will stay indoors, read, drink lots of tea and go to bed early, just so it will be a new day soon. Hibernating in my own home, waiting for better times.

dinsdag 19 januari 2016

My NEW Creation Station

Ik kan mijn naaimachine weer zien! Het bureau is zowaar leeg en ik heb er een hele nieuwe werktafel bij ook nog!!
Zaterdag zijn Henk en ik samen naar de Ikea geweest (ugh, op záterdag! wat moeten al die mensen daar toch?!) om wat nieuwe maar goedkope kasten te kopen om de vide een wat opgeruimder uiterlijk te geven. Al die verschillende kasten weg - die zet ik wel op marktplaats om weer wat geld terug te verdienen - en één soort kast er voor terug. 
I can see my sewingmachine again! The whole desk is actually empty and I have a whole new workingtable extra too!!
Last saturday Henk and I went to the Ikea together (Ugh, on a saturday! what are all those people doing there?!)  to buy some new but cheap cabinets to make the mezzanine a bit more organized and give it a put-together look. All those different cabinets we had are going on Marketplace (an online market and great for finding good stuff for less) and replaced by cabinets from the same series.
Aan weerskanten onder de schuine kap hebben we de twee enkele kasten liggend geplaatst. Links voor de mozaiekspullen, rechts voor de stofjes en quiltspullen. Hier komen nog deurtjes voor, om de rommel niet in het zicht te hebben.
In het midden van de vide hebben we de twee dubbele modellen ook liggend met de ruggetjes tegen elkaar geplaatst met daarop het blad van een eettafel die we voor 50 euro op marktplaats hebben gescoord en Henk zondagochtend heeft opgehaald hier niet al te ver vandaan. 
De kastjes aan de kamer-kant zijn nu gevuld met de rieten manden die ik al jaren heb en zowaar echt perfect in de kastjes passen. Aan de andere kant hou ik ze open denk ik, maar dat moet ik nog even bekijken. 
On both sides under the sloping roof we put both single cabinets laying down. Left for the mosaic supplies, right side for all the quilt stuff. We have doors for those, but we have to install those later, so all the mess doesn't show. 
In the middle of the space we put the two double cabinets laying down too but with their backs together and on top of those the top of a diningroom table we found on Marketplace for just 50 euro and that Henk picked up sundaymorning not to far from where we live. 
The cabinets on the livingroom-side are filled with wicker baskets which I've had for years and years and miraculously fit perfectly. On the other side I will keep the open for easy access, but maybe I'll change my mind on that later. We'll see. 
Gister had ik eigenlijk de hele vide willen opruimen, maar omdat we dus een druk weekend hebben gehad was ik nogal moe. Ik heb wel een begin gemaakt, maar ga vandaag de klus echt afmaken (hoop ik)  Ik moet nog een klein deel van de muur voor een 2e keer sauzen, maar daar kan ik niet bij tot die dozen zijn opgeruimd. Het meeste is administratie en die wil ik ook gelijk eens goed uitzoeken en opruimen. De quiltvoorraad wil ik ook grondig opruimen en netjes maken, maar dat is een grotere klus en komt nog wel een keer. 
Het begin is er en ik kan weer achter mijn naaimachine als ik dat wil. Nu nog de creatieve energie terug vinden.... maar waar ik die gelaten heb?! 
I was planning on finishing the job of cleaning and de-cluttering the mezzanine yesterday, but because we've had a busy weekend I was rather tired. I did make a beginning, but I hope to finish it today. I also still have to paint part of the wall for the second time, but I can't do that untill the boxes are gone.  Most of it is administration and I want to sift through that and organize it before putting it away. I also want to do that to my fabric stash, but that's a larger job entirely and will have to wait for now.
The beginning of getting the job done is there and I can sew again if I want to. Now I'll have to find my creative energy again.....  but where I put that?! 
 The view from downstairs // Het zicht vanuit de kamer
The view from my sewing machine // Het zicht vanaf mijn naaimachine

donderdag 14 januari 2016

Very slow progress // Zeer langzame vorderingen

De vorige keer dat ik schreef was ook de eerste dag dat ik dan toch in die lang verwachtte maar gehate fibro-flare belandde. Echt helemaal fit ben ik nog steeds niet, maar vandaag moest ik naar een al eerder verzette afspraak. Jammer dat vandaag nou ook net zo'n file-dag op de Nederlandsche Wegen moest zijn. Ik moest naar omgeving Veenendaal, zo'n anderhalf uur rijden, waar ik vanmorgen dus 2 uur en een kwartier over heb gedaan.  Gelukkig was de afspraak flexibel, omdat ze weten dat ik een eindje moet komen, maar toch...
The last time I wrote was also the first day of that so long-awaited but very hated fibro-flare. I'm still not very fit, but today I really hád to go to a already re-scheduled appointment. Too bad it also had to be a traffic-jam-day on the Dutch Roads. I had to go to a place an hour and a half drive away, but finally took me two hours and a quarter to get to. Luckely it was a flexible appointment, because they know I have to drive a while, but still...
Terwijl mijn lieve autootje weer al zijn vloeistofjes verschoont kreeg, kon ik even bijkomen met een lekker bakje chocolademelk en een zelf meegebracht bammetje. Boek erbij en de tijd vliegt voorbij zonder dat je het doorhebt. Met een uur was de auto weer klaar voor de volgende 10.000 km en ik weer bijgetankt voor de volgende rit. Via een meubel-magazijn waar ik een bestelde stoel voor Henk heb opgehaald en een vrachtwagenmodellenzaak om een eveneens besteld model op te halen (ook voor Henk) en ik kon weer huiswaards. Gelukkig zonder files nu, was ik met iets meer dan de geplande 1,5 uur weer thuis.
Vanmorgen om 8.15 vertrokken en om 14.25 weer thuis.  Lang zat zo'n dag, als je al anderhalve week weinig tot niks hebt gedaan.
While my sweet little car got his fluids exchanged, I could revive myself with some hot cocoa and a home made sandwich. Add a book and time flies without me even noticing. Within an hour my baby was ready for another 10.000 km and I was ready for the next part of the day. Via a furniture-stockroom where I picked up a long ago ordered chair for Henk and a truck model shop where Henk ordered a model I could return home again. Luckely without any traffic jams I was home in a little over the planned hour and a half.
This morning I left around 8.15 and I was home at 14.25. Long enough day when you've been in bed for almost ten days.
Helemaal niks heb ik trouwens ook niet gedaan. Vorige week heb ik de wc-ruimte was chiquer gemaakt. Mooi rood is niet lelijk, toch?? Mooie lampjes, een nieuwe spiegel en het is er gelijk veel gezelliger om te zitten.... rusten.
Well, I haven't done nóthing actually. Last week I did paint the toiletroom. A good red isn't ugly, isn't it? New lighting, a new mirror and it's become a cozy place to have a ...  rest. 


Deze week had ik eigenlijk de vide zullen schilderen, maar dat is er nog niet van gekomen, ondanks dat Henk al wel alles voor me aan de kant heeft geschoven. Misschien morgen, als ik vannacht slaap. Zaterdag gaan we naar de Ikea om wat kasten te halen. Het bij elkaar geraapte rommeltje van kasten stoort Henk blijkbaar en hij had het idee om alle kasten te vervangen voor allemaal dezelfde. Van diezelfde kasten gaan we
dan in het midden ook een snij/knip/werktafel maken. Ik had nog steeds het idee dat we ook een zitje daar boven gingen maken - uit het grote raam heb je schitterend uitzicht over de landerijen - maar omdat we daar waarschijnlijk toch nooit gaan zitten, leek Henk het beter daar iets nuttigs mee te doen.  En ik sputter niet tegen natuurlijk!
This week I should have gotten the mezzanine painted, but I haven't yet, eventhough Henk put everything out of the way for me already. Maybe tomorrow, if I'll sleep tonight. 
Saturday we'll be going to the Ikea to get some cabinets for my workspace. All the different cabinets there are irritating Henk and he had the idea to get rid of them all and replace them with all the same cabinets.  With a few of them we will be building a cutting/work table too. I still
was under the impression we would make a little seating area there - from up there you have a great view out the big window over the meadows - but we're probably never going to actually sit there anyway, so Henk thought it would be better to use the space more efficient. You won't hear me complain!

Zoiets wordt het werkeiland /
Something like this work island
Wanneer we met dat project aan de gang gaan zal ik geregeld foto's maken en kunnen jullie zien wat we er van gaan maken en hoe het geworden is natuurlijk.
Ik kan haast niet wachten tot ik weer achter mijn naaimachine kan kruipen. Ik heb al zeker 4 maanden niet meer genaaid of gequilt. Ik vraag me af of ik het nog wel kan...
Tijdens het in en uitpakken ben ik zo veel spullen tegen gekomen waarvan ik vergeten was dat ik ze had, dat mijn hoofd al tijden overloopt van ideeën en projecten waar ik aan wil beginnen.  Nog even geduld hebben.....
When we'll tackle that project I will try to make pictures regularly so you can see how and what we did and ofcourse the end result.
I can hardly wait to get back behind my sewingmachine again. I haven't sewn or quilted for over 4 months. I wonder if I can still can do it.... During all the packing and unpacking I came across so many fabrics and stuff I forgot I had that my head is overflowing with ideas and projects I want to start.  I'll have to be patient a litlle while longer..