zondag 31 juli 2016

Happy Birthday Boys!!!

Vandaag zijn onze oudste twee kattenkinderen jarig.....
14 jaar oud alweer...
Today is the birthday of our two oldest boys....
14 years old again..

Ik hoop dat we nog vele jaren van ze mogen genieten. Gefeliciteerd jongens! 
I hope we can enjoy their company for many years. Happy Birthday Boys!

zondag 10 juli 2016

We komen er wel // Getting there

De zomer wil nog niet erg lukken hier in Nederland he?  En voor eens, vind ik dat niet eens zo erg.
Laat het me uitleggen;
We zijn in de tuin bezig. En daar waar het geen goed idee is om gras te zaaien in de zomer - te heet, te droog, te veel onkruid - hebben we nu het perfecte weer om dat toch te doen. Het is groeizaam weer, zoals de iets oudere generatie een rot-zomer noemt.  Nat, niet echt warm, maar ook niet koud. Perfect tuin-weer dus.
Al heel wat weekenden werk zitten erin, maar vandaag gaan we dan toch eindelijk gras zaaien en kunnen we (hopelijk) die kant van het huis als AF beschouwen.  Henk is nu nog de laatste stukken aan het egaliseren en over een uurtje of twee ga ik er met de strooiwagen overheen.
We zijn er ook wel klaar mee ondertussen, want allemachtig wat een werk was het!
This summer isn't really getting started here in the Netherlands. And for once, I don't really mind that much.  Let me explane;
We're being busy renovating the garden. And although it's normally not to great to sow grass in summertime - too warm, too dry, too much weeds - we're now having the perfect weather to do so. It's growsome weather, like the old fooks call a crappy summer.  Wet, not really warm, but not too cold either. Perfect for gardens.
We've been busy for quite some weekends now, but today will be the day we're going to sow the grass and consider the garden-side of the house ready!!  Henk is raking the last piece as we speak and in an hour or two I will doing the sowing.
We're rather glad we came to this, because we were really fed up with this, to be honest. 

De makelaar-foto's van toen we het vorig jaar kochten;
The real estate pictures of when we bought this last year;


De foto's van tussendoor;
Pictures from the stages in between;


 * Hier zie je links dat de kleine voortuin nog apart is van de grote tuin.  De volgende foto's laten de doorgang zien die we nu gecreeerd hebben om het bij elkaar te trekken in één geheel.
* On the left you can see the small front garden is still seperate of the big yard. The next pictures show the opening we created to pull it all together to be one big garden.

En vandaag zijn we zo ver gekomen;
And today we got to this point;
 De voortuin in bloei.//The frontgarden in bloom.
Met mijn rug nu naar de voortuin. // Here with my back to the frontgarden
Dit zie ik vanuit het huis // This is what I see from the house
 Waar de vuurplaats komt // Where the firepit wil come

Deze foto's achter elkaar is zo'n 200 graden om me heen genomen, met mijn rug naar de heg.
These pictures are about a 200 degrees around me, with my back to the hedge. 

En nu ..... gaan we zaaien!!! //And now.... where gonna sow!!!

dinsdag 14 juni 2016

Busy, busy, busy // Druk, druk, druk.

Wel, de garage is klaar. Al een poosje hoor, maar heb nog geen tijd gehad dit eerder te melden.
De (elektrische) deuren zitten erin en nu moet die oprit dus nog aangelegd. We zijn alleen de weekenden zo druk dat het er nog niet van komt voorlopig. Dus kan de auto nog niet naar binnen, want het hoogteverschil is nog te veel.
Ook de andere kant van het huis - de tuin dan welteverstaan - is nog niks verder gekomen en moeten we feitelijk weer opnieuw beginnen. Het onkruid staat knie-hoog en de grond is al weer veel te hard en rommelig.
Misschien dat binnenkort Henk een paar dagen vrij neemt zodat we eens even door kunnen gaan en dat gras gezaaid kunnen krijgen. Een weekend is gewoon net te kort daarvoor met al het werk er omheen en de oppervlakte die we hebben.
Well, the garage is done. Has been for a while now, but hadn't had the time to write about it.
The electric doors are installed and now it's time to put a good driveway in. We're just so busy in the weekends that we won't get around to do that yet. So the car can't go inside yet, because the difference in hight is too much. 
The other side of the house - the garden actually - is also just the same mess it was and I think we can start all over from scratch again.  The weeds are knee high and the ground is so hard and messy again.
Maybe Henk can take a few days off work so we can stay on the job and get that darn grass in. A weekend is just not long enough to get all the work done with the size of the plot.

Ondertussen ziet het er vanaf de achterkant wel heel mooi uit nu.
Meanwhile it's looking great seen from the back of the house.

vrijdag 27 mei 2016

Fotoverslag Bouw // Photo report Build

Dinsdagochtend om 7 uur begonnen de beste mannen met het bouwen van de schuur. 
Tuesday morning around 7 am the great guys started to build our garage.
 Anderhalf uur later stond de hele onderkant al. Hier plaatsen ze het laatste balkje.
One and a half hour later the bottom part stood. Here they are placing the last beam. Voor de lunch stonden de dakspanten ook en begonnen ze aan de zoldervloer.
Before lunch the roof construction stood too and they started the floor of the attic.


 Na de eerste dag was het grootste deel klaar.  Bram heeft alles goed in de gaten gehouden.
After day one the biggest part was done. Bram kept a close look on all of it.
 Woensdagmiddag lag het dak er helemaal op en was het een kwestie van details afwerken.
Wednesday afternoon the roof was on and was it just a matter of details to be worked out.  

Het eindresultaat // The endresult;
De deuren komen helaas volgende week pas, die hebben ze een beetje te laat besteld.
Maarrrr....  we hebben weer een schuur!!!   Nu nog een oprit, want het hoogteverschil is te hoog om nu met de auto's in de schuur te komen. Hopelijk kunnen we daar ook snel mee aan de gang.
Is het geen plaatje?!
The doors will be placed next week unfortunally, they ordered them a bit too late.
Buttttt.....  we are having a garage again!!!  Now all we need is a driveway up to the garage, so the cars can get in. Hopefully we'll get started on that soon too.
Isn't it a gorgeous garage? 

vrijdag 20 mei 2016

Eerste bouw-week // First build-week

De avond 'voor' / The evening 'before' 
Zo, het is weer vrijdag en de eerste week (vier dagen) met de garagebouwers zit er weer op.  De fundering ligt, de vloer is gestort en het basis-muurtje is gemetseld. Het lijkt niet veel, maar het is het belangrijkste werk voor het nieuwe gebouw.
Well, it's friday again and the first week (four days actually) with the builders is a fact. The foundation is put in, the concrete floor is layed out and the base wall is masoned. It may not look like much, but it's the most important part of the new build.
Na de eerste dag // After the first day
De mannen zijn aardig en hardwerkend en ik probeer ze zo goed mogelijk te verzorgen met koffie en koekjes, wat fris in de middag en aandacht voor hun werk. Volgende week volgt het 2e deel en komt het houten gedeelte erop.
En dan kan de Dodge eindelijk weer lekker binnen staan. Droog en vooral schoon blijven!
The men are kind and hardworking and I try to care for them as good as I can with coffee and cookies, some soft drinks in the afternoon and attention to their work. Next week will be part two and the wood part of the garage will go on.

Na de tweede dag // After the second day
Na twee dagen metselen // After two days of masonry
Eerst weekend nu. Over een paar uurtjes komt mijn lief weer thuis. Geen echte plannen, maar we zullen wel weer in de tuin te vinden zijn denk ik.
Jullie ook een fijn weekend en kom volgende week maar weer langs voor het eindresultaat van onze nieuwe schuur!
But first, weekend. In a couple of hours my love will return home. We don't have real plans for the weekend, but I guess we will spend most of it in the garden.
Y'all have a great weekend too and join me here next week for the next update and endresult of the new garage!