vrijdag 31 juli 2015

My boys' birthday!!!

ARIE
Hieperdepiep..... HOERAAAA!!!
Vandaag zijn Arie en Bram jarig - ze zijn volle broers - en worden ze al weer 13 jaar!!!
Ik heb nog geen cadeautje, maar (niet verder vertellen nog) ik ga vanmiddag een paar nieuwe catnip-muizen halen voor ze. Altijd goed voor een paar gekke uurtjes.
BRAM
Hiphiphip...... HOORAAAAYYYY!!!
Today is Arie and Bram their birthday - they are full brothers - and turned a whopping 13 years!!!
I haven't gotten them a present yet, but (don't tell them) this afternoon I will buy them some new catnip mouses. Always good for a few crazy hours.


Gefeliciteerd lieve jongens. Ik hou heel veel van jullie en hoop nog vele jaren samen te zijn! 
Happy Birthday Boys. I love you both very much and hope we'll be together for many more years!

donderdag 16 juli 2015

Slapeloze nachten // Sleepless nights

De meeste vaste bezoekers van mijn blog weten wel dat ik niet de beste slaper ben. Verre van dat! In een week slaap ik misschien 1 nacht meer dan 5 uur, meestal veel minder. Tegenwoordig neem ik gewoon standaard 1 x per week een slaappil, zodat ik regelmatig bij kan tanken.
Dit is al 15 jaar zo en het is me altijd gezegd dat dit een vrij "normaal" bijverschijnsel is van Fibromyalgie.
Na jaren aanmodderen heb ik een paar maanden terug gewoon eens geinformeerd of ik toch onderzocht kan worden, gewoon, om te zien of er toch misschien wel wat aan te doen is. Mijn kwaliteit van leven gaat steeds verder achteruit en altijd als een halve zombie door het leven moeten begint steeds meer en vaker zijn tol te eisen.
Most visitors of my blog know already I'm not a very good sleeper. On the contrary! In a weeks time I get about one night more than 5 hours of sleep, mostly far less though. Nowadays I usually take a sleepingpill once a week, just so I can get some sleep anyway.
This is been going on for about 15 years and I've always been told this is a "normal" side effect of Fibromyalgia.
After years of struggling with this I informed about getting tested anyway, just to see if there's anything they can do about this. My quality of life is getting less with the month and always walking through life like half a zombie is getting worse and worse.
ActiWatch
In april kreeg ik wat info, twee vragenlijsten en een slaapdagboek, welke ik trouw heb ingevuld. Twee weken bijhouden hoe, hoelang en hoe goed ik slaap en alle info er omheen.
Vorige week ging ik dan eindelijk op gesprek bij de neuroloog van het slaap/waak instituut. Het was wel duidelijk voor hen dat ik inderdaad erge slaapprobelemen heb (duuhhh) en dat ze me graag zouden willen proberen te helpen.  Ik kreeg gelijk een ActiWatch mee - een soort horloge-achtig ding om mijn pols die mijn active en rust periodes meet en de licht-intensiteit meet waarin ik leef.
Foto in brochure of somnografie
Picture in brochure about somnograph
Last april I got some info, two questionaires and a sleeping diary, which I scrupulously filled out.
Two weeks of keeping score on how, how often and how good I slept and all the info concerning that.  Last week I finally got an interview with the neurologist of the Sleep/Wake Centre. It was very clear to them I had a real bad case of sleeping issues (duuuuhhh) and that would love to try to help me. 
I instantly got an ActiWatch on - a watch kind of thing that messures my active and inactive periods and the light intensity I was in.
De realiteit; vol draden en kastjes.
Reality; full of wires and boxes.
En gister mocht ik dan komen om me aan te laten sluiten voor een Polysomnografie. Een complete set van electroden die zo'n beetje alle functies registreren.  Voor 24 uur.
Nou, maar goed ook dat het "maar" 24 uur is, want echt aangenaam is het niet! Een stuk of tig electroden op je hoofd gekleid, op mijn kin, in mijn nek, adembanden om borst en buik en electroden op mijn benen. 's Nachts voor het slapen gaan ook nog een neus-meet-instrument (hoe je ademhaalt) en een saturatiemeter op mijn vinger (zuurstof in je bloed meten).  Een heel spektakel en voor het naar bed gaan dacht ik niet één oog dicht te zullen doen.
Realiteit; electroden vastgezet met KLEI
Reality; electrodes fastened with CLAY
And yesterday I got to come over and let them put a whole array of electrodes on me so they could make a Polysomnogram of me - a messurement of all my body functions for 24 hours.
Well, a good thing it's "just" for 24 hours, because it's not very pleasurable! A lot of electrodes on my head, face, chin, neck, breast, breathing bands around my chest and stomach and some more electrodes on my legs.  Before I went to bed last night I also had to install a breathing sonsor beneath my nose (to see how I breath) and a saturation sensor (messuring oxygen in your blood)  on my index finger.  Quite the spectacle and before going to bed I didn't think I would sleep for a minute!
Toch, gek genoeg, heb ik ongeveer 2 x 2 uur geslapen, dus dat valt me niks tegen. Ze hadden gezegd dat zelfs bij 2 uur slaap ze al heel veel info konden krijgen over de aard van de problemen.
Ik zit nog steeds aangesloten op het hele geval, ik mag over een uurtje ofzo weer in de auto stappen om de boel eraf te laten halen. Blij toe, want veel langer had van mij echt niet gehoeven!
En nu maar hopen dat ze inderdaad een goed aanwijsbare reden kunnen vinden voor mijn slaapproblemen en hopelijk een passende oplossing kunnen bieden.
Wordt vervolgd!
Strangely enough I did get some sleep, 2 times 2 hours orso, so not to bad. They told me that even with only 2 hours of sleep they could read al lot of information from it and about the type of problem I am having.
I'm still connected to all of this stuff, but in an hour or so I can get in the car again to get all of this removed. Glad to too, because I couldn't put op with all of this for very much longer!
And now I will be hoping they can find what's wrong with me and maybe even give me a solution to my sleeping problems too! 
To be continued!

zondag 5 juli 2015

Zomer // Summertime

Lekker loungen op het gras. Dirk ligt ook graag onder het kleed.
Lounging on the grass. Dirk loves to lay under blankets. 
 Cees moet eerst even snuffelen of het wel goed genoeg ruikt om te liggen.
Cees first has to sniff around if it smells good enough to lay on.
 "I've got your back, bro."
 "Dit is heerlijk!!"
"This is heaven!!"
 Een heel relaxed Brammetje.
A very relaxed Bram.
Arie verkiest de harde houtsnippers boven het kleed... Gekke jongen.
Arie prefers the hard woodchips over the soft blanket... Silly boy.
 Cees helpt Henk lezen......
Cees is helping Henk to read....
 ... en Dirk helpt mij....
.....and Dirk is helping me....
 "Dit is een heel interessante reportage baas..."
"This is a very interresting piece, boss..."
Dirk geniet met volle teugen van dit familie-moment.
Dirk is loving every bit of this family moment.
En nog even spelen met de baas zijn ketting is altijd feest! 
And playing around with the boss his necklace is always a blast! 

vrijdag 19 juni 2015

Positief nieuws // Positif news

Just a funny pic. // Gewoon grappig
Hoe dingen in een week tijd kunnen veranderen he?!
Vorige week kregen we een telefoontje van onze makelaar dat de mensen die vorig jaar al zijn wezen kijken ons huis toch niet konden vergeten, zich bedacht hebben en nu toch hun huis te koop hebben gezet met als doel ons huis te kunnen kopen!!!
Maandagavond belde hij weer; nieuwe kijkers over twee dagen al!
Toen hij die bewuste dag binnen kwam melde hij gelijk dat de week erop nóg een stel komt kijken!
How things can change in just a week's time.
Last week we got a call from our real estate broker about a couple that had a viewing last year. They couldn't get our house out of their heads, changed their minds and put their own house for sale with the goal to buy our house once their own is sold!!!
Monday evening he called again; new viewers in two days time!
When he came in to the door he reported another viewing for the next week!!
Zo heb je in een jaar tijd bijna geen kijkers, naar in een week tijd 3 x goed nieuws!!!
De mensen die woensdag zijn wezen kijken zijn ook erg positief. Zij willen graag ook een slaapkamer beneden en hopen dat in onze grote garage te kunnen realiseren. Zij gaan met een aannemer of architect overleggen en nemen dan weer contact op....
One day you haven't had a viewing in a year and next you know you're having three times good news! 
The people from last wednesday were very positif too. They want a bedroom downstairs and are planning on realising this in our very large garage. They are going to consult an architect or builder and will come back to us for more....
Door al deze ontwikkelingen is mijn stressniveau radicaal gedaald en heb ik vannacht een hoop slaap ingehaald. Ik ging al om 7 uur naar bed - ik kon mijn ogen niet meer open houden - en ben om 10 uur die avond en 5 uur 's ochtends even wakker geweest voor een sanitaire pauze en werd vanmorgen om half 11 pas weer wakker!!!!  En ook alleen maar omdat de katten liepen te klieren, anders was ik nog wel even door gegaan denk ik.....
Because of all these positif developments my stress level is radically reduced and this last night I caught up on a lot of sleep. I went to bed around 7 - I couldn't keep my eyes open anymore - and only woke up two times for a sanitary break and woke up this morning around half past 10!!!!  And only because the cats were having a ball on my bed, otherwise I would have slept still....


Zou het dan toch allemaal nog wel goed komen?!
Could it all still turn out all right ?!

Ohja, dit is het creatieve momentje van vorige week, welke ik jullie nog beloofd had. Ik heb het gemaakt en cadeau gegeven aan een lief stel welke vorige week getrouwd zijn. Ze waren er erg blij mee!
Oh yes, this is the creative moment of last week, which I had promised to show you. I've made and given it as a gift to a sweet couple that got married last week. They were very happy with it!

zondag 14 juni 2015

Teken van leven // Sign of life

Ja hoor, ik leef nog hoor!!!
Er is gewoon niet veel te vertellen, dat is alles. Op gezondheid-, huis-, en weer-gebied gaat het gewoon allemaal niet zoals ik graag zou willen, dus verveel ik jullie maar niet met mopperen over dingen die ik toch niet kan veranderen.
Met de katjes, mijn kerel en onze tuin gaat het prima en dat is al heel wat toch?
De combinatie katjes-tuin is nog wat gespannen, maar dat komt ook wel goed.
Yes, I'm still alive!!!
I just hadn't much to share or tell, that's all. Everything health-, home- and weather-wise it's just not going like I would like it to, so I didn't want to bore you with grumping around about things I can't change anyway.
The furry kids, my hubby and our garden are just fine though. That's something. The combination cats / garden is a bit tense though, but I think that will turn out fine too.
Vorige week mochten de heertjes voor het eerst op het gras. Eindelijk weer es een warme dag waarbij de tuindeuren open konden en daar gingen ze. Arie en Bram waren snel genoeg gewend aan dat rare groene spul en gebrek aan verstopplaatsjes. Cees en Dirk waren een heel andere mening toegedaan. Cees weigert ronduit om op het gras te lopen en Dirk probeert de zandstrook tussen gras en schutting vooral te gebruiken, maar is eigenlijk net te smal voor zijn volle figuur. Het resultaat is een zwaar sjagerijnige kat die na  elke stap in het gras zijn poten uitschud....  Niet erg lief van mij dat ik daar heel hard om moet lachen.
Je ziet het donderwolkje boven zijn hoofd zowat! // You can almost see the
thundercloud above his head, can't you?! 
Last week my furry babies got to go outside on the grass for the first time. We finally had a wonderful-weather-day and the gardendoors were thrown wide open. Arie and Bram were used to that strange green stuff and lack of hidingplaces fast enough. Cees and Dirk had a completely different opinion. Cees outright refuses to walk on the grass and Dirk is trying to walk only on the strip of dirt between the fence and the grass, but that's too small for his full figured body. The result is a very grumpy kitty that shakes his paws after every step he takes. Not so nice of me to be laughing my head off because of him.

Bram ziet een dikke vogel // Bram sees a fat bird
Helaas wil het warme weer maar niet aanhouden. Elke keer 1 of 2 dagen heerlijk weer om daarna weer met een trui aan binnen te moeten blijven. Ik ben hard toe aan echt zomerweer, dus mijn humeur wordt er niet echt beter op.
Hierdoor heb ik ook niet veel energie of zin om veel te ondernemen. De naaimachine staat al weer een flinke poos stil - terwijl de tijd naar Ronja haar verjaardag steeds korter wordt - en ook andere creatieve ondernemingen stranden voor ze tot uitvoering komen.
Ik heb de afgelopen weken eigenlijk maar een paar creatieve dagen gehad, maar het resultaat kan ik nog niet laten zien. Het is gemaakt als cadeau en ik wil niet dat de ontvanger het al ziet. Daar moet je nog even op wachten dus.
Unfortunatly the warm weather just won't hold. Every time we have just one or two days of wonderful warm glorious weather, just to be sitting inside with a sweater the day after. I'm so desperatly in need of summer that my mood isn't much improving because of it.  I don't feel like doing much, having no energy or good spirit to undertake much. The sewingmachine is been sitting there for weeks now - while the time to Ronja's birthday is getting shorter by the day - and all other creative undertakings are cut short before I can start or finish anything.
I've had only one or two creative days in the last weeks, but I can't show the result of that, because it's meant as a gift and I don't want the recipient to see it already. You'll have to wait a little while longer.
Verder? Niet veel.... Niks eigenlijk. Geen vakantieplannen, geen vooruitzicht op kopers of een verhuizing in de nabije toekomst en geen schokkende gebeurtenissen in het vooruitzicht.
Dus, nu ben je weer op de hoogte. Ik hoop dat jij een spannender leven hebt.
Tot volgende maand dan maar?
Furthermore? Not much .... Nothing really. No vacations, no opportunity for buyers or a move in the near future and no shocking events in prospect.
So, now you're all caught up. I do hope you are having a bit more exitement in your life.
Until next month then?!

maandag 25 mei 2015

Weer een echte tuin.// A real garden again.

Het heeft even geduurd, maar zaterdag heeft Henk met goede hulp van een lieve collega het gras in onze tuin geplaatst. Wat een totaal andere tuin is het nu.
Ik ben erg blij met het resultaat. Morgen of dinsdag maak ik mooie foto's voor de makelaar en misschien is dat net het stukje wat een potentiële koper nodig heeft om dan eindelijk eens langs te komen.....
It took a good while, but last saturday Henk and a dear colleague of his put in the grass in our back garden. What a completly different garden it is now.
I;m very happy with the final result. Tomorrow or the day after I will take some good pictures for the real estate broker and hopefully it's just the last bit that a potential buyer needs to decide to come look at our house....


Ja, dit deel is nog steeds een beetje een zooitje, maar dat gaan we volgende week opruimen. Op de foto's zie je dat gelukkig niet.
Well, this part of the garden is still a bit of a mess, but we'll clean it up next week. On the pictures it's not something that shows luckely.
Gezien vanuit het dakraam van de kleine slaapkamer. Toch best een flinke tuin. 
Seen from the skylight in the small bedroom. Still a reasonable garden.