maandag 14 april 2014

Nachtelijke overdenkingen // Nightly contemplations

Middernacht. Alleen beneden. Wéér niet kunnen slapen. Dit keer weer ik alleen voor de verandering waar het van komt dat ik niet slapen kan.
Na jaren van hopen en twijfelen, verdriet en pijn over het feit dat ik nooit moeder zal worden, kan het zomaar ineens weer zó heftig aanwezig zijn, dat ik er zelf van sta te kijken.
Vanmiddag hebben we kennis gemaakt met de nieuwe, net een paar uur oude dochter van Henk zijn beste maatje.
Midnight. Alone downstairs. Can't sleep agaín. This time only I know what's keeping me wide awake though.
After years of hoping and doubting, sadness and pain over the fact that I will never be a mother, sometimes it can suddenly hit me like a ton of bricks, that I'm suprised by it myself even.
This afternoon we met the new, just a few hours old daughter of Henks' best friend.
Het hoort erbij dat voor anderen het geluk van ouders worden wél is weggelegd en ik daar niet aan kan ontkomen, maar de keren dat het zo dichtbij komt doet het me toch elke keer weer meer pijn dan ik verwachtte. Waarom is dat??  Ik ben heel blij voor hen, gun het ze van harte, maar altijd blijft die, soms verlammende en overheersende, jaloezie zijn kop opsteken.
Ik probeer het te onderdrukken, te negeren, te ontkennen, maar feit blijft dat het gewoon zeer doet.
It's a part of life that the fortune of becoming parents is something others dó get to enjoy and I can't run away from that, but the times it's so close to home it hurts me more than I expected every time again. Why is that?! I'm really happy for them, wholeheartedly happy for them, but there is always that, sometimes paralyzing and all consuming, jealousy rearing its ugly head.
I try to suppress it, ignore it, deny it, but the fact remains that it just hurts.
Over een paar dagen is dat wel weer over hoor, maak je geen zorgen dat ik weer terug val in een depressie ofzo, maar voor nu ben ik weer even terug geworpen in het verdriet en gevoel van eenzaamheid wat al bijna 18 jaar mijn leven tekent, mij veranderd heeft en altijd een plek zal houden; het verlangen naar een kind, een gezin, een toekomst om naar uit te kijken.
Kinderen heb je voor je leven, maar dat geldt ook voor ongewenst kinderloos zijn.
In a few days time this feeling will have died down again, don't worry I will fall into a depression or anything, but for now I've been thrown back into the sadness and feeling of loneliness that's marked my life for almost 18 years now, changed me for ever and always be a part of me; the longing for a child, a family, a future to look forward to.
Children are for life, but also is unwanted childlessness.

vrijdag 11 april 2014

Another painting-week // Nog zo'n verf-week

Ja, je kunt gewoon het blogje van vorige week opnieuw lezen, want ook deze afgelopen week heb ik voornamelijk mijn tijd en energie gestoken in het huis van mijn broertje. Het schiet lekker op allemaal, de benedenverdieping is bijna klaar. Maandag nog de twee laatste deuren één keer in de verf en dan kan daar de vloer gelegd worden. Ik ga dan door naar boven, waar alle kozijnen en deuren nog een laagje verf nodig hebben en daarna kan ook daar gesausd worden en de vloeren erin.
Met een beetje geluk gaat broertje-lief over een week of anderhalf helemaal over in zijn eigen stulpje!
Well, you can just as easy read last weeks post again, for this week too all my time and energy went in painting in my brother's home. It's coming along rather well now, downstairs we are almost done painting now. Monday I'm going to paint the last two doors for the second time and than the new floor can be laid there. I will continue painting upstairs, where all the door- and windowframes and doors just need one more coat of paint before the walls can be painted and the floors laid too.
With a little bit of luck and a lot of work, my little bro will be moving in within the next 10 days!!
Nu ik weer zo veel aan het schilderen ben, begint het bij mij ook weer te kriebelen om ergens in huis een ander kleurtje erop te kliederen....  Niet aan Henk vertellen hoor, want die krijgt een rol-beroerte!!  Ik ga dat trouwens toch niet doen, want we hebben plannen (ik al verder in mijn hoofd dan Henk echter) om ons huis te koop te zetten en hopelijk snel te kunnen verhuizen. Nu dingen gaan schilderen is dus niet handig. Of misschien toch??!
Now that I'm paining again this much, it is starting to itch within me to paint something in our own home too... Don't tell Henk, 'cause he will have a hissy fit if  he finds out!!  I wouldn't do it any way, because we are contemplating (I do a bit more than Henk) to put our house up for sale and hopefully are able to move as soon as possible. So, painting walls isn't the most clever thing to do now. Or is it??!
Vaste bezoekers van dit blog hebben al de nodige foto's van ons huis gezien en weten dus dat we erg van kleur houden. Donkerrood, oranje en geel zijn de muurkleuren in ons huis! Best heftig, maar ik vind het - zelf nu, na 10 jaar - nog steeds mooi. Mijn zorg is echter dat potentiële kopers niet zo goed door al die kleuren heen kunnen kijken en alleen maar een hoop werk zien.
Regular visitors of my blog have seen several pictures of our home already and know we like colour very much. Cardinal red, orange and yellow are the colours of our walls downstairs! Quite bold, but we love it - even after having it like this for over 10 years. My concern however is that potential buyers won't be able to see beyond the colours and only see lots of work.
Op onze slaapkamers hadden we deze kleuren ook, met zelfs een donkeroranje naast het donkerrood, maar een paar jaar terug heb ik toch de muren een wat neutralere zacht gele laag verf gegeven. Dat was een goede keus, want het maakte het er echt veel kalmer en zachter van. Dus misschien is het slim om dit ook beneden te doen.
Eerst maar es het huis van mijn broer ingekleurd krijgen....
In our bedroom we had the same colours too, even darker orange with the dark red, but a few years back I did paint the walls a softer yellow. That was a good decision, because it made the room so much more calm and relaxing. So, maybe it is a good idea to do this downstairs too.
First get my brothers' home coloured in though.....

vrijdag 4 april 2014

Painting away // Lekker verven

Had ik hier al verteld dat mijn kleine grote broer eindelijk op zichzelf gaat wonen trouwens???   Jaaaa, het is echt waar!!  Mag ook wel, hij wordt eind deze maand 32 jaar en onze ouders kunnen nu eindelijk hun laatste kind het huis uitzetten. Eindelijk het huis voor zichzelf na 37 jaar huwelijk mag dan ook wel eens he?!
Nouja, hoe dan ook, broer gaat dus uit huis, maar voor het zo ver is moet er natuurlijk van alles gebeuren. Voornamelijk verven natuurlijk en hij heeft het grote geluk dat hij drie grote zussen heeft, elk zonder baan en meer dan genoeg tijd en alle drie goed in schilderen ook nog!!
Did I tell you that my big little brother will finally move out of our parents home??? Yesssss, it's really true!! It's about time, he will be turning 32 years old end of this month and our parents can finally put their last child out of their home. Finally get the house to their selfs for the first time in 37 years of marriage is about time.
Well, how ever, brother is getting his own home, but before he can move in there has to be a lot of work to done first. Mainly a lot of painting and isn't he the lucky guy with three older sisters, all without a job and enough time and all rather good in painting too!!?
Woensdag en vandaag zijn we dus met ons drieën aan het schilderen geweest en dat is best gezellig. Hier en daar wel es lastig met drie vrouwen in een gang met pas geverfde kozijnen en deuren - we hebben vanmiddag meerdere keren een paar stukjes over moeten doen - maar het is geen vervelend werk vind ik.
Vandaag zijn we een eind gekomen en kunnen we volgende week beginnen met de muren. Als dan de kamer klaar is kunnen wij verder met de boven verdieping en kunnen de kerels beneden verder met de vloer leggen.
Wednesday and today we've been painting there with the three of us and it was rather nice too. Here and there it gives some troubles with three women in one hallway with all the trimmings and doors painted - we had to re-paint surtain parts multiple times again because of bumping in to the fresh paint - but it's fun to do I think.  We came a long way today and can begin with the walls next week. When the living room is done we can go on up stairs and the guys can start laying the floor downstairs.
Big sis with baby brother in her arms, little sis and me...
Grote zus met kleine broer in haar armen, kleine zus en ik....
Tot hij daar nog niet woont blijf ik elke week een paar dagen daar aan het werk en daardoor kom ik thuis niet al te veel aan dingen toe, omdat ik de dagen dat ik niet in zijn huis bezig ben rust hou om weer te herstellen. Kort gezegd; ik doe geen mieter meer .....
Maakt niks uit, komt wel weer. Ik heb de laatste maanden zo veel naaiwerk in opdracht gehad, dat ik daar ook best even een pauze van kan gebruiken. Zo gauw al het schilderwerk klaar is kan ik weinig meer helpen, dus dan kom ik wel weer aan mijn eigen dingen toe.
During the time he is not living there yet I will be going over there for several days in the week to work there and because of that I don't do too much here at home. The days I'm not there painting, I have to rest to give my body the time to recover.  To go short; I'm not doing anything here....
Doesn't matter, it will change again too. I have done so much sewing the last couple of months, that I can use a bit of a brake from that. As soon as the painting is done I can't help with anything else I guess, so than my own things will get its turn again.
Nu eerst weekend houden. De plannen die we hadden - naar een quiltshow gaan - heb ik maar uit mijn hoofd gezet. Ik ben nog steeds niet helemaal hersteld van vorige week en na een dag schilderen vandaag heb ik ook de puf weer aardig op, dus ik hou me dit weekend maar es even rustig.  Ik word nog eens verstandig op mijn oude dag.....
Fijn weekend allemaal!!
For now, we'll have a weekend first. The plans we had - going to a big quiltshow - I decided to not go this time. I'm still not completly recovered from last week and after painting a bit too long today my energy is drained, so I will have to take a break from everything this weekend.  I'm getting rather wise at my old age...
Have a great weekend y'all!!

dinsdag 1 april 2014

Vacation-mode // Vakantie-stand

Vandaag heb ik even een "Niks-Dag" in gelast, omdat ik in de laatste dagen veel heb gedaan en bek-af was (ben). Vrijdag de hele dag op sjouw, zaterdag de hele dag verrekken van de pijn en zondag de halve dag visite voor Henk's verjaardag terwijl ik nog steeds erg veel pijn had en maandag ook de hele dag bezig met Henk nog een dag vrij en thuis....  Ja, een dagje Niks was echt even nodig.
Today I took a "Nothing-Day" for myself, because I have done way too much the last couple of days and I was (am) really dog tired. Been away the whole friday with lots of walking, been in lots of pain all saturday and sunday had lots of visitors for Henks' birthday while still in pain and even monday I did all kind of things with Henk still off work and at home...  Yes, I really needed a day with Nothing.... 
Alhoewel het nog 74 dagen duurt voor we op vakantie gaan, is er nog zat te plannen en te regelen voor die tijd. Ook uitzoeken wat we allemaal echt Moeten zien is belangrijk, want het is me in het verleden te vaak gebeurd dat ik achteraf allerlei dingen tegen kwam die ik wel had willen zien toen we daar waren. Het eerste wat ik vandaag heb gedaan is een reservering maken voor een tour door de Antelope Canyon bij Page, Utah. Je mag daar alleen onder begeleiding komen van de Navajo, omdat het gebied en Nat. Park van hen is. Omdat het daar ook erg druk is schijnbaar is het beter om van te voren te reserveren om op een 'goed' tijdstip te kunnen gaan. Dus, geregeld!!
Ik zou daar ook nog wel een boottour over Lake Powell willen maken, maar dat moet ik nog even met Henk overleggen. Er is daar nog meer te zien en we hebben maar 1 dag in Page, dus moeten we keuzes maken.
Rainbow Bridge

Allthough it's still 74 days before we leave for holiday, there are all kind of things I still have to plan and do before we go. I really need to read as much as possible about the regions we will be seeing and all there is to see and do, because in last years I've seen too much things afterwards I wanted to see when we were there. 
The first thing I did today was making a reservation for a guided tour through Antelope Canyon near Page Utah. You are only allowed there with a guide of the Navajo tribe, because it's their land and Nat. Park. Also it's said to be very crowded there, so I wanted to make sure we would have a spot on a good time to see the caves and canyons. So, arranged!
I would really love to make a boat tour on Lake Powell, but that's something I have to discuss with Henk. There are so many things to see there, that we will have to decide what to see and do in the one day in Page.
Lake Powell
De route van Moab naar Page is te lang om in één keer te rijden, dus plan ik daar een tussenstop in. De regio is daar echter niet zo dik bevolkt dus zijn er ook niet veel keuzes in hotels of motels. Vandaar dat ik die vandaag ook maar geboekt heb, om niet naast het net te vissen als we daar zijn. In Hatch Utah, heb ik een klein motelletje gevonden en maar geboekt ook. Voor 55 dollar (zo'n €40) kan je niet veel verkeerd doen....
The route from Moab to Page is too long to do in one go, so I've planned a stopover half way down. That region isn't very heavely populated, so the choice in motels is also very limited. That's why I booked us a motel in Hatch, Utah, just to be on the safe side. For only 55 dollar you can't go very wrong I think....
In mijn geliefde Sedona (ik zou daar best willen wonen...) zijn we dit jaar vier, Ja, VIER dagen!!  Natuurlijk gaan we weer een ochtend of dag terreinrijden daar, maar er zijn vast nog veel meer dingen te zien en te doen. Ik wil graag pootjebaden in Oak Creek, waar je altijd van die leuke foto's van ziet daar en ook een Vortex-punt zou ik graag willen bezoeken om op te mediteren en de energie te voelen. Het schijnt erg bijzonder te zijn als je daar gevoelig voor bent (wat ik blijkbaar ben....)  Ik moet nog veel meer lezen over de regio, dus er komen vast nog dingen bij.
Verder wil ik ook over Phoenix meer lezen, want daar hoop ik toch ook nog wel een volle dag door te brengen voor we weer naar huis moeten, maar daar wil ik nog even niet over denken hoor.
Ik heb nog wel wat meer van deze Niks-dagen nodig denk ik.....
In my beloved Sedona (how I would love to live there...) we will be for four, yes, FOUR days!! Of course we will be going off roading for a morning or whole day, but I bet there are much more wonderful things to do there. I would love to have my bare feet in Oak Creek, where you always see those fun pictures of and I would love to visit a real Vortex-point to meditate. It's said to be a unique experience when you're sensitive for these kind of things (which I seem to be...). I have to do a lot of reading about this region, so I'm sure there will be lots more to see and do.
Furthermore I need to do some reading about Phoenix and visinity, because we are there for a day and a half too, before we will go home again, but that's something I don't want to think about yet....
I think I need some more Nothing-kind of days....

maandag 31 maart 2014

Happy Birthday Sweetheart!!!

Vandaag is mijn lief jarig!!  Van harte gefeliciteerd lief, dat we deze dag nog maar heel veel jaren samen mogen vieren, dat je dromen nog uit mogen komen en dat we nog vele mooie dingen samen zullen zien, doen en beleven! Ik hou van je!
Today my love is celibrating his birhtday!! Congratulations sweetie, may we celibrate this day together for many many years to come, may your dreams still come true and may we have many more beautiful things to see, do and enjoy together!  I love you!

zondag 30 maart 2014

The Way, Way Back - De Terugblik (#2)

Maart/March 2009

Sinds Januari van dit jaar - 2009 - hadden we een Vitara om een Blitz mee te bouwen. In maart kwam de kit uit Engeland binnen en kon het grote verbouwen beginnen!
Since Januari of this year - 2009 - we had a Suzuki Vitara (Geo Tracker in the US) to build our Blitz with. In march the kitcar came in from England and the big build could finally begin!

De kit uit Engeland // The kit from England

Eigenwijze schroefjes los slijpen // Stubborn screws had to be ground loose


Ook ik maakte mijn handen echt vuil aan dit leuke werk!! // I made my hands dirty too with this fun work
Alles wat niet meer bruikbaar was werd afgevoerd // Everything that couldn't be used anymore was disposed off

Alleen een kale auto en een kitcar bleven over // Just the bare car and the kitcar are left

 Dit was alles wat overbleef van de Vitara // This was all that remained of the Tracker.Hier is het frame gespoten // Here the frame has been painted

Rechts de oude banden, links de nieuwe modderbanden // At the right the old tires, at the left the new muds.


Dit was in Maart 2010!!  Precies een jaar later.
This was in March of 2010!! Exactly one year later.

Zo staat de Blitz er ondertussen bij, al is hij nog steeds niet helemaal klaar..... 
This is how the Blitz looks now, although he's still not finished....

Kijk ook eens op Misha's blog om te zien wat zij voor herinneringen heeft van deze week, x-aantal jaar geleden.  
Please visit Misha's blog too, to see what her memories are for this week so many years ago.

vrijdag 28 maart 2014

Quilts, Bibs and Cars // Quilts, Slabbetjes en Auto's

Deze week heb ik weer vanalles gedaan, behalve eindelijk aan de quilt voor mijn kleine nichtje werken!
Een beetje verkouden en niet geheel op mijn best daardoor, kwam er minder uit mijn handen dan ik hoopte. Maandag is altijd mijn huishouddagje, dus die telt nooit mee
Dinsdag heb ik de muziekquilt afgeleverd bij de klant, die uitermate tevreden was, en daarna heb ik wat winkelwerk gedaan. Eénmaal thuis was de energie weer op en de zin om nog te naaien ver te zoeken.Woensdag heb ik twee slabbetjes gemaakt naar een ontwerp van "Craftiness is not optional" die ik mijn zusje had beloofd. Die slabbetjes zitten wat beter vast om een kindje heen en heb je minder risico in een kliederboel door vastpakken van het slabbetje.  In theorie.  Ik heb er eerst ook maar 2 gemaakt, zodat ze het uit kan proberen. Bij succes maak ik er meer natuurlijk!
Donderdag was ik redelijk gammel door die verkoudheid en heb ik eigenlijk niks gedaan dan tv kijken en op de laptop surfen.....
This week I did all kinds of stuff, except work on my niece her quilt!!
I have a bit of a cold and not my best and therefore had even less come out of my hands than usual.
Monday is always my household day, so I never count that day anyway.
Tuesday I delivered the Musicquilt to the customer, who was very pleased for sure with the result. After that I did some shopping and once I got home the energy was drained and the mood to sew nowhere to be found.
Wednedsday I made two bibs after a design of "Craftiness is not optional" I prommissed my sister. Those bibs are just a bit smarter and wrapped round the child a bit more so the little one doesn't grab on to the bib and makes a mess like that. In theory. I only made two, so she can first try them out. When it's a real succes I'll make more of course!
Thursday I was rather shaky from the common cold and did not much more that watch tv and surf the web...

En vandaag was mijn lief vrij. Gewoon, zo maar. Na het ontbijt zat Henk in een tijdschrift te bladeren en kwam hij ineens een leuk evenement tegen die vandaag dus ook gaande was. In Duitsland. Om half 11 zag hij dat en om 10 over 11 zaten we in de auto en waren we onderweg!!!  Even als nota; gedouched, aangekleed, opgemaakt en haar gestyled binnen 20 minuten dus!!! Mag nooit meer iemand zeggen dat vrouwen altijd zo lang nodig hebben met dat alles. Ikke niet dus!!!
Half 2 waren we op de plaats van bestemming en pas om half 7 kwamen we weer naar buiten! Het was namelijk een Oldtimer Car Show! Onze favoriete soort show! Chroom waar je ook keek en de meest exclusieve auto's verspreid over 120.000 vierkante meter!! Engels, Amerikaans, Italiaans en natuurlijk veel Duits spul.... We hebben heerlijk lopen kwijlen om al dat moois daar.
We hebben een heerlijke dag gehad. Omdat we dus geen rolstoel op zo'n korte termijn hadden heb ik vandaag de hele dag met krukken gelopen en kun je nu misschien wel raden hoe ik er aan toe ben. Wat zal ik vanavond slapen!!!
And today my love had the day off work. Just, because. After breakfast Henk was reading a magazine where he saw an ad for a big event that was in progress today too. In Germany. At half past 10 Henk saw the ad and at 10 past 11 we drove off in our car to go there!! And to note; in just 20 minutes I took a shower, got dressed, put on my make up and styled my hair!!! I never want to hear anyone say women have to take too much time getting ready. Not me!! 
We arrived at the show around half past 1 and we got out again at half past 6!! We were at a Oldtimer Car Show! Our favorite kind of show! Chroom everywhere you looked and the most exclusive cars together over 120.000 squar meters. English, American, Italian and lots of German of course. We salivated over all that gorgeous stuff we saw there. We had a wonderful day together. Because we couldn't arrange a wheelchair this sudden, I walked all day long with only my crutches and you can maybe imagine how I feel now. How I'll sleep tonight!