vrijdag 12 januari 2018

Planning a familytrip / Een familievakantie plannen

Canada staat al heel lang op het verlanglijstje van mijn ouders, maar mijn ouders zijn nu niet direct wereldreizigers. Eén keer zijn ze naar Zuid-Afrika geweest, maar alleen omdat mijn broertje daar destijds op stage was. Aan het eind van zijn stage zijn zij daar naartoe gevlogen, om samen met hem een vakantie van drie weken te vieren. Een geweldige reis, maar toch alweer 10 jaar geleden.
Al meerdere keren heb ik ze aangeboden een reis te boeken, plannen en uit te stippelen voor ze, zodat ze zelf weinig zorgen hoefden te hebben, maar pas toen Henk en ik aanboden om met ze mee te gaan en ik alles zou regelen en Henk zou rijden ging de knop om. En eergister kreeg ik het telefoontje; We gaan mee!
Dus, je snapt; ik zit weer helemaal in research/plan/boek-een-vakantie-stand....
Canada has been on my parents' wishlist for years, but they are not the most traveling kind of people. They went to South Africa once, but only because my brother spend half a year there for an internship. When his time there was up, my parents flew there to spend three weeks together, traveling this gorgeous country. They had a wonderful trip, but it's more than ten years ago now.
I have offered them to plan, book and organize a trip to Canada for them, so they wouldn't have to do that all theirselfs, but only when Henk and I offered to go with them, I would take care of everything and Henk would be driving, they were liking that idea. And two days ago I got a call; We are coming with you to Canada!!
So, you'll get it; I'm in research/plan/book-a-holiday-mode....
De datums staan nog niet helemaal vast, maar we gaan waarschijnlijk 3 september weg en komen dan 19 of 20 september weer terug. Voor de route die we willen doen - van Calgary naar Vancouver Island - is 18 dagen meer dan genoeg en niet al te lang. 
Ik heb al heel veel mooie dingen gevonden die we absoluut moeten bekijken. De Icefield Parkway bijvoorbeeld, Highway 93 van Lake Louise tot Jasper, is één van de mooiste wegen van Noord Amerika en staat zelfs op de Wereld Erfgoed Lijst. Dat wil toch wel wat zeggen.
Ook wil ik heel graag de kans benutten om alsnog Glacier Park te bekijken. Tijdens onze reis van 2014 was de weg door het park nog afgesloten door de sneeuw en hebben we het niet kunnen bezoeken. Nu we weer in de buurt zijn is dat natuurlijk een must. Ik weet zeker dat mijn ouders dat ook heel mooi zullen vinden. Zij zijn nog gekker op de natuur dan ik ben en steden bezoeken zullen we dan ook niet doen dit keer. Niet dat wij daar echt om geven.
The dates aren't set yet exactly, but it will be somewhere around september 3rd that we'll leave and come back around the 20th of september. For the region we will be visiting - from Calgary to Vancouver Island - 18 days is more than enough and not too long. 
I already found lots of gorgeous sites for us to visit. Like the Icefield Parkway for example, Highway 93 from Lake Louisse to Jasper, is one of the most scenic routes in North America and is even on the World Heritage List. That's no small matter I believe.
I also want to take advantage of this trip to visit Glacier Park for real this time. When Henk and I were there in 2014 the road through the park was still closed due to the snow and we didn't get to see it. Now that we are so close again, it really is a must. I'm sure my parents will love it too, being the great nature lovers they are.  We won't be visiting the big cities very much, but Henk and I don't care that much for cities neither. 
Ik hoop zo dat we nu ook beren gaan zien. En Elanden en Big Horn Schapen en Lynxen en Bergleeuwen en ...en...  Er zijn daar zo veel mooie wilde dieren en we zitten in het goede jaargetijden om ze ook te kúnnen zien. Meestal zien Henk en ik niet veel meer dan grondeekhoorns en vorige vakantie dan ook Wapiti's, maar echt spectaculaire beesten is ons nog niet gegund geweest.  Nu we een zeer geoefende jager en wild-spotter bij ons hebben, ziet hij misschien meer en kan ons op de mooie dieren wijzen die wij zo overduidelijk over het hoofd zien... De verrekijker gaat in elk geval mee!
Let's hope we will see bears this time too!!! And Moose and Big Horn Sheep and Lynxes and Moutainlions and.... and....  There are so many wonderful wild animals to see there and we will be in a good time of year to be able to see them too. Henk and I mostly see not much more than some squirrels and chipmunks and last year even Elk, but the really spectacular animals are still on my wishlist of things-to-still-see.  We do have the advantage of a skilled hunter and game-spotter, so our changes of actually seeing some large animals is much larger this time because he can point to them. We will certainly bring our binoculairs.


Ik heb al een globale route, maar deze keer moet alles in overleg natuurlijk, dus voor ik kan gaan zoeken naar hotels op de route, zal ik deze eerst voor moeten leggen aan de andere helft van de groep. Dat is wel gek, omdat ik normaal natuurlijk alles plan zoals het mij goeddunkt en het vaak voor Henk zelfs nog een verrassing is waar we terecht gaan komen. Anders, maar niet erg. 
Waar ik me wel zorgen over maak is de beschikbaarheid van betaalbare hotels rond Banff, Lake Louise en Jasper. Het is volgens mij de duurste regio waar we ooit zijn geweest. Vancouver Island is gek genoeg het tegenovergesteld. Veel goedkoper dan we gewend zijn. Ik had dat juist heel duur ingeschat.
Dus, er zullen wel weer verschillende blogjes voorbij gaan komen van de aanstaande reis. Ik heb verder ook niet veel anders om over te bloggen.
Als je ook al eens in deze regio bent geweest, ik hou me van harte aanbevolen voor tips voor dingen die we absoluut moeten zien of betaalbare hotels hoor!!
Hebben jullie al leuke zomerplannen??
I do have a global route already, but this time I have to plan together with my parents, so I have to show it to them before I can start looking of hotels on the route. Normally I plan everything alone and even to Henk it's often a suprise of where we'll end up. 
I do worry about the lack of affordable hotels in the region of Banff, Lake Louise and Jasper. This has to be the most expensive region we ever visited. Vancouver Island is the exact opposite, strangly enough. I thought the hotels would be much more expensive there, but it's actually cheaper than anywhere we visited yet. 
So, you can count on some more blogs about this oncoming trip. I don't have much else to talk about, like you could see lately on this blog...
For everyone visiting here and that has been to the region I mentioned, I really love good tips for sights to see or affordable hotels.
Do you have any summerplans already???

woensdag 13 december 2017

21 Jaar geleden // 21 Years ago

Dit zijn allemaal foto's van foto's, dus niet de beste kwaliteit, maar ik vind het gewoon leuk om even te delen vandaag...
These are all pictures of pictures, so not the best quality, but I just wanted to share them here today. 

zondag 3 december 2017

Bobbin storage tip // Spoeltjes netjes houden

Voor een creatieveling is het schijnbaar heel raar; houden van een nette werkomgeving en geregeld opruimen. Ik kan niet tegen rotzooi als ik naai (of elke andere klus klaar eigenlijk).  Ook als ik met Henk aan de auto aan het sleutelen ben/was, begon ik soms al halverwege op te ruimen, zodat het weer makkelijker te vinden was. Dat heeft wel eens wat wrijving veroorzaakt :-D
Ook tijdens het naaien ruim ik geregeld op. Ik kan nu eenmaal niet goed tegen rommel.
Nu zag ik vandaag op FB wat voorbij komen van iemand die een tip gaf over hoe je je spoeltjes georganiseerd kan houden. (in een ijsklontjesbakje voor als je t wilt weten.)
Persoonlijk vind ik mijn oplossing haast nog handiger, dus ik dacht dat ik dat misschien maar eens moest delen. Misschien heeft iemand er wat aan...
For a creative person it's apparently very strange; keeping a neat working environment and clean up regularly. I can not stand a mess when I sew (or any other job for that matter). Even when I'm working on the car with Henk, I sometimes started cleaning up halfway through, so that it was easier to find. That hás caused some friction :-D
I also regularly pick up during sewing. I just can not handle a mess...
Tdday I saw someone share a tip on FB on how you can keep your bobbles organized. (in an ice cube tray if you want to know.)
Personally, I find my solution even more convenient, so I thought I might share it. Who knows, maybe someone thinks it's handy too. 
De grootste frustratie is natuurlijk het afwikkelen van die spoeltjes. Mijn oplossing? PVC slang. Ik heb bij een kluswarenhuis een stuk blanke pvc-slang gehaald (zo'n 2 euro per meter) en heb daar met een scherp stanly-mesje smallen plakjes vanaf gesneden, ietsje smaller dan mijn spoeltjes zijn. Ook maakte ik nog een sneetje in dat afgesneden ringetje, zodat je een open ring krijgt en die zo om het gevulde spoeltje kan schuiven. Voilà, een spoeltje wat nooit meer afwikkelt! 
Je kunt ze nu opbergen zoals je gewend bent, in een la, in een bakje, aan een stokje, maakt niet uit. 
The biggest frustration is, of course, the unwinding of those bobbins. My solution? PVC hose. I bought a piece of clear PVC hose at a Home Depot (or simular store)  and cut a small slice  with a sharp stanley knife, cut off a bit narrower than my bobbins. I also made a cut in that ring, so that you get an open ring and you can slide around the filled bobbin. Voilà, a bobbin that never unwinds again! You can store them as you'd like now, in a tray, on a stick, in a bobbinholder, it doesn't matter.
En dan gelijk een tweede opruimtip, als bonus; Ook heb ik een paar meter bolletjesketting gekocht en heb daar kortere stukken van geknipt. Samen met een sluitstukje heb je dan een korte ketting waar je de spoeltjes aan kan hangen en bij elkaar houden. Ik heb ze op kleur en soort garen verdeeld, maar één grote ketting kan ook natuurlijk. Dit alles heb ik weer aan een mokken-houder gehangen, samen met al mijn scharen en schaartjes.  Alles voor t grijpen en toch netjes en georganiseerd.
And then a second organizing tip, as a bonus; I also bought a few meters of beaded chain and cut shorter pieces of it. Together with a connector piece you have a short chain where you can hang the bobbins and hold them together. I have divided them by color and type of yarn, but one big chain is also an option of course. 
All this I have hung on a mug holder, along with all my scissors. All neat and organized.

donderdag 30 november 2017

Winter is here / De winter is begonnen

De winter is begonnen en dat houdt in dat mijn dagen voornamelijk binnen zullen worden doorgebracht voor de aankomende maanden. Vanaf nu zal Henk de boodschappen weer doen in het weekend en kom ik niet buiten als het niet hoogst noodzakelijk is.
Ik heb een hekel aan kou, maar wat beroerder is, mijn lichaam gaat helemaal op slot door de kou.
Pijn in mijn handen, pijn in mijn hele lijf. Ik kan niet meer ontspannen en zelfs met de kachel aan heb ik er last van.  Ik haat de winter. Zo simpel is het.
Winter has started here and that will mean I will spend my days indoors for the next few months. From now on Henk will be doing the grocery shopping again and I won't go outside unless it's absolutely neccessarry. 
I hate cold weather, but what is even more horrible; my body goes in absolute shutdown mode because of it.  Pain in my hands, pain in my whole body. I can't relax anymore and even with the heating on full blast I hurt. I hate winter. It's that simple. 
Als het kon vertrok ik - in elk geval voor de koude maanden - naar een warm en prettig land. Het zuiden van de USA, of Zuid Afrika of ergens aan de andere kant van de evenaar waar het maar enigszins beschaafd is...  Maar ik ben getrouwd. En ik heb katten. Dus kan dat niet...
Flink stoken is het enige wat ik kan doen om deze tijd door te komen. Ik draag vingerloze handschoenen om mijn handen functioneel te houden en zit bij voorkeur op de bank onder een quilt om de rest warm te houden.
If I could, I would leave - at least for the cold months - to a warm and nice country. The south of the US or South Africa or someplace else on the other side of the equator where it's warm and somewhat civiliced. But I'm married. And have cats. So I can't....
Putting the central heating on full mode is the only thing I can do. I wear fingerless gloves to keep my hands somewhat functional and my favorite spot to sit is on the couch with a quilt over me to keep the rest of me warm too. 
Omdat mijn handen zo vaak pijn doen is quilten soms wat lastig, terwijl het juist in de wintermaanden zo'n heerlijke hobby is. Boven op de vide is het heerlijk warm en quilten vind ik op één of andere manier echt een winter-hobby. Misschien omdat ik zelf zo graag onder een quilt lig als ik het koud heb? In de zomer heb je nu eenmaal geen warme dekens nodig he?
Ik ben vorige week aan mijn zoveelste WIP (work in progress) begonnen. De ultieme winter-quilt gemaakt van allemaal flannellen vierkanten waar straks een nep-bonte achterkant aan komt. Een heerlijke quilt voor op de bank, nog warmer dan degene die ik nu gebruik.
Dit vind ik meer een tussendoorklusje, want volgens mij is het zo klaar. Hoelang duurt het helemaal om 35 vierkanten aan elkaar te zetten?? Maar ik ben bang dat ik er toch weer langer mee bezig zal zijn dan ik nu denk...  Zoals altijd.
Because my hands hurt so often, quilting is getting more difficult at times, when quilting is just such a wonderful hobby for the winter months. On the mezzanine it's always nice and warm and I think quilting is a true winter-hobby to me. Maybe because I like to cuddle up in one when it's cold? Because you just don't use warm blankets in summer? 
Last week I started my latest WIP (work in progress). The ultimate winter quilt made of all flanel squars, backed with a fake fur. A perfect quilt to have on the couch, even warmer than the one I use now. 
I think of it as an inbetween-job, because I think it will be done in no time. How long will it take to put 35 big squares togethe? But, I'm afraid it will take more time than I think.... Like always.
The winterpictures are mine, but from last year...  It's actually just below freezing at night..
De winter foto's zijn van mij, maar van vorig jaar. Het is snachts net onder vriespunt hier...

vrijdag 10 november 2017

Rearranging stuff/ Meubels schuiven

Met meubels schuiven is een grote hobby van me. Eén waar Henk wel es moe van wordt, of toch minstens op me moppert om mezelf dat aan te doen. Een dagje meubels schuiven levert namelijk geheid weer een rottige dag erna op, met pijn in m'n lijf. Voor mij is dat de dag dat ik dan heerlijk in onze 'nieuwe' kamer kan zitten, alle zitplaatsen uit probeer om te zien of het 'werkt'.
In ons vorige huis kon ik niet zo veel schuiven, omdat we daar gewoon een kleine kamer hadden met weinig mogelijkheden.  Hier kan ik mijn hart ophalen. Zo veel ruimte en geen houten vloer die beschadigd kan raken van mijn geschuif. Héérlijk!!
Moving the furniture around is a big hobby of mine. One that makes Henk sigh ones and again or maybe even gets a little cross with me for putting my body through that. Shifting things around is garanteed a recepeit for a sore body the next day. For me that's the day that I sit in all the different chairs and spots to see if it 'works'.
In our last house there was simply not enough room to shift the furniture around, so I rarely did. Here I can move things around to my hearts content. So much space and no hard wood floor to scuff with it. Love it!!! 
De bank heeft nu al op drie verschillende plaatsen gestaan en deze opstelling vind ik toch wel heel mooi. De lege ruimte in het midden van de kamer is wat opgevulder zo en alhoewel alles wel wat verder van elkaar af staat hou ik wel van deze ruimtelijke opstelling.
Vanavond komt Henk thuis. Hij is al op de hoogte en heeft ook al foto's gezien, dus hij hoeft niet te schrikken. Ik hoop dat hij het ook vind werken zo. Ook voor het eerst dat onze stoelen dicht bij elkaar staan. Dat is ook wel fijn, want een end uit elkaar zitten is niet zo gezellig. Dat zijn we de hele week al, in het weekend wil ik hem dichtbij hebben....
The couch has been in three different spots now and this setup is rather nice, if I do say so myself. The empty space in the middle of the room is more filled now and although everthing is more set apart now I do like this spatial arrangement.
Tonight Henk will come home again, after a week on the road. He knows I've been at it again and he even seen pictures allready, so he won't be startled when he walks in the room. I hope he likes it too. For the first time we also have our chairs next to eachother. That's nice too, because being so far apart isn't much fun. We're apart the whole week already, in the weekend I want to have him close....

vrijdag 20 oktober 2017

Some quilty things again! / Weer wat quilterigs

Heb de rand veranderd van deze quilt, donker is beter.
I changed the border of this quilt, dark is better.
Sinds we hier wonen heb ik nog weinig achter de naaimachine gezeten. Wel wat kleine dingetje, zoals een schortje en ovenhandschoentjes voor mijn nichtje bijvoorbeeld, maar echt met een quilt aan de gang niet. En ik heb nog genoeg UFO's (unfinished objects - onvoltooide objecten) liggen.  Toen ik met quilten begon, nu zo'n 13 jaar geleden, was ik heel streng voor mezelf en mocht pas wat nieuws beginnen als ik het andere af had. Op een gegeven moment kwam daar toch de klad in. Ik ben nog niet zo erg als sommigen waar ik van hoor - met tientallen quilts in verschillende stadia van gereedheid - maar ik heb er nu toch al drie liggen die nog lang niet klaar zijn.  En nu ga ik weer aan een nieuwe beginnen. Wel heb ik een voorwaarde gesteld aan mezelf; ik moet ook - tegelijkertijd of beter om de beurt - de quilt voor mijn nichtje afmaken. Die ligt nu al drie jaar in een mand en hij was als geboortequilt bedoeld. 't Lieve kind is nu al 4 jaar!
Zo was hij eerst en ik vond het niks.
This was him before and I didn't care for it at all
Since we live here I haven't spent much time behind my sewingmachine. I made some small things, like an apron and ovenmits for my niece for example, but I haven't worked on any quilt lately. And I do have more than enough UFO's (Unfinished Objects) laying around. When I started quilting, some 13 years ago, I was very strict with myself and couldn't begin a new quilt before the old one was finished first. At some point in time I strayed of that path. Still, I'm not as bad as some quilters I hear of - with dozens of quilts in all states of completion - but there are still three quilts far from finished starting at me now.  And now I'll start another new one. I did give myself a condition; I will have to work on the quilt for my niece at the same time too. That's laying here for over three years now and it was ment to be a birth quilt. The sweetheart is 4 years old already!! 
De nieuwe quilt is "Aurora" van Jacqueline de Jonge/Be Colourful. Ik heb dit patroon zo'n vier jaar geleden gekocht, want ik was op slag verliefd op dit ontwerp van haar. Al haar quilts zijn schitterend, maar deze was voor mij. En vandaag heb ik bij het Quiltpalace in Staphorst de stofjes gekocht om hier eindelijk mee te gaan beginnen!  Ik heb zelf een serie bij elkaar gezocht van handspray's batiks en ik ga er volgende week mee beginnen. Hij is helemaal paperpiece methode en als hij af is zal hij zo'n 160 cm in het vierkant zijn. Ik wil hem - als hij goed gelukt is - hier in de kamer aan de grote muur hangen.
The new quilt is "Aurora" designed by Jacqueline de Jonge of Be Colourful. I've had this pattern for over four years, because I fell in love for it instantly when I saw it. All her quilts are gorgeous of course, but this one is my favorite. And today I bought the fabrics for it in a quiltshop not too far away from here and I can finally start with it!  I put together a series of fabrics of handsprays batiks myself and will start with it next week. It's completly paperpiece methode and when it's finished it will be about a 59" square. I want him - when he turns out nice enough - to hang in the large wall of the livingroom.
De andere quilt is dus zoals gezegd de geboortequilt voor Ronja, maar aangezien mijn zusje (haar moeder) hem nog niet wil zien, plaatst ik daar geen foto's van. Het is een Feathered Star quilt en niet in kinder-stofjes ofzo. Het wordt een quilt waar ze altijd wat aan kan hebben. Hij wordt zo'n 160 cm in het vierkant, dus een fijn kleed voor op bed of de bank of als wandkleed.
The other quilt I'll be working on is a I said the birth quilt for Ronja, but since my sister (her mom) doesn't want to see him for it's finished, I won't place any pictures of that quilt on my blog. It's a feathered star quiilt and will about 58" square, so a nich through or wallhanging.
Morgen ga ik eerst een fotografie workshop volgen. Ik had blijkbaar nog niet genoeg hobbies, dus ga ik me ook iets meer verdiepen in fotograferen. Nu ik een systeemcamera heb - een spiegelreflex zonder spiegels zeg maar - is dat leuk om mee bezig te zijn en niet alleen op vakantie.
Eerst een workshop om de basics te leren is wel handig. Veel heb ik mezelf al geleerd via youtube filmpjes en gewoon uitproberen, maar ik wil het gewoon goed leren.
Dus, dat is mijn weekend en hobbies. Wat ga jij doen het weekend??

Tomorrow I'm going to a photography workshop. I obviously didn't had enough hobbies allready, so I want to learn some more about photography. Now that I have a system camera - sort of a DSLR without the mirrors - it's fun to play around with and not just use it for vacations anymore.
First this workshop to learn the basics would be handy. I did teach myself some through YouTube video's and just plain using it and trying out stuff, but I really want to learn to use it properly.
So, this will be my weekend and these are my hobbies. What will you do this weekend??