zaterdag 18 oktober 2014

I'm in love // Ik ben verliefd..

Ja, ik ben écht verliefd. Ja, ook op Henk, al bijna 20 jaar, maar ik bedoel nu het huis welke we vandaag van binnen en buiten mochten bewonderen. De omgeving, het dorpje erbij, het huis, de slaapkamer, de woonkamer. Alles! Nouja, bijna alles....  De keuken hebben we allebei wat kritiek bij - ik bij de stijl van de kastje, Henk bij de vloer - maar op wat cosmetisch werk na is het echt perfect! Er zou nog een grote schuur bij moeten om het echt compleet te maken, maar het huis is alles waar we al jaren van dromen.
Yes, I'm truely in love. Yes, also with Henk, for almost 20 years now, but this time I'm refuring to the house we got to visit today. The surroundings, the town nearby, the house, the bedrooms, the livingroom. Everything! Well, almost everything...  The kitchen is something we both have our points of criticism - I don't like the cabinets, Henk doesn't like the floor - but besides some cosmetics it's really perfect! We would like to add a big barn for the cars to make the picture complete, but the house is everything we ever dreamed of for years.
Klein detail blijft echter dat we toch echt eerst ons huis moeten verkopen voor we verder kunnen. Daar kunnen we niet omheen en dat is wat ons nu tegenhoudt verder te gaan.
Hoe kunnen wij er nou zelf meer aan doen om ons huis te verkopen?! Hij staat op alle grote internetsites, dus de echte zoekers kunnen hem vinden. Hoe kun je mensen meer interesse laten krijgen naar je huis?! Wat mankeert eraan dat ze niet geinteresseerd genoeg zijn om te komen kijken??
Alle tips zijn welkom.
Small detail remains though, that we still have to sell our own home first before we can move on to a new one. We can't get around  that fact unfortunatly and it's the only thing keeping us from moving forward with this house.
How can we do more ourselfs to sell our home?! It's already on all the big sites for real estate, so the real house-searchers can find him. How can you make more people really interested in your house?! What is wrong with it that people aren't interested enough to come and visit??
All tips and trics are always welcome.
Tot die tijd blijft het nog bij dromen en plannen maken.
Duim je voor ons dat dit binnenkort veranderd??
Untill than we will keep on dreaming and making plans.
Will you cross your fingers for us that this will soon change for the good??

vrijdag 17 oktober 2014

'k Heb een lange dag gehad // I've had a very long day

Arie die me in de gaten houdt tijdens het werk.
Arie checking up on me and my work.
Voor het eerst in weken, misschien wel máánden, heb ik weer es een echte volle en actieve dag gehad. Op tijd eruit, niet te lang over ontbijt lopen teuten, was weg gestreken (waarvan 2 bloezen die al sinds de vakantie klaar hingen - 3,5 maand dus!!!) en de bovenverdieping opgeruimd. Daarna beneden de boel gezogen, bakken gedaan, gestoft en een vaat van een week weggewerkt. Dit alles was om 1 uur allemaal klaar. Eerst lekker geluncht en daarna voor het eerst sinds februari weer aan een quilt gewerkt!!
For the first time in weeks, maybe mónths, I've had a full and active day today. Got up on time, didn't dilly-dally with breakfast, worked away some iron work (of which two blouses that had been hanging there since our holiday, 3,5 months ago!!) and tidied up the rooms upstairs. After that I vaccuumed downstairs, cleaned the litterboxes, dusted and worked away a week worth of dishes. All of this was done around 1 o'clock. I had a nice lunch and afterwards got behind the sewingmachine to work on a quilt for the first time since last februari!!
Ik kon wel merken dat ik een poos niet met zulk precisiewerk bezig ben geweest, want het kostte me allemaal toch wel veel tijd. Ik ben meer dan 3 uur bezig geweest, maar heb verbazend weinig genaaid. Of ben ik gewoon vergeten hoe langzaam zoiets ging??
Om een uur of half 4 werd de verf afgeleverd die ik gister besteld heb. Ik ben al een poosje bezig met een kastje te schilderen en het word maar niet naar mijn zin. Gister heb ik dan toch maar die kalkverf gekocht die ik eigenlijk wel wilde hebben, maar het onzin vond om het te kopen voor één zo'n ding. Naaimachine uit en kwast gepakt en gelijk een stuk geprobeerd. Achteraf gezien had ik dit dus gelijk moeten doen, want het is precies wat ik in mijn hoofd had en had me dus een hoop stress en werk gescheeld. Omdat ik alleen al zo lang achter de naaimachine had gezeten, ging het schilderen niet meer zo lekker. Mijn handen wilde gewoon niet meer.
It was easy to notice I haven't been sewing so precisely for some time, because it all took me a long time to get right. I've been sewing for over 3 hours, but did suprisingly little for that time. Or did I just forget how much time this work takes??
Around half past 3 the paint I ordered yesterday was delivered. I am working on a little cabinet for some time now, but it just won't get the way I wanted to. Yesterday I finally did order the chalkpaint I wanted for all that time, but found too silly to buy for just one piece. 
Shut the sewingmachine off and took up a brush to try a little piece. Now I know I should have bought this when I started, because it would have saved me a lot of stress and work. Since I have been sewing for so long though my hands wouldn't work any more and the painting has to wait one more day.
Tijd om op de relaxstand te gaan!//Time to relax!
Voor vandaag hou ik het dus voor gezien. Nog even dit stukkie maken, een hapje eten maken en dan lekker met een boek op de bank. Hopelijk is Henk ook op tijd thuis vandaag en kunnen we weekend houden.
So, I'm calling it a day for now. Just finish this little blog, make something to eat and than grab a book and settle on the coutch. I hope Henk will be home in time tonight and we can start the weekend together.
Fijn weekend allemaal!!
Have a great weekend y'all!!!

woensdag 15 oktober 2014

Katten en een Quilt // Cats and a Quilt

In overeenkomst met de titel van mijn blog heb ik vandaag alleen een paar foto's van bovengenoemde liefdes in mijn leven.
Tijdens mijn dagelijkse dingetjes vanmiddag realiseerde ik me ineens dat alle kattenkinderen zich al een poos niet hadden vertoont. Vooral Cees en Bram zijn gewoonlijk de hele dag bij me, ongeacht wat ik aan het doen ben.
Op onderzoek naar boven en daar trof ik dit aan;
In keeping with the title of my blog I wanted to share some pictures of the aforementioned loves of my life.
During my daily chores this afternoon I realized all of a sudden that non of our furry babies were around. Normally and especially Bram and Cees spend all of their time with me, no matter what I'm doing.
I went investigating and upstairs found this;
Vannacht had ik het nogal koud en heb ik een oude quilt op het bed gelegd voor wat extra warmte. Blijkbaar ligt niks zo lekker als een quilt, want alle vier de katten lagen prinsheerlijk te slapen, mooi op een rijtje.  Ze liggen normaal nooit zo met z'n allen op bed hoor!!!  Dirk en Arie overdag wel eens, maar zelfs s'nachts zijn ze nooit alle vier bij me op bed.
Rare jongetjes...
Last night I was rather cold and threw an old quilt on the bed for some extra warmth. Apparently nothing is as comfortable as a quilt, because all four cats were fast asleep, nicely in a row. Normally they're never on the bed all at once like this!!!  Dirk and Arie are here often during the day, but even at night they're never with me all at once.
Silly boys....
Ik hou zo van mijn jongens!//I love my boys dearly!

dinsdag 14 oktober 2014

Gefrustreerd // Frustrated

..... en dan ben je al anderhalve dag aan het opruimen en schoonmaken en belt de makelaar om de kijk-afspraak twee weken te verzetten.....  Grrrrrrr..... kan ik niet zo goed tegen.

..... and there you are, cleaning and tidying for one and a half day and the real estate broker calls to tell you the viewing of the house is put back two weeks.....  Grrrrrr..... can't stand such things. 

maandag 13 oktober 2014

Schoonmaakbui // Housecleaning spree

Het is wel heel bevorderlijk voor het huis om geregeld kijkers te krijgen.  De boel blijft lekker aan kant en alles wordt toch net even wat vaker en vooral grondiger opgeruimd.
Morgen komen er weer kijkers, dit keer de éérste via de makelaar. Ik ben heel benieuwd waar het op uit draait.
It's a very good thing for our home to have viewers for the house every now and than. The house stays neat and clean and everything is just a bit more thouroughly organized and put away.
Tomorrow we'll have new people over, this time the first couple through the real estate broker. I'm very curious on how it will turn out.
Niet HET huis, maar zelfde stijl.
Not THE house, but simular style
Zelf zijn we toch wel heel verliefd aan het raken op een mooie woonboerderij in Drenthe. Ik kijk bijna elke dag naar de foto's op Funda en in het weekend hebben Henk en ik het er steeds over gehad. We weten al welke kleuren waar komen, waar de garage moet komen en hoe we de meubels neer gaan zetten. Dit is eigenlijk voor het eerst dat we zo hoteldebotel zijn over een huis. En we hebben hem nog niet eens in het ECHT gezien!!!

Weer niet van HET huis, maar wel zulke balken enzo
Again, not THE house, but it has such beams and stuff.
Henk and I are falling more and more in love with this gorgeous farmhouse in Drenthe (a province of the Netherlands, a different one from where we live now.)  Almost every day I watch the pictures online and this weekend we talked about it constantly. We already know where we'll put the furniture, which colours go where and where the garage should go. This is really the first time we are so head over heels about a home. And we haven't even seen it in REAL yet!!!
Ik had gehoopt vandaag ook weer aan de quilt voor Ronja te beginnen, maar na een paar uur schoonmaken en opruimen had ik de puf aardig op en mijn handen hadden ook niet zo veel zin meer. Verder moet ik ook in vier weken tijd nog drie dikke boeken uit lezen, omdat half november het nieuwe deel van die boekenserie uit komt en ik weer helemaal 'bijgelezen' wil zijn. En dan hebben we het ook over écht dikke boeken hoor. Deel 5 - waar ik nu mee bezig ben - heeft 1654 pagina's, deel 6 heeft er 1451 en deel 7 1163. Het nieuwe deel is zelfs opgedeeld in 2 boeken, omdat die anders veel te dik werd..... Oh, daar kan ik me toch ZO op verheugen!! Nog een maandje doorlezen dus.
Wellicht handig als er af en toe kijkers blijven komen, zodat het huis ook nog wat aandacht krijgt tussendoor.
I had hoped to work on Ronja's quilt today again, but after a few hours spend cleaning and putting things away, I really had no energy left and my hands were rather sore too. 
Furthermore I had to do some heavy reading too, because in about 4 weeks time there will be a new release of series and I want to be all 'read-up' by then. We're talking heavy duty books too; part 5 - in which I'm reading now - has 1654 pages, part 6 has 1451 pages and part 7 just 1163 pages. But, the new part is coming out in 2 seperate books, to avoid a really massive book!  Oh, I'm so looking forward to this book!! Just one month of steady reading.
So, maybe good if we keep having regular visitors too, so the house will get some attention in between al that reading.

zaterdag 11 oktober 2014

Slabbetjes enzo // Bibs and bobs

Vier dagen achter elkaar zeker een uur en langer achter de naaimachine gezeten!! Het mag wel in de krant.
Een hele stapel slabbetjes gemaakt voor kleine nichtje en nu ben ik er ook wel een beetje klaar mee. Vanaf maandag ga ik eindelijk weer met de quilt voor die kleine keutel verder. Het lieve kind is al 14 maanden oud zowat en ik heb pas anderhalve blok voor haar GeboorteQuilt af...  Heel beschamend...
Spend four days in a row a sertain hour or more behind the sewingmachine! It's newspaper wearthy!
I made a whole bunch of bibs for my tiny niece and I'm quite done with them now.  Starting monday I want to get back to work on that sweety's quilt. The dear child is almost 14 months old now and I only finished one and a half block of her BirthQuilt.... Very shamfull.

Vandaag is Henk samen met grote neef (de zoon van mijn oudste zus die ondertussen al zowat 20 jaar is! Neef dus, niet zus... mocht ze willen...) weer flink in de tuin bezig geweest. Had ik al verteld dat die helemaal leeg gehaald gaat worden en dat de beplanting wordt verruild voor gras. Nou, bij deze dan. Er gaat toch weer veel meer tijd en energie in zitten, dus een paar uur hulp van een jonge sterke gozer is dan heel erg welkom. Ze zijn lekker opgeschoten in elk geval.
Today Henk and my big nephew (the son of my oldest sister who by now is almost 20 years old! My nephew that is, not my sister... She'd wish!) been rather busy in our back garden again. Did I tell you about our plans to take out all the plants and replace them with grass? Well, there you go.  It's taking far more time and effort than expected, so a few hours help of a young strong dude is very welcome. They made good progress today.
Volgende week zaterdag gebeurd er niks in de tuin, want dan gaan we een huis bekijken waar we allebei wel heel erg gek van zijn...  Het staat al lang te koop en is zo'n beetje alles waar we van dromen. De oude sfeer door de balken en stijl van bouw, maar de moderne geneugte van goede isolatie en vloerverwarming enzo. Middenin de weilanden en toch goed bereikbaar vlak bij een afrit van de snelweg.
Dinsdag krijgen we zelf ook weer kijkers voor het huis (de 2e nu) en ik ben er zooooo klaar voor om te verhuizen. Ik hoop dat dit wat oplevert....  Ik hou jullie op de hoogte.
Next saturday we won't be working in the garden though. We'll be viewing a house we are both really crazy about... It's been on the market for quite some time now and it's about all we ever dreamed off. The old style with big beams and style of building, but still the modern pleasures of good insulation and underfloorheating and stuff. In the middle of the fields and meadows but still very accessable near the highway.
This tuesday we will be getting viewers ourselfs too (the 2nd so far) and I'm sooooooo ready to move now! I really hope this will turn out good....  I will keep you informed.
Drenthse landschap // Views from Drenthe (Dutch Provence)
Fijn weekend!
Have a great weekend!

donderdag 9 oktober 2014

Dag vol herinneringen // Memorie filled day

Vandaag is het alweer 7 jaar geleden dat mijn lieve schoonvader overleed. Blijft vreemd hoe lang en toch nog zo kort geleden dat is. In de eerste jaren kon ik vooral de dagen rond zijn dood herinneren, maar hoe langer het duurt hoe meer ik voornamelijk de mooie herinneringen over hou.
Onze vakanties samen in Palamos (Spanje) zijn toch wel de leukste denk ik en zo herinner ik mijn schoonouders het liefst. Zo stel ik hun hemel ook een beetje voor; genietend van het weer, de wijnen en het heerlijke eten, samen voor altijd in hun Paradijs.
Today it's already 7 years ago that my sweet father in law passed away. It's strange how long ago and yet so recent that is. In the first years I only could remember the days around his death, but the more time goes by, the more the good memories have the upper hand. 
Our vacations together in Palamos (Spain) are the best I guess and that's how I love to remember my in-laws the most. That's how I imagine their heaven looks like; enjoying the lovely weather, the wines and the great food, together forever in Paradise.

woensdag 8 oktober 2014

Finally some creativity again // Eindelijk weer wat creativiteit

Vandaag ben ik eindelijk weer eens creatief bezig geweest en zowaar een uurtje achter de naaimachine doorgebracht. En ja, ook daadwerkelijk genaaid...
Een hele poos terug had ik al eens twee slabbetjes voor mijn kleine nichtje gemaakt en die bevallen zo goed dat er een verzoek voor nog een paar kwam. Daar de kleine meid ook groter wordt maak ik ze gelijk in een maatje groter, zodat ze er langer wat aan heeft.
Today I finally have been creative again and even spend an hour behind the sewing machine. And yes, I did do some actual sewing too....
For a while back now I made some bibs for my little niece and her mom loves them so much she requested some more. Since the little girls is getter bigger too, I'll make them a size bigger this time, so they can be used for a while longer.
Ronja op haar 1e verjaardag // Ronja on her first birthday
Van mijn moeder kreeg ik twee handdoekjes die nauwelijks gebruikt worden, om daar ook zo'n slabschortje van te maken. Goed te wassen en nemen wat meer vocht op als die mooie quiltstofjes. Ik heb 2 schortjes van de handdoek helemaal af gekregen en 3 anderen al voorbereid. Ik moet morgen eerst nog wat biasband halen, want er gaat aan zo'n klein ding toch snel een meter of 3. En zo veel had ik dus niet. Eén van de schortjes heeft nu 3 kleuren band, omdat ik allemaal korte stukjes had. Ik zeg gewoon dat het zo hoort....
My mom gave me two small towels that are rarely used, to make more of those bibs with. That's a good fabric to wash and they'll take up more 'dirt' than those quilting fabrics. I finish two of the bibs made out of towel and prepared 3 more different ones. First I'll have to pick up some binding, because there's going about 3 yard into one little bib and I haven't got that much. One of the bibs now has three different colours of binding on it, because it was all I had left. I will say that's the way it's supposed to be....
Hopelijk is dit het nieuwe begin van verse creatieve energie. Toen ik zo bezig was voelde ik ineens dat ik het best had gemist om lekker zo bezig te zijn. Eerst maar die schortjes af zien te krijgen voor mijn nichtje en zus en dan zien we wel weer verder.
Hopefully this will be the start of some fresh creative energy. When I was busy like this I really felt that I missed being busy like that. First I'll finish those babrons for my niece and sister and after that we'll see...
Waar werd jij blij van vandaag??
What made you happy today???

dinsdag 7 oktober 2014

100 Things I love

1 On a rainy day with a good book on the couch 2 My feline babies around me in bed 3 Chocolate 4. My sweetheart with me 5. Quilts 6. Fabrics to make quilts with 7 Grilled cheese sandwich 8. Good conversations 9 Cinnamon Tea 10 My little niece 11 Holiday pictures 12 Wonderful car 13 Nice snailmail 14 Fireplace burning 15 Baking cookies 16 Creative Ideas 17 Gluhwein 18 Family 19 Tax refunds 20 Summer warmth 21 BicMac 22 All Mac-foods 23 Spagetti Bolognese 24 Tattoos 25 Men with beautiful long hair 26 Motorcycles 27 Men with beautiful long hair and tattoos on motorcycles 28 Singing along with the radio, 29 Star Trek marathon 30 Dreaming of our new home 31Eating out with sisters and brother 32 Apples 33 Ben and Jerry's 34 Happy memories 35 Rolls from the oven 36 Watching movies on the plane 37 Offroading 38 Sunset in Sedona 39 Peeing when you had to go real bad 40 Clearance in my size 41 Puppies 42 Being frugal 43. Still take nice long showers 44 Cowboys in tight Wranglers 45 Scent of leather 46 Sleeping in 47 Sex 48 Sleeping in after sex 49 Going to the cinema 50 Laughing untill your stomach hurts 51 Loosing weight 52 Unexpected compliment 53 Having a good nights sleep 54. French fries with mayo 55. Massages 56 Beautiful nails 57 Finding a parking space that's large enough 58 Old books 59 New Books 60 CatCuddles 61 Still in love 62 Puzzles 63 Watching good tv series 64 Colors everywhere 65 Black clothes 66 Milkshakes 67 Starry skies 68 Making travel plans 69 Warm socks 70. Online shopping 71 Sweet mail from a distant girlfriend 72. Great year 73. Some more chocolate 74 Hot chocolate with whipped cream 75 Chocolate Cookies 76 Chocolate ice cream with eggnog 77 Not gaining weight 78 Beautiful cars 79. Sitting in the sun 80 Apple Pie 81 No more health problems 82 No money worries. 83 Simply no more worries or problems 84 Candles in the evening 85 Great food if you're really hungry 86 Reading in bed 87. Pyama's 88 Lots of sewing without ripping out 89. Baked potatoes with carrots and fish fingers 90 Driving 91. Pizza 92. Handwritten card 93 Strawberries 94. Walking in the woods 95. Pinterest 96. Minky fabric 97. Freshly changed bed 98 Wiener Melange 99 Snow
100 That there is so much to love.

(Inspiration from a colum of Daphne Dekkers)