zaterdag 28 maart 2015

Open Huizen Dag // Open houses Day

Ik ben er klaar voor... // I'm ready...
Vanmorgen appeltaart gebakken // Baked an apple pie this morning

Verse bloemen in vrolijke kleuren // Fresh flowers in cheerful colours


....en ons huis "ontkleurd" // ....and "de-coloured" our home

Laat die koper maar komen dan!! // Let the buyer come along now!!

maandag 23 maart 2015

Fingers Crossed // Duimen maar

Goede voornemens zijn snel vergeten....
Wéér meer dan een week dat ik niet geschreven heb!  Deze keer wel een goed excuus, want ik ben een goede week best ziek geweest. Hoesten als een kettingrokende walrus met longemfyseem en ook een paar dagen totaal mijn stem kwijt.  Henk vond het waarschijnlijk wel lekker rustig.
Alles is gelukkig weer goed gekomen, al is het hoesten nog niet helemaal over, en ook de energie is weer terug voor zover dat mogelijk is bij mij.
Good intentions are forgotten too fast ....
For more than a week that I have not written! This time I did have a good excuse, because Ive been quite ill for a week. Coughing like a chain-smoking walrus with emphysema and also totally lost my voice all together for a couple of days. Henk thought it probably was nice and quiet.
Everything is good now, though the coughing still not quite over, but my energy is back, as far as I have any that is....
Deze week staat in het teken van het huis netjes en schoon maken voor de Open Huizen Dag a.s. zaterdag.
Vandaag ben ik aan het schilderen geweest.  De voordeur zag er al een poosje nogal schraal uit en ook de garagedeuren konden wel weer een laagje gebruiken. Dit had ik me vorig jaar al voorgenomen, maar toen ik het er ook al niet van gekomen. Nu had ik dus een goede reden om het alsnog te doen.
Alles weer lekker fris en glanzend geschilderd toont toch mooier, of niet?!
Morgen moet ik alleen nog de lichte randjes in de voordeur doen, maar dat is maar een half uurtje werk.  Dan doe ik daarna ook nog even het bolboompje snoeien en is de buitenboel weer toonbaar. Het liefste had ik ook het straatwerk nog met de hogedrukspuit schoongespoten, maar daar is het me nog te koud voor.
This week is all about getting the house neat and clean for the Open House Day this Saturday.
Today I did some painting outside. The front door was looking rather skimpy for a while  and the garage doors could use a layer again also. I had this planned last year, but I just never got around to do so. Now I had a good reason. 
Everything fresh and glossy painted shows off the house much better, doesn't it?!
Tomorrow I will only have to do the light parts in the front door, but that's only half an hour's work. Then after that I'll also prune the tree in the front garden and then the outside will be presentable enough. I would have loved to cleaned the paving with high-pressure washer , but it's still too cold for me to do so.
We zijn erg gemotiveerd om te verhuizen, want we hebben een heel leuk huis op het oog, wat zo'n beetje alles is waar we van gedroomd hebben. Ruim huis met slaapkamer en badkamer beneden, een grote schuur voor de auto's en voor Henk om te sleutelen en met vrij uitzicht over velden en als bonus een mooi bos om het huis heen. Er is zelfs een ruime naaikamer naast de woonkamer en de keuken is groot genoeg voor een grote eettafel.
Omdat we toch echt eerst ons huis moeten verkopen voordat we iets anders kunnen kopen zijn we gewoon heel afhankelijk van anderen. ZO ellendig vind ik dat! We zijn al eerder een huis misgelopen omdat dit nog niet verkocht is en ik hoop echt van harte dat dit niet nog een keer gebeurd.
Dus; allemaal heel hard duimen zaterdag dat er belangstellenden komen kijken en verliefd worden op ons huis zodat we kunnen verhuizen. DUIMEN!!!
We are very motivated to move house right now, because we're having our eyes on a lovely house now and it's about everything we ever dreamed of. It's a spacious house with a bedroom and bathroom on the ground floor, a big garage for the cars and Henk to tinker at them and free view over fields and meadows and with a bonus forrest surrounding the house at the back. There is even a sewingroom next to the livingroom and the kitchen is big enough to hold a large diningroom table.
We really have to sell our house first, before we can buy another house and therefore are very dependend on someone else. I find that so wretched!! We missed out on another house before because we didn't sold our house yet and I really hope that won't happen again.
So; please all cross your fingers this Saturday that we'll have some interested people who will fall in love with our house so we can move.  Fingers CROSSED!!!

donderdag 12 maart 2015

Tijd voor andere dingen // Time to do other stuff

Everdiena; als je niet wilt zien hoe het met Ronja's quilt gaat, moet je nu niet verder lezen!!!! 

(just warning my sister not to read further if she still wants the quilt-design to be a suprise)

Eindelijk. Ik heb in DIT huis mijn laatste muur geschilderd. Ik ben er helemaal klaar mee. Letterlijk en figuurlijk.
Mijn hobbyhoekje is de laatste sectie in huis die de metamorfose heeft ondergaan. Mijn naaimachine is nog in onderhoud, dus lijkt het nog erg leeg, maar vanaf zaterdag kan ik daar weer fris en fruitig aan het naaien. Wat ik trouwens echt nódig moet doen, want ik ben nog geen steek verder met de quilt voor mijn kleine nichtje! Het had een geboortequilt moeten worden, maar over een paar maanden wordt dit meisje al weer 2 jaar!!! Ik schaam me kapot.
Finally. I finished painting my last wall in THIS house. I'm done. Litterally and figuratively!
My creation station was the last section in the house to have its metamorphosis. My sewing machine is still out for maintenance, so it's still very bare, but as of saturday I will be able to sew to my heart's content again. What I really need to do anyway, because I'm not getting anywhere with the quilt for my little niece! It should have been a birth quilt, but in a few months time this girl will become  2 years already !!! I am so ashamed.
Het originele ontwerp voor Ronja's quilt is er één met vier feathered stars in het midden met een paar simpele randen er omheen.  De laatste tijd heb ik erg veel last van mijn handen en werd het naaien met al die kleine stukjes steeds moeilijker, waardoor ik vaak na een half uurtje naaien alweer op moest houden. In dat tempo schoot het natuurlijk niet op.
Aangezien ik 1 van de sterren al af heb en ik de 2e waar ik aan werk zwaar beneden mijn normale standaard vond worden, heb ik besloten alleen die ene ster te gebruiken en een heel ander ontwerp te maken.
The original design for Ronja's quilt is one with four feathered stars in the middle with a few simple edges around it. Lately, I've been having a lot of pain in my hands and sewing with all those little pieces became increasingly difficult, so often after just half an hour sewing I had to stop again. At that rate it will never be finished.
Since I finished one of the stars and find the second one I'm working on now much below my normal standard, I decided to use only that one star and make a completely different design.
In dit nieuwe ontwerp zit één rand met de kleine driehoekjes die ik al had geknipt voor de sterren, maar nu zo dat ik deze kan naaien met de paperpiece-methode. Vele, vele malen makkelijker dan "gewoon" naaien. Zo kan ik toch de puntjes terug laten komen en zal de quilt er niet te simpel uit zien.
Ik hoop dat mijn zusje niet al te teleurgesteld is in het nieuwe ontwerp en dat de quilt zelf mooi zal gaan lukken. Ik heb nog 5 maanden tot Ronja's 2e verjaardag!!!
In this new design there is one small border in which I can use all the little triangles I already cut for the other three stars, but in such a way that I can paperpiece that border. Much, much easier to sew than the "normal" way. This way I can let the little points come back in the design and will make the quilt less boring or simple looking.
I hope my sister won't be too disappointed with the new design and that the quilt will turn out very nice anyway. I have just 5 months to go to Ronja's 2nd birthday!!!! 
Zo'n blij kind!! // Such a happy girl!!

maandag 9 maart 2015

Home is wherever I'm with you.

We begonnen met dit. // We started off with this.
 Toen haalde we de kasten weg. // Then we removed the bookcases.
 En nu is dit het. // And now it's this.

 Deze spreuk heb ik zaterdag op de muur geschilderd zodat het niet zo héél erg leeg lijk.
I painted this quote on the wall so it wouldn't seem so very empty.

Ik probeer maar zoveel mogelijk vast te houden aan deze spreuk, wetend dat ik thuis ben waar Henk is. De kleur van de muren of afwezigheid van boeken moet niet uitmaken. 
I try to hold on to this quote, knowing I'm home wherever Henk is. The colour of the wall or the lack of books shouldn't matter. 

Volgende halte; Mijn CreaHoek .// Next stop; My Creation Station

dinsdag 3 maart 2015

Almost done... // Bijna klaar...

Na mijn laatste blogje, waarin ik opbiechtte dat ik héél erg stout was geweest, ben ik eigenlijk niet eens opgehouden met stout zijn.....
Na een paar dagen rust, een geweldige avond uit met mijn zus naar War Horse (welke GeWELdig was overigens) en daarna nóg een paar dagen bijna niks doen, was ik wel weer genoeg uitgerust vond ik zelf.
Echt, ik heb het geprobeerd hoor, maar toen éénmaal de goede verf in huis was, begonnen mijn handen al weer te jeuken. Vervolgens heb ik drie middagen achter elkaar geschilderd en is het eindelijk weer enigszins toonbaar en klaar voor de open-huizen-dag eind deze maand. NU kan ik weer rustiger zitten en lezen.
After my latest blog, in which I confessed of being véry naughty, I actually never stopped being naughty at all...
After a few days of nothing, a wonderful night out with my sister to War Horse (which was really WONderful!!) and than some more days of doing not much, I though I rested quite enough by then.
Really, I gave it my best effort, but once the good paint was bought and at home, my hands started to itch. Next I painted for three afternoons in a row and is our house finally somewhat presentable again and ready for the open-house end of this month. NOW I can sit down, read and relax for real.
Gister ben ik gelukkig weer eens goed onder handen genomen door de osteopaat en dat was ook wel nodig. Ik heb aardig wat moppers van hem gehad, om zo ver over mijn grenzen te gaan en zo lang niet bij hem te komen. Hij heeft zijn wonder-handen weer laten werken en ik voel me weer een stuk soepeler en minder beurs, voor zo ver dat kan met fibromyalgie. Ik weet wel dat ik er een stuk beroerder aan toe was geweest als ik nooit bij hem terecht was gekomen. Dus, dank u wel Mr.V.
Yesterday I've had a thourough handling from my osteopath again and that was really necessary too. He was quite cross with me for going so far over my limits again and not coming sooner. He made his hands do his magic on me again and I'm feeling much more flexible and less bruised , for as far that's possible with fibromyalgia. I do know I would be much worse off if I never would have met him. So, thank you Mr.V.
De rest van deze week houd ik me weer rustig. Ik heb weer een goede boekenserie te pakken, op mijn e-reader wel te verstaan, en kan voorlopig wel even voort daarmee.
Misschien dat ik van de week of zaterdag - als Henk lekker aan het terreinrijden is met vrienden - de spreuk op de muur ga maken. Dat moet ik nog even zien. Als ik het klaar heb zal ik het wel laten zien, goed??
Hebben jullie nog iets creatiefs gedaan de laatste tijd?
The rest of this week I will keep calm again. I've been reading the first books of a good new series, on my e-ready that is, and I'll be able to go on for a while with those.
Maybe end of this week or saturday - when Henk is off roading with friends - I will make that quote on our wall. I'll have to see. When it's done I will show it to you, okay?!
Have you been doing something creative lately??

maandag 16 februari 2015

Stoute ikke // Naughty me

.... en ik had het Henk nog zó beloofd....  "Nee, écht, ik doe maandag alleen de vloer schoonmaken en ga pas donderdag ofzo een keer schilderen. Eerlijk waar....  Woensdagavond ga ik met mijn zus naar het theather - War Horse - dus moet ik fit genoeg zijn om auto te rijden en een avondje uit te gaan. Dus écht, ik zal het rustig aan doen tot dan......"
Tja, diegenen die mij een beetje kennen voelen hem al aan komen, wetend dat ik nogal eigenwijs ben en nou eenmaal moeilijk stil kan zitten als zo'n klus me aanstaart.....
..... and I so promissed Henk.... "No, réally, I'll only clean the floor on monday and won't paint untill thursday or so. Really, promisse...  Wednesday I have a theather evening with my sister - War Horse - and I need to be fit enough to drive and go out for the evening. So really, I will take it easy untill than......"
Well, those who know me little bit can feel it coming, knowing I'm kind of pigheaded and have a hard time sitting still when a chore is just staring at me like that....
De vloer was al een poosje erg toe aan een goede stoombeurt en nu de boekenkasten weg zijn en daar veel viezigheid onderuit kwam, was vandaag die dag. Na een flinke stofzuigbeurt dus de stoomreiniger te voorschijn gehaald.
Ook al ziet iemand anders het misschien niet, ik weet dat de vloer er heerlijk fris van wordt en er overal weer eens goed schoongemaakt is. De sidetable in de gang krijgt een nieuwe plek tegen de naakte ex-boekenmuur. De gang lijkt gelijk ruimer en opgeruimder.
The floor has been in need of a good cleaning for a while now and since we moved the bookcases last weekend and a lot of dust and dirtyness came from under them, today was that day. After a good vaccuum I pulled out the steamcleaner out of the closet.
Eventhough hardly anyone will notice this, I know the floor is nice and fresh again and everywhere is cleaned good again. The sidetable out of the hallway got a new place against the naked ex-bookwall. The hallway instantly looks more spacious and tidier.
Toen alles lekker schoon, droog en opgeruimd was, heb ik eerst maar eens een lekkere uitgebreide lunch gemaakt voor mezelf. En toen zag ik dat het pas 1 uur in de middag was....
Aangezien ik ervaring genoeg heb met muurtjes sauzen, wist ik dat ik met een ruim uurtje die muur geschilderd kon hebben. Ik heb het nog een half uurtje uitgesteld, mezelf voorhoudend dat ik Henk beloofd had niet te veel te doen vandaag, maar toch....
Om 4 uur was het klaar, de kamer weer opgeruimd, de kwasten weer schoon en de achterkamer opnieuw ingericht.....
When everything was sparkly clean, dry and tidy I first made myself a nice big lunch. And than I noticed that it was just 1 o'clock...
Since I've had enough experience with painting walls, I knew I could get that wall painted in a good hour. I have delayed for half an hour, reminding myself  I had promissed Henk not to do too much today, but still....

At 4 o'clock it was done and finished, the room back in order, the paintbrushes clean again and the back room redecorated.....
De muur is nu in elk geval één kleur. Hij is nog wat vlekkerig, maar we hadden al bedacht dat ik er toch nog een keer met een licht-geel overheen ga. We vinden het allebei écht veel te wit, dus ik ga op zoek naar een muurverf in de kleur van het houtwerk, wat een lichte vanille kleur heeft.  Dan is het toch wat minder steriel en weer wat meer naar onze smaak.
Op de lange muur, boven de sidetable, ga ik een spreuk schilderen. Maar dat is voor later. Vanavond en morgen en woensdag overdag doe ik écht hélemaal niks meer. In elk geval niks waar ik fysiek veel energie hoef te steken. Echt waar, belóófd....
The wall is now at least óne colour. It's still a bit patchy, but we've already decided that I will paint it all again with a light yellow colour. We both feel everything is way too white now, so I'm going to search for a paint in the tone of the woodwork, which has a warm vanilla colour. That way it will feel a little more our style and a little less sterile.
On the long wall, above the sidetable, I will paint a nice saying. But that's for later. Tonight and tomorrow and wednesday I will really won't do anything anymore. At least nothing that will cost me more physical energy. Really, prómissed.....

zaterdag 14 februari 2015

Boekenloos // Bookless


Een huis is geen thuis zonder boeken.
Dát is precies wat er bij ons nu gaande is; nu alle boeken en boekenkasten weg zijn is dit huis geen thuis meer voor mij. Alles wat dit huis een thuis maakte - de kleuren, mijn boeken, onze smaak - is nu weg.
Ik ben klaar om te verhuizen.
A house is not a home without books.
Thát's exactly what's going on at our place; now that all the bookcases and books are gone, this house is no longer a home to me. Everything that made this house a home - the colours, my books, our taste - is gone.
I'm ready to move. 
 (Deze muur wordt nog geschilderd hoor! // This wall will be painted soon!) 
Het idee dat ik pas in ons nieuwe huis - en geen idee wannéér dat ooit is - weer in een stoel met één van mijn boeken zal zitten kan me nu al verschrikkelijk benauwen. 
Ik heb hier alleen nog mijn e-reader, dus helemaal lees-loos ben ik niet, maar een echt boek is nog altijd veel fijner lezen en in-leven in een boek....
Dat is iets wat alleen een echte boeken-gek kan snappen denk ik.... 
The idea that I won't sit in my comfy with a good book of my own until we are moved in to a new home - and no idea on when ever thát will be - fills me with horror and sadness.
All I have here is my e-reader, so I'm not completely read-less, but a real book reads a lot nicer and it's just a whole lot different.  
That's just something a real booklover can understand I think....
Mijn hemel is een oneindige bibliotheek met openhaarden, vele katten en een drankvergunning....
My heaven is a neverending library with fireplaces, lots of cats and a full liquor licence....

maandag 9 februari 2015

Lots of boxes // Een hele stapel dozen

Na een week hard werken om alle boeken in huis in dozen te krijgen, was het zaterdag dan eindelijk zo ver...  Mijn geliefde kindjes moeten tijdelijk in de opslag. Ik zal ze pas weer zien wanneer we ons nieuwe huis zullen betrekken. Waar of wanneer dat is, is nog compleet een mysterie....
After a week of hard work to get all my books around the house stowed away in boxes, this saturday the moment was there.....  My beloved babies had to go to a temporary storage. I won't see them untill we move in to our new house. Where or when this will be is a complete mystery....
 Alleen de foto-albums van ons trouwen en de vakantie van 2010 bleken te groot voor een doos, dus die mogen nog even blijven. Ook de Dikke van Dale houd ik bij me. Ik lees geregeld graag een stukje woordenboek....
 Only the photo-albums of our wedding and the holiday of 2010 turned out to be too big for any box, so they can stay for a while. The "Dikke van Dale" The Big Dictionary is staying with me. I love to read from it now and than.....
De kasten zelf gaan volgende week in de opslag. Gewoon in zijn geheel kunnen er 6 kasten op een pallet. Samen met de boekenkasten boven kan dat perfect op 2 pallets. Het zal een kale boel worden, maar dat vinden "ze" juist mooi tegenwoordig. 
The bookcases themselfs will go in to storage next week. There will 6 of them on one pallet. Together with the bookcases upstairs it will fit perfectly on 2 pallets. It will be very plain and boring here, but that's just how "they" like it nowadays. 

Wanneer de kasten weg zijn ga ik die muur dus ook helemaal wit schilderen. Achter de kasten is het namelijk nog geel/oranje.  De tafel uit de gang komt daar dan tegen te staan, met misschien een klein iets aan de muur, maar verder niets. Zo tonen zowel de gang als de achterkamer lekker ruim. 
When the bookcases are gone too I will paint that wall white. Behind the cases the wall is still yellow/orange still. The sidetable that's in the hallway will go there with maybe a small thinghy above, but nothing else. This way both the hallway and the backroom show their space the best.
Intussen blijf ik gewoon doordromen van mijn eigen bibliotheekje met rode muren en donkere kasten gevuld met boeken en een luie stoel met voetenbank om ze allemaal weer te lezen.....
In the meantime I will just keep on dreaming about my own library with its red walls and dark bookcases filled with all my books and a cosy chair with ottoman to read them all in....

dinsdag 3 februari 2015

Feels like spring! // Voelt als lente!

Vanmorgen kreeg ik van mijn moeder, die samen met mijn zussen en nichtje op de koffie kwamen, een mooi en vrolijk bosje narcissen. De eerste lente-bode!  Het zonnetje doet ook heel erg zijn best vandaag, al is het nog bitter koud...
This morning my mother - she came for a cup of coffee with my sisters and my little niece - brought me a lovely and bright bouquet of daffodils. The first harbinger of spring!! The sun is also doing his very best today, eventhough it's still terribly cold.....
Vandaag ben ik beneden begonnen met het leeghalen van mijn boekenkasten. Ik heb nu 10 dozen vol gemaakt en net de helft ongeveer leeg! Ik sta er zelf van de te kijken hoeveel boeken ik eigenlijk heb. De boekenkasten boven heb ik vorige week al leeggemaakt en waren ook al goed voor 6 dozen vol.
Ik wil de boekenkasten opruimen, omdat potentiële kopers schijnbaar niet door het interieur heen kunnen kijken en de boekenkast een te grote donkere vlek in de achterkamer is. Omdat ik er gewoon alles aan wil doen om ons huis te verkopen heb ik besloten hem weg te halen en die muur wit te schilderen.
Lekker wit, licht en leeg; dat is wat mensen schijnbaar willen.....
Ready for storage // Klaar voor opslag
Today I started to pack up the books in my bookcases downstairs. I already have 10 boxes filled and I'm just half way done! I'm suprised myself that I have this many books. The upstairs bookcases were emptied last week and good for another 6 boxes.
I want to clear out the bookcases, because potential buyers just can't see through our interior and the dark blob that is the wall of books in the back room. I just want to do my very best to sell our home and therefore decided to take it out and paint the wall white. 
Nice and light, white and empty is what people seem to want nowadays...
Arie and Dirk, enjoying the sun//Arie en Dirk lekker in het zonnetje
Voor vandaag heb ik het wel weer even gehad. Morgen weer verder.
In de tweede helft van de kast staan ook veel foto-boeken en die gaan niet in de opslag. Die houd ik liever thuis. Ook staat één van de kasten voor meer dan de helft vol met dvd's, dus dat zal het inpakken lekker versnellen. Daar passen er meer van in één doos. Ik denk dat ik morgenmiddag een heel eind kom.
I'm mr done for today though. Tomorrow I will do the rest of it. 
In the second half of the cases are a lot of photoalbums and those won't go in to storage. Those will stay home. Also there's one of the bookcases that's mostly filled with dvd's and I think that will speed up the packing time. More in one box and light. I hope I will get the job done tomorrow.