vrijdag 19 juni 2015

Positief nieuws // Positif news

Just a funny pic. // Gewoon grappig
Hoe dingen in een week tijd kunnen veranderen he?!
Vorige week kregen we een telefoontje van onze makelaar dat de mensen die vorig jaar al zijn wezen kijken ons huis toch niet konden vergeten, zich bedacht hebben en nu toch hun huis te koop hebben gezet met als doel ons huis te kunnen kopen!!!
Maandagavond belde hij weer; nieuwe kijkers over twee dagen al!
Toen hij die bewuste dag binnen kwam melde hij gelijk dat de week erop nóg een stel komt kijken!
How things can change in just a week's time.
Last week we got a call from our real estate broker about a couple that had a viewing last year. They couldn't get our house out of their heads, changed their minds and put their own house for sale with the goal to buy our house once their own is sold!!!
Monday evening he called again; new viewers in two days time!
When he came in to the door he reported another viewing for the next week!!
Zo heb je in een jaar tijd bijna geen kijkers, naar in een week tijd 3 x goed nieuws!!!
De mensen die woensdag zijn wezen kijken zijn ook erg positief. Zij willen graag ook een slaapkamer beneden en hopen dat in onze grote garage te kunnen realiseren. Zij gaan met een aannemer of architect overleggen en nemen dan weer contact op....
One day you haven't had a viewing in a year and next you know you're having three times good news! 
The people from last wednesday were very positif too. They want a bedroom downstairs and are planning on realising this in our very large garage. They are going to consult an architect or builder and will come back to us for more....
Door al deze ontwikkelingen is mijn stressniveau radicaal gedaald en heb ik vannacht een hoop slaap ingehaald. Ik ging al om 7 uur naar bed - ik kon mijn ogen niet meer open houden - en ben om 10 uur die avond en 5 uur 's ochtends even wakker geweest voor een sanitaire pauze en werd vanmorgen om half 11 pas weer wakker!!!!  En ook alleen maar omdat de katten liepen te klieren, anders was ik nog wel even door gegaan denk ik.....
Because of all these positif developments my stress level is radically reduced and this last night I caught up on a lot of sleep. I went to bed around 7 - I couldn't keep my eyes open anymore - and only woke up two times for a sanitary break and woke up this morning around half past 10!!!!  And only because the cats were having a ball on my bed, otherwise I would have slept still....


Zou het dan toch allemaal nog wel goed komen?!
Could it all still turn out all right ?!

Ohja, dit is het creatieve momentje van vorige week, welke ik jullie nog beloofd had. Ik heb het gemaakt en cadeau gegeven aan een lief stel welke vorige week getrouwd zijn. Ze waren er erg blij mee!
Oh yes, this is the creative moment of last week, which I had promised to show you. I've made and given it as a gift to a sweet couple that got married last week. They were very happy with it!

zondag 14 juni 2015

Teken van leven // Sign of life

Ja hoor, ik leef nog hoor!!!
Er is gewoon niet veel te vertellen, dat is alles. Op gezondheid-, huis-, en weer-gebied gaat het gewoon allemaal niet zoals ik graag zou willen, dus verveel ik jullie maar niet met mopperen over dingen die ik toch niet kan veranderen.
Met de katjes, mijn kerel en onze tuin gaat het prima en dat is al heel wat toch?
De combinatie katjes-tuin is nog wat gespannen, maar dat komt ook wel goed.
Yes, I'm still alive!!!
I just hadn't much to share or tell, that's all. Everything health-, home- and weather-wise it's just not going like I would like it to, so I didn't want to bore you with grumping around about things I can't change anyway.
The furry kids, my hubby and our garden are just fine though. That's something. The combination cats / garden is a bit tense though, but I think that will turn out fine too.
Vorige week mochten de heertjes voor het eerst op het gras. Eindelijk weer es een warme dag waarbij de tuindeuren open konden en daar gingen ze. Arie en Bram waren snel genoeg gewend aan dat rare groene spul en gebrek aan verstopplaatsjes. Cees en Dirk waren een heel andere mening toegedaan. Cees weigert ronduit om op het gras te lopen en Dirk probeert de zandstrook tussen gras en schutting vooral te gebruiken, maar is eigenlijk net te smal voor zijn volle figuur. Het resultaat is een zwaar sjagerijnige kat die na  elke stap in het gras zijn poten uitschud....  Niet erg lief van mij dat ik daar heel hard om moet lachen.
Je ziet het donderwolkje boven zijn hoofd zowat! // You can almost see the
thundercloud above his head, can't you?! 
Last week my furry babies got to go outside on the grass for the first time. We finally had a wonderful-weather-day and the gardendoors were thrown wide open. Arie and Bram were used to that strange green stuff and lack of hidingplaces fast enough. Cees and Dirk had a completely different opinion. Cees outright refuses to walk on the grass and Dirk is trying to walk only on the strip of dirt between the fence and the grass, but that's too small for his full figured body. The result is a very grumpy kitty that shakes his paws after every step he takes. Not so nice of me to be laughing my head off because of him.

Bram ziet een dikke vogel // Bram sees a fat bird
Helaas wil het warme weer maar niet aanhouden. Elke keer 1 of 2 dagen heerlijk weer om daarna weer met een trui aan binnen te moeten blijven. Ik ben hard toe aan echt zomerweer, dus mijn humeur wordt er niet echt beter op.
Hierdoor heb ik ook niet veel energie of zin om veel te ondernemen. De naaimachine staat al weer een flinke poos stil - terwijl de tijd naar Ronja haar verjaardag steeds korter wordt - en ook andere creatieve ondernemingen stranden voor ze tot uitvoering komen.
Ik heb de afgelopen weken eigenlijk maar een paar creatieve dagen gehad, maar het resultaat kan ik nog niet laten zien. Het is gemaakt als cadeau en ik wil niet dat de ontvanger het al ziet. Daar moet je nog even op wachten dus.
Unfortunatly the warm weather just won't hold. Every time we have just one or two days of wonderful warm glorious weather, just to be sitting inside with a sweater the day after. I'm so desperatly in need of summer that my mood isn't much improving because of it.  I don't feel like doing much, having no energy or good spirit to undertake much. The sewingmachine is been sitting there for weeks now - while the time to Ronja's birthday is getting shorter by the day - and all other creative undertakings are cut short before I can start or finish anything.
I've had only one or two creative days in the last weeks, but I can't show the result of that, because it's meant as a gift and I don't want the recipient to see it already. You'll have to wait a little while longer.
Verder? Niet veel.... Niks eigenlijk. Geen vakantieplannen, geen vooruitzicht op kopers of een verhuizing in de nabije toekomst en geen schokkende gebeurtenissen in het vooruitzicht.
Dus, nu ben je weer op de hoogte. Ik hoop dat jij een spannender leven hebt.
Tot volgende maand dan maar?
Furthermore? Not much .... Nothing really. No vacations, no opportunity for buyers or a move in the near future and no shocking events in prospect.
So, now you're all caught up. I do hope you are having a bit more exitement in your life.
Until next month then?!

maandag 25 mei 2015

Weer een echte tuin.// A real garden again.

Het heeft even geduurd, maar zaterdag heeft Henk met goede hulp van een lieve collega het gras in onze tuin geplaatst. Wat een totaal andere tuin is het nu.
Ik ben erg blij met het resultaat. Morgen of dinsdag maak ik mooie foto's voor de makelaar en misschien is dat net het stukje wat een potentiële koper nodig heeft om dan eindelijk eens langs te komen.....
It took a good while, but last saturday Henk and a dear colleague of his put in the grass in our back garden. What a completly different garden it is now.
I;m very happy with the final result. Tomorrow or the day after I will take some good pictures for the real estate broker and hopefully it's just the last bit that a potential buyer needs to decide to come look at our house....


Ja, dit deel is nog steeds een beetje een zooitje, maar dat gaan we volgende week opruimen. Op de foto's zie je dat gelukkig niet.
Well, this part of the garden is still a bit of a mess, but we'll clean it up next week. On the pictures it's not something that shows luckely.
Gezien vanuit het dakraam van de kleine slaapkamer. Toch best een flinke tuin. 
Seen from the skylight in the small bedroom. Still a reasonable garden.

zaterdag 16 mei 2015

Tikkie, ik ben em! // Tag, I'm it!

Het is weer even geleden, maar een paar dagen geleden ben ik aangetikt door Kristi van Thankful Me om mee te doen aan het "Ik Moet Je Wat Vragen Stellen" spel. Altijd in voor een quizje volgen hier de antwoorden op de vragen;

It's been a while, but a few days ago Kristi from Thankful Me tagged me to the "I Mustach You Some Questions"-game.  Happy to oblige, so here are my answers to the questions; 

Vier namen die mensen gebruiken, anders dan mijn echte naam;
Biank (de enige acceptabele afkorting van mijn naam)
eh...
heb ik eigenlijk dus niet....

Four names people call me other than my real name:
Biank (the only acceptable abridgement for my name)
uh...
I really don't have any...

Vier banen die ik heb gehad;
Vrachtwagenchauffeur (de kortste maar mis het het meest)
Taxichauffeur
Planner bij een groot IT-bedrijf
Administratief medewerker bij de Belastingdienst

Four jobs I've had;
Truckdriver (the shortest but miss it the most)
Taxidriver
Planner with a big IT-company
Administrative employee at the IRS

Vier films die ik vaker dan 1 x heb gezien of wil zien;
(er zijn ontelbare films die vaker keek, maar dit zijn de eerste die in me opkomen)
The Green Mile
The Sound of Music
Forrest Gump
Dances with Wolves

Four movies I would watch/have watched more than once:
(there are countless movies, but these are the first that came to mind)
The Green Mile
The Sound of Music
Forrest Gump
Dances With Wolves

Vier boeken die ik aan zou raden;
(en weer, dit zijn er ontelbare, maar weer de eerste die in gedachte schieten)
De Aardkinderen serie van Jean M. Auel
De Reiziger serie van Diana Gabaldon
Alle boeken van Agatha Christie
De naam van de Roos van Umberto Eco

Four books I would recommend;
(and again, there are countless, but these pop to mind first)
Earth's Children series of Jean M. Auel
Outlander series of Diana Gabaldon
All the books of Agatha Christie
The Name of the Rose of Umberto Eco

Vier plaatsen waar ik heb gewoond;
Vlissingen, Maarn, Twello, 't Harde

Four places I've lived;
Vlissingen, Maarn, Twello, 't Harde 

Vier plaatsen waar ik ooit ben geweest;
Europa; Barcelona, Milaan. Kopenhagen, Caïro (oh, da's Afrika eigenlijk)
USA; Chicago, New Orleans, Phoenix, San Francisco

Four places I have been;
Europe; Barcelona, Milaan, Copenhagen, Caïro (oh that's Africa actually)
USA; Chicago, New Orleans, Phoenix, San Francisco

Vier plaatsen waar ik op dit moment liever zou zijn;
Sedona
Ergens in Arizona of Californië
Bij een lieve vriendin in Tennessee
Eigenlijk is ergens, maakt niet uit waar, in de USA prima, zo lang het maar met mijn lief is.

Four places I would rather be at this moment; 
Sedona
Anywhere in Arizona or California
With a dear friend in Tennessee
Actually any place in the US will do, as long as it's with my hubby

Vier dingen die ik niet eet;
Oesters, Franse kaas, sardientjes, olijven

Four foods I won't eat;
Oisters, French cheeses, sardines, olives

Vier favoriete gerechten;
Pizza, Biefstuk met gebakken aardappeltjes en spinazie, Aardbeien, Amandelen

Four of my favorite dishes or foods;
Pizza, Steak with baked potatoes and spinach, Strawberries, Almonds

Vier tv programma's die ik graag kijk;
The Big Bang Theory
Forever
Tussen Kunst en Kitch (ja, erg he?!)
Elementry

Four tv shows I like to watch;
The Big Bang Theory
Forever
A Dutch show that's kind of like the Antique Roadshow (my guilty pleasure!)
Elementry

Vier dingen waar ik naar uit kijk dit jaar;
de zomer, veel warmte in de zomer, genoeg slaap, de quilt voor Ronja afkrijgen.

Four things I'm looking forward to this year;
Summer, lots of warmth this summer, enough sleep, finishing Ronja's quilt.


Vier dingen die ik vaak zeg;
Ik hou van jou (tegen Henk)
I love you (tegen de katten; Britse kortharen he?!)
Hi baby (tegen zowel Henk als de katten)
Zit niet aan je nagels te bijten! (tegen alle vijf ja...)

Four things I'm always saying;
I love you in Dutch (to Henk)
I love you in English (to the cats; British shorthair!!) 
Hi baby (to Henk aswell as the cats) 
Stop biting your nails! (to all five indeed....) 


Nou, allemaal dingen die je dan weer van me weet. Of je er wat aan hebt laat ik in het midden.
Eigenlijk moet ik nu ook nog vier andere bloggers aan tikken, maar dat laat ik deze keer zitten.
Ik heb niet veel volgers en vraag me soms wel eens af of mijn blog überhaubt gelezen wordt. Als je dit leest en je hebt een blog, wees vrij om gezellig mee te doen en je bij deze "getikt" te beschouwen.
Well, all kinds of stuff you now know about me. If you have any use for it is a whole other question all together. 
At this moment I should tag four other bloggers, but I won't this time. I'm not having lots of readers and even wonder if my blog is being read by anybody. When you're reading this and you have a blog, feel free to join in and consider yourself tagged now.

zaterdag 9 mei 2015

Oudjaarsdag // New Year's Eve

Morgen is mijn 43e verjaardag alweer... Raar hoe je steeds maar ouder wordt, maar je je gewoon nog steeds een jaar of 25, 30 voelt. Mijn schoonmoeder zei dat altijd al, ook toen ze al ver over de 80 was en dat vond ik toen maar vreemd. Je voelt toch dat je oud bent? Je hebt toch jaren vol herinneringen?
Ja, maar toch....
Tomorrow will be my 43st birthday already....  Strange how you're getting older, but you still feel as if you're 25, 30 years old. My mom-in-law always said the same thing, even when she was far in her 80's and I thought it was very weird then. You can feel you're old?! You're having years of memories, do you?!  Yes, but still....
Morgen word ik 43.... Gek hoe ik me mijn toekomst 25 jaar geleden zag en hoe het er nu uit ziet. Totaal anders. Volledig het omgekeerde zelfs! Het omgaan met de verloren dromen is iets waar ik nog veel moeite mee heb, helemaal omdat er eigenlijk geen nieuwe dromen voor in de plaats zijn gekomen. De dingen die ik echt zou willen zal ik nooit krijgen. 
Tomorrow I'll be 43.... Weird how I thought my future would look like 25 years ago and how it's actually turned out. So different. Completely the opposite really! Dealing with my lost dreams is something that's still difficult for me, especially since they're never replaced with new ones. The things I really want I will never have.
Morgen begint mijn 44e jaar....  Vreemd hoe ik elk jaar weer denk; "DIT wordt Mijn Jaar!" en hoe zo'n jaar dan voorbij gaat met nauwelijks hoogtepunten. Vele dagen zijn hetzelfde, gevuld met overleven in plaats van Leven. Elk jaar neem ik me voor om dit te veranderen, plannen te maken, doelen te zetten, mezelf te verbeteren, maar zonder al te veel resultaat helaas.
Tomorrow is the beginning of my 44th year....  Silly how every year again I think "This will be MY year!" and then see the year pass by without any major events or highlights. Most days are the same, filled with surviving in stead of Living. Every year I have the intention to change this, to make plans, set goals, improve myself, but without much result unfortunately.
Morgen ben ik jarig. Ik haal een leeftijd die velen niet eens gegund is. Ik heb een geweldige man, een goed dak boven mijn hoofd, meer dan genoeg te eten, een familie die van me houd en geen financiële zorgen. Dit alles is meer dan de meeste mensen kunnen zeggen. 
En toch denk ik vaak genoeg;  "Is dit nu alles?" Waarom zie ik alleen de dingen die ik NIET heb? 
Waarom zijn mijn wensen elk jaar hetzelfde? Een goede gezondheid en kinderen van mezelf. Twee wensen die ik zeker nooit zal krijgen. 
Tomorrow is my birthday. I will reach an age lots are denied to reach, I have a wonderful husband, a good roof over my head, more than enough to eat, a family who loves me and no financial problems. That's all more than most people can say.
And still I often wonder; "Is this everything there is?" Why do I only see the things I'm NOT having? Why are my birthdaywishes every year the samen?  Good Health and children of my own. Two wishes I will never have.

Proost!! // Cheers!!
Morgen begint een nieuw jaar. Ik wens mezelf nieuwe dromen en nieuwe doelen, het kunnen loslaten van oude dromen en nog vele nieuwe jaren om elk jaar weer mijn best te blijven doen. 
Tomorrow is the beginning of a new year. I wish for new dreams and goals, letting go of the old dreams and lots of new years to keep on trying my very best.


maandag 4 mei 2015

De tijd vliegt // Time flies

De tijd vliegt voorbij. Ook als je géén plezier hebt....
De afgelopen weken waren weer met een zwaar tekort aan slaap gevuld met niet veel meer dan lezen en kleine klusjes. Een beetje naaien, veel lezen en internetten.
De lente wil niet echt doorzetten en die ene dag per week dat het mooi weer is zet voor mij geen zoden aan de dijk....  Ik heb warmte nodig!
Time flies. Even when you're nót having fun....
The past few weeks have been filled with not much more than reading and little chores due to the major lack of sleep. A bit of sewing, lots of reading and spending time online.
The spring just doesn't seem to get a grip here and that one day a week it's nice outside just doesn't do anything for me.... I need warmth!! 
Mijn naaimachientje staat ondertussen in de gang mooi te wezen en het ontwerp voor een klein quiltje is al klaar. Een zogenaamd "shadow-quiltje" ofwel schaduw-quiltje gemaakt van die mini-charms die ik vorig jaar in de US kocht.
De grote naaimachine zoemt ook weer wat geregelder - al heb ik vorige week weer niks gedaan - en komt er schot in de quilt voor Ronja. Of ik haar verjaardag ga halen is nog lang niet zeker, maar ik ga mijn best doen. Als er geen gekke dingen gebeuren zou het moeten lukken.
My old sewingmachine is being pretty in the halway now and I've got a design ready for a small qult to lay under the needle. A so called "shadow quilt" made from a little charmpack I bought last year in the US. 
The big sewingmachine is humming away on a more regular bases again too - eventhough I didn't do a thing last week - and the quilt for Ronja is taking shape more and more. If I'll finish it in time for her birthday is still uncertain, but I will surely try. When there are no unexpected events, I should be able to succeed.
Op huizen-gebied ligt het al een poos stil. We kijken wel rond, gaan zelfs huizen bekijken die ons wat lijken, maar ondertussen zelf nog geen kijkers gehad. A.s. woensdag gaan we een huis bekijken met de makelaar en als dat huis ook van binnen naar ons zin is gaan we waarschijnlijk de prijs van ons huis naar beneden doen. Ik denk dat dat de enige manier is om een koper te krijgen.
Ik ben er zelf ZO aan toe om te verhuizen en bij voorkeur nog dit jaar! We zullen echter eerst ons eigen huis moeten verkopen voor we zelf wat kunnen kopen.
In the house-area it's been silent for a while now. We're still looking around, even driving past homes we like a lot, but we haven't had any viewings ourselfs. This wednesday we're going to view a house with the real estate broker and when this one is as good inside as it is outside, we'll probably lower our price. I think this will be the only way to attrackt a buyer. 
I'm sooooo ready to move and if possible this year! We'll have to sell our house first though before we can buy something else.
En zo klunzen we verder. Weinig nieuws onder de zon....
Ik hoop binnenkort eens wat meer te kunnen vertellen. Over een verhuizing bijvoorbeeld....
And just like this we're stumbling on. Not much news to tell....
I hope to be able to share a bit more. About moving house for instance.... 

woensdag 22 april 2015

Murphy's law...

Op het moment dat je zegt dat iets goed gaat kun je er op rekenen dat het daarna gigantisch mis gaat...
"Kijk es wat een mooie lange nagels ik heb!" Pats, kapot, allemaal ingescheurd.
"Al een uur aan het naaien en nog niks uit hoeven halen!" Hoppa, je bent de aankomende tijd met je tornmesje aan de gang.
"Het slapen gaat weer goed. Ik krijg mijn energie terug!" ... en het is gebeurd met slapen....

The moment you'll say that something is going so good, you can count on it to go horribly wrong...
"Look at my lovely long nails!" Wham, broke, all torn.
"Have been sewing for an hour and still haven't had to take any stitches out!" Presto, you'll be using your ripper for the next hour for sure.
"Sleeping is really going well lately. I'm getting back my energy!" ..... and you're done sleeping .....

zaterdag 18 april 2015

Ik heb er ook één!!! // I've got one too!!!

Zoals veel die-hard quiltster of naaister die denk ik wel heeft, had ook ik de droom nog eens zo'n echt mooie oude naaimachine te kunnen hebben. Niet zo zeer om ook echt op te naaien - ik ben nogal verwend met mijn snelle nieuwe Janome denk ik - maar gewoon, om neer te zetten, te laten pronken, zijn oude dag laten doorbrengen bij een liefhebber van de techniek.....
En vandaag heb ik de mijne gekocht!!!  Mijn moeder vond er één op de jaarlijkse rommelmarkt van haar kerk en heeft hem gelijk voor mij gereserveerd. Vanmorgen hebben we hem opgehaald en ik ben er zó blij mee!!  Dank je wel Mam!!
Just like many die-hard quilters or seamstresses will have, I also had the dream of owning a real old beautiful sewingmachine one day. Not so much to sew with - I think I'm rather spoild with my new and fast Janome - but just for show, to display, to let it spend it old u with a lover of its technique.
Today I bought mine!!! My mother found one on the anual jumble sale from her church and she instantly put a reservation on it for me. This morning we picked it up and I'm so happy with it!! Thanks Mom!!!
Ik heb hem voorzichtig wat schoongemaakt, maar wil niet al te agressief aan de gang. Eerst dacht ik dat ik hem helemaal op wilde opknappen, maar hoe langer ik er over nadenk, hoe meer ik er voor voel om hem gewoon zo te laten. Misschien een keer goed in de bijenwas zetten om het hout te voeden, maar verder gewoon zoals hij is. Gebruikssporen en al.
Op de site van Singer heb ik zijn serienummer opgezocht en ben ik er achter gekomen dat dit machientje in 1920 in Clydebank, Schotland gemaakt is en uit een serie van 8000 machines komt!
De plaatjes op de mijne zijn van de Sphinx (ook wel Memphis genoemd) Egyptisch patroon dus. Dat vind ik natuurlijk extra leuk, omdat ik toch nog altijd een speciale band met dit schitterende en oeroude land heb.
I carefully cleaned it, but I don't want to be too agressive with that. First I thought of a total restoration, but the longer I think about it, the more I lean towards letting it be just like it is. Maybe a good beeswax treatment to nurish the wood, but nothing more. Just let it be, marks and scuffs and all.
On the site of Singer I traced its serial number and found out this little gem was manufactered in 1920 in Clydebank, Scotland and was one of a series of 8000 machines!  The decals are that of the Sphinx (aka Memphis) an Egyptian pattern. I find that extra cute, because I've always had a special bond with this gorgeous and ancient land. 
Nu ga ik nog even bedenken wat voor een patroon ik ga gebruiken voor het mini-quiltje dat ik ga maken om onder de naald te leggen, want - zeg nu zelf - hier hoort natuurlijk ook een mooi quiltje onder te liggen he?! En een mandje met oude klosjes, een oude leesbril (van schoonmama) en wat andere oude prutteltjes. OH! Het oude naaimandje van mijn schoonmoeder kan hier ook mooi bij staan.  De ideeën beginnen al lekker te borrelen....
Now I'm going to figure out which pattern I will use for the mini-quilt I'm going to make, to put under the needle, because - really - there should be a lovely little quilt on display with it, shouldn't you think? And a little basket with old wooden bobbins, an old pair of glasses (from mom-in-law) an some other old trinkets. OH! The old sewing basket that belonged to my mom in law would look lovely with it too! The ideas are starting to flow now.....

woensdag 15 april 2015

Mijn energie keert terug // My energy returns

Het is eindelijk echt LENTE in Nederland!! Vorige week hadden we al 1 dag lekker weer, maar werd prompt gevolgd door een herfst-dag...  Vandaag gaan de tuindeuren voor het eerst weer open! Eens kijken wat de kattenkindjes daar van gaan vinden.
Finally SPRING has arrived in the Netherlands!! We had one good day last week, but promptly followed by an autumn-day....  Today I will open our gardendoors for the first time this year! Let's see how my furry babies will react to that.
De laatste vier weken zijn knap beroerd geweest. Al die tijd klooide ik met een verkoudheid die maar niet over wilde gaan - en nog steeds niet helemaal verdwenen is trouwens - maar sinds dit weekend heb ik weer wat meer geslapen en dat kan ik dan gelijk merken in mijn energie. Ik kan de kamer weer stofzuigen zonder 2 x pauze te houden of flauw te vallen.....
These last four weeks were rather rough for me. All that time I fought an awful cold that just wouldn't go away - and still quite isn't - but since last weekend I have slept a little better and is my energy level improving accordingly. I can vaccuum the livingroom again without having to pause twice or going to faint.
Ik heb ook weer wat achter de naaimachine gezeten en zowaar 2 randjes in elkaar gezet. Arbeidsintensief werkje voor maar 3 cm rand, maar zo veel beter dan een effen randje. Die komen er nog genoeg. Vorige week heb ik ook alle andere blokken en randen al gesneden en 1 van de randen die gepieced moet worden de blokken al van getekend. Die zijn een stuk groter met minder deeltjes, dus zullen sneller de quilt aan doen groeien.
I've also spend some time behind my sewing machine again and actually put together two of the first borders. It's a labor-intensive job for just an inch of border, but it's so much better than a plain one. Those are next and more than enough to my taste. Last week I cut all the fabric for the other borders and blocks and drawn the blocks for one of the other borders too. Those are a lot bigger with few pieces, so that will go a lot faster.
De rest van de tijd - als ik mijn energie weer verbruikt heb dus - zit ik meestal te puzzelen of te lezen. Vorige week heb ik een 1500 stukjes puzzel alleen gemaakt en nu ben ik bezig met een 1000 stukjes puzzel. Meestal doen Henk en ik dit samen, maar degene waar ik nu mee bezig ben heeft heel veel mensjes erin en die vindt Henk toch nooit zo leuk om te maken.  De volgende - voor volgende week denk ik - is 2000 stukjes en ook weer met heel veel mensjes, dus die zal ik ook wel alleen maken.
The rest of the time - when I spend all of my energy - I'm mostly at the table puzzling or reading. Last week I made a 1500 piece puzzle and now I'm working on a 1000 piece one. Henk and I usually puzzle together, but the ones I'm working on now have too many people in them and Henk doesn't like those anyway. The next one is for next week, has 2000 pieces and a lot of people too, so I will be working on that one alone too I'll guess.
En zo keutel ik de dagen aan elkaar, tot ik weer genoeg energie heb om wat meer te ondernemen. Ik ben al in geen weken door de week de deur uit geweest en dat begin ik nu te merken. Ik wil graag weer autorijden, weg, andere dingen doen.  Nog een paar nachten beter slapen, dan kan dat weer hopelijk....
And like that I'll conjure the days together, untill I have enough energy again to go out and do more. I haven't been outside the house for weeks now and it's starting to annoy me. I want to go out and drive our car, go away, do something.  Just have to sleep a couple of nights a bit better and than I will, I hope.... 

dinsdag 31 maart 2015

Voor mijn lief // To my love


Fabulous and 53 !!!
Gefeliciteerd met je verjaardag lief! 
Voor het eerst in 20 jaar is hij niet eens thuis om het samen te vieren. Hij was zijn eigen verjaardag vergeten en heeft er niet aan gedacht om vrij te vragen voor vandaag... Dus, gewoon aan het werk, ergens in Nederland of Duitsland, rijdt mijn jarige lief gewoon rond.
Happy birthday my love!
For the first time in 20 years he isn't even at home to celibrate together. He forgot his own birthday and never thought about taking a day off of work.... So, just working like always, somewhere in the Netherlands or Germany, is my birhtday boy driving around.